Seguimento dos envíos en trámite de importación.

Poderás facer un seguimento do estado dos teus envíos en todo momento a través do noso localizador de envíos.

 1. En trámite de Importación - Emitido aviso ao destinatario.
  Recibirás no teu domicilio unha comunicación, Alfándega Aviso de Chegada, na que se indicarán os pasos previos para o despacho do envío ante a Alfándega. Se o prefires, podes elixir que sexa Correos quen realice todos os trámites necesarios, só terás que facilitarnos a documentación e os datos que che indiquemos.
  Se pasan dous ou tres días e non recibiches a comunicación, pode ser que en Correos non dispoñamos dos teus datos correctos. A través deste formulario  poderás solicitarnos que che enviemos un novo.
 2. Recibida a documentación do destinatario.
  Se a documentación que recibimos en Correos é correcta, enviarémosche por correo electrónico un orzamento indicando todos os trámites aduaneiros que a mercadoría debe cumprir en función das súas características e custos asociados.
  En caso de estar de acordo co custo, deberás seguir as instrucións indicadas nesa comunicación, realizar o pagamento dos importes e dende Correos continuaremos co proceso de despacho de importación.
 3. Enviado o orzamento do trámite de importación.
  O orzamento que che enviemos incluirá aranceis, impostos especiais e IVE se estás en Península ou Baleares, e, se estás en Canarias, o orzamento incluirá aranceis, impostos especiais, IXIC, AIEM e RM á importación, ademais do custo do servizo de Correos pola xestión e tramitación do DUA de importación e dos permisos paraduaneiros (sanidade, farmacia etc.) que sexan obrigatorios en función da mercadoría que se vaia importar.
 4. Recibida transferencia – Trámite de importación en curso.
  Unha vez que recibamos correctamente o pagamento dos importes indicados no orzamento, procederemos a despachar a importación ante a Alfándega Española.
  O prazo para despachar o envío pode variar segundo os casos. Polo xeral será de 2 a 4 días naturais, agás que a mercadoría teña que pasar algunha inspección especial, en cuxo caso a tramitación podería demorarse en función do tipo de control que requira a mercadoría (entre 8 e 15 días).
 5. Finalizada a tramitación de importación - Envío en curso cara ao destinatario
  Finalizouse a tramitación do envío e está en proceso de entrega ao domicilio do destinatario.
 6. Finalizada a tramitación de importación - Envío entregado ao destinatario.
  Indica que o usuario decidiu realizar os trámites de importación polos seus propios medios ou a través de persoa autorizada, e que o envío foi entregado.
 7. Finalizada tramitación de importación – Devolto por ser artigo prohibido.
  Unha vez realizados os controis fronteirizos de seguridade, o envío non foi autorizado para a súa importación por tratarse dunha mercadoría prohibida.
  Deste xeito, e por indicación da Alfándega, en Correos procederase a devolver o envío á súa orixe, e Correos reintegrará as cantidades que se ingresasen ao pagar o orzamento.
 8. Finalizada tramitación de importación – Devolto por ser artigo suxeito a restricións.
  A mercadoría que contén o envío non foi autorizada para a súa importación por non cumprir coas condicións esixidas polas autoridades. Deste xeito e por indicación da Alfándega, en Correos procederemos a devolver o envío á súa orixe.
 9.  Finalizada tramitación de importación – Devolto por non ser posible contactar co destinatario.
  O prazo establecido no Aviso de Chegada para a realización dos trámites aduaneiros expirou.
  É posible que o destinatario non achegase toda a documentación solicitada, ou que non se realizase o pagamento do orzamento, polo que non poderemos proceder á importación do envío e teremos que devolvelo á súa orixe. 
  Recorda que nas túas compras online deberás proporcionar correctamente todos os teus datos ao vendedor para que poida completar toda a documentación postal e facturas correspondentes que deben acompañar ao envío  (datos de contacto do remitente e destinatario, datos do envío, cantidade de obxectos, descrición detallada do contido, valor de cada unha, facturas, clasificación arancelaria do contido se se coñece, orixe das mercadorías etc.).
 10. Finalizada tramitación de importación – Devolto ao país de orixe por outros motivos.
  O envío foi devolto ao país de orixe por outros motivos.
  Pode ser que fose reclamado por outra persoa ou rexeitado por parte do destinatario.