DUA Simplificado Península e Baleares

Procedemento Especial Simplificado para envíos ≤ 150 EUR

Os envíos de escaso valor ou H7, son aqueles cuxo valor intrínseco da mercadoría non excede ou é igual a  150 €, e cuxa natureza non estea suxeita a impostos especiais (tabaco ou alcohol) nin a controis paraduaneiros (sanidade, farmacia, Soivre, Fitosanitarios, etc.)

O obxectivo de Correos é que recibas os teus envíos comodamente no teu domicilio e por iso encargámonos de despachalo ante a Alfándega, podendo aboar|fertilizar o IVE na nosa web ou APP ou na entrega ao carteiro. Así mesmo deberás aboar a xestión aduaneira correspondente sobre a base das nosas tarifas.

Nos casos nos que o vendedor online xa che cobrase o IVE (IOSS), non deberás aboalo novamente, pagando só os gastos de presentación á alfándega, manipulación e handling asociados.

Nas túas compras online é moi importante que os datos que proporciones sexan correctos para que o vendedor poida completar a documentación postal e non se produza ningunha incidencia na entrega do envío. Así como confirmar co vendedor se na compra online incluíron xa o IVE correspondente. 

Os envíos que conteñan efectos persoais usados están exentos do pagamento de IVE á importación, sempre que se acredite debidamente no momento de presentarse ante a Alfándega.

Do mesmo xeito, os envíos entre particulares que conteñan unha mercadoría con valor de ata 45 € estarán obrigados á presentación da declaración aduaneira de importación perante a Aduana aínda que estarán exentos do pagamento do IVE á importación, sempre que non respondan a unha transacción comercial e así o estableza a Aduana.

A Alfándega ten potestade para inspeccionar ou reter os envíos con mercadorías e para aplicar os controis que considere necesarios sempre que o crea oportuno. 

 

 

Atención ao cliente

Solicita máis información

Solicita a través deste formulario a información que necesitas

Nas nosas oficinas

Se desexas atención presencial, podes ir a calquera oficina de Correos.

Tratamento de datos

Se tes algunha dúbida sobre o tratamento datos de carácter persoal, escríbenos.

Máis formas de contacto con Atención ao Cliente

Consulta: Aviso legal