DUA Ordinario Península e Baleares

Tramítase por H1 calquera envío valorado por enriba de 150 € e todos aqueles que conteñan mercadoría de valor inferior a esta cantidade, pero que estea suxeita a impostos especiais (alcohol ou tabaco) ou controis paraduaneiros (sanidade, farmacia, Soivre, Fitosanitarios, etc.)

Nestes casos, o envío estará suxeito ao pagamento de arancel, do IVE correspondente, e dos Impostos Especiais que se requiran. Así como a tarifa de Correos que corresponda.

Se contratas os servizos de Correos para realizar a tramitación aduaneira deberás aboar a tarifa correspondente pola tramitación do DUA, gastos de presentación á alfándega, manipulación e handling, ademais da tarifa correspondente aos trámites de seguridade fronteiriza que haxa que realizar cando a Alfándega así o requira en base á natureza da mercadoría.

Non obstante, enviarémosche previamente un orzamento con todos os gastos que deberás aboar para proceder ao despacho da mercadoría.

Podes designar a Correos como o teu representante ante a Alfándega para despachar o envío e recibilo no domicilio comodamente sen necesidade de desprazamentos. Recibirás unha comunicación denominada “Aviso de chegada” onde se che informará como proceder dende a web www.correosaduanas.es.

Deberás rexistrarte e asignarte o envío. Un asistente irá solicitando os datos necesarios para cubrir o documento que aparece no reverso. Deste xeito, dispoñeremos de toda a información necesaria e correcta para tramitar o envío o antes posible. Non é necesario dispoñer de certificado nin de sinatura dixital.

 • Para a xestión de importación, débese escanear e subir á web a seguinte documentación:
  • Documento “aviso de chegada” completado e asinado.
  • DNI do importador.
  • Xustificante de compra e de pagamento.
  • Poderase solicitar algún documento máis en función da natureza da mercadoría.

Unha vez recibida a documentación, enviarémosche un orzamento por email que deberás aboar na propia web.

Ademais, detállanse todos os importes que hai que pagar para proceder á importación do envío ante a Alfándega:

 • IVE.
 • Aranceis.
 • Impostos especiais.
 • Tarifa pola xestión do DUA de importación.
 • Tarifa por presentación á Alfándega.
 • Outros importes derivados de inspeccións.

 

Dende Correos comprobaremos que o pagamento do presuposto foi realizado correctamente e procederemos ao despacho do envío ante a Alfándega.

Se non realizas a tramitación por Correos:

 • Se es persoa física e dispós de sinatura electrónica podes realizar a importación a través dun formulario. Só terás que achegarnos o documento de levante da Axencia Tributaria (AEAT) a través da web que che facilitará a Alfándega unha vez cumpras todos os trámites e aboes os importes.

Ademais, no momento da entrega deberás aboar os gastos asociados de Correos, segundo a tarifa vixente.

 • A través doutro axente de Alfándegas: Deberá achegar o documento de levante da AEAT a través da web ademais de aboar a Correos os gastos correspondentes por cesión de documentos e custodia e tratamento dos envíos.

 

A Alfándega ten potestade para inspeccionar ou reter os envíos con mercadorías e para aplicar os controis que considere necesarios sempre que o crea oportuno. 

 

 

Atención ao cliente

Solicita máis información

Solicita a través deste formulario a información que necesitas

Nas nosas oficinas

Se desexas atención presencial, podes ir a calquera oficina de Correos.

Tratamento de datos

Se tes algunha dúbida sobre o tratamento datos de carácter persoal, escríbenos.

Máis formas de contacto con Atención ao Cliente

Consulta: Aviso legal