Importación en Ceuta

Calquera mercadoría que se introduce en Ceuta está suxeita a trámites aduaneiros de importación, que diferirán se o importador é unha empresa (persoa xurídica) ou particular (persoa física):

  • Importación por Procedemento Ordinario (DUA Ordinario): se o teu envío vai dirixido a unha empresa ou persoa xurídica, está suxeito a controis fronteirizos de seguridade, ou se Correos carece de factura válida (NIF do importador) para despachar o envío ante a Alfándega.
  • Importación por Procedemento Simplificado (DUA Simplificado): se o teu envío vai dirixido a un destinatario ou importador particular, non necesita pasar ningún control fronteirizo de seguridade, e sempre que Correos dispoña da documentación necesaria (factura por triplicado con NIF do importador) para despachar o envío ante a Alfándega.
Importación por Procedemento Simplificado (DUA Simplificado) Importación por Procedemento Ordinario (DUA Ordinario)