Notificacións administrativas e xudiciais

Con constancia legal, servizo exclusivo para Organismos Públicos.

Servizos obrigatorios

Prueba de Entrega Electrónica (PEE)

Xustificante dixital da entrega certificada.
MÁIS INFO

Aviso de Recibo

Confirmación de entrega por escrito, de maneira que quede constancia de cando e quen recibiu o envío.

Ver países de destino

Xestión de entrega

Para clientes con contrato.

Solicita unha xestión adicional á entrega dun envío ou á admisión dunha devolución. 

Servizos adicionais

Prueba de Entrega Electrónica (PEE)

Xustificante dixital da entrega certificada.
MÁIS INFO

Xestión de entrega

Para clientes con contrato.

Solicita unha xestión adicional á entrega dun envío ou á admisión dunha devolución. 

Clasificación de envíos por ámbito e códigos postais

Para clientes con contrato.

Solicita este servizo para que Correos ordene os teus envíos por ámbito e códigos postais, requisito imprescindible para presentar a correspondencia nas unidades de admisión masiva. 

Petición de devolución ou modificación de enderezo

Podes solicitar a devolución, modificación ou corrección do enderezo postal do envío.
MÁIS INFO

Terceiro intento de Entrega

Para clientes con contrato.

Podes solicitar este servizo para os teus envíos máis importantes.

Recogida a Domicilio

Para clientes con contrato.

Recollemos os teus paquetes no teu domicilio ou almacén. A dispoñibilidade depende do volume do envío e do punto de recollida.

 

Dixitalización de documentos

Para clientes con contrato.

Solicita que dixitalicemos os xustificantes de recepción dos envíos entregados e non entregados. Ademais, ofrecemos a posibilidade de entregar as imaxes escaneadas, asinadas electronicamente cun certificado dixital e con selo de tempo.

MÁIS INFO

Retorno de información

Para clientes con contrato.

Solicita o seguimento telemático dos teus envíos a través da web ou do intercambio de ficheiros.

MÁIS INFO

Petición do remitente de reexpedición

Podes solicitar adicionalmente unha reexpedición dos teus envíos. Abóase por envío, non por remesas e, se se realiza por telégrafo, terás que aboar o prezo do servizo telegráfico correspondente.

Normalización de direcciones postales

Para clientes con contrato.

Optimizámosche a calidade dos teus enderezos.

MÁIS INFO

Certificacións

Para envíos rexistrados, servizo adicional de Certificación de entrega para que conste aos fins que sexa necesario e con validez legal fronte a terceiros. 
Rexístrate e identifica os envíos das Notificacións que desexas xestionar. Non esquezas incluír un dos dous valores obrigatorios (PEE ou AR) máis a Xestión de Entrega cando tramites o envío.
Dá de alta o conxunto de destinatarios de forma manual ou cargando un ficheiro cos seus enderezos, e inclúe os servizos adicionais que queiras incorporar.
Realiza o pagamento mediante tarxeta bancaria, PayPal ou en calquera oficina de Correos.
Previsualiza e imprime as etiquetas ou sobres que identifican as notificacións, así como a relación dos envíos.

Información do produto

Descrición

Son envíos procedentes de Organismos Públicos con entrega fidedigna a domicilio baixo sinatura (dous intentos de entrega), segundo requirimento legal.

O ámbito de prestación é España.

Hai dous tipos:

 • Administrativas: acóllense á Lei 39/2015 PACAP.
 • Xudiciais: acóllense ao Regulamento Postal e LOPJ (1985).

Detalles do servizo

O envío está formado por unha Notificación con Proba de Entrega Electrónica (PEE) ou Notificación de Recibo (AR) (é obrigatorio a elección dun dos dous valores engadidos a seleccionar polo cliente) máis a xestión de entrega (obrigatorio).

Precisamos que o tamaño se axuste a estas medidas:

 • Máximas: Sobre: L+A+A = 90 cm (L, A, A≤60 cm).
 • Mínimas:  Sobre ou caixa: 14 x 9 cm.

Se queres enviar algo máis pequeno, non te preocupes, só terás que engadirlle unha etiqueta de 10 x 7 cm na que apareza o enderezo e o franqueo.

E que non supere os 2 kg!! 

 

O prazo de entrega sería: D+3 (93 % dos envíos).

En casos de envíos masivos, os compromisos de prazos fixaranse de acordo co cliente.

 

Adicionalmente podes elixir os seguintes servizos adicionais para incluílos no teu envío (só para clientes con contrato).

 • Terceiro intento de entrega.
 • Retorno de información.
 • Recollida a domicilio.
 • Clasificación de envíos.
 • Dixitalización de envíos.
 • Normalización de enderezos.

Todas as Notificacións dispoñen gratuitamente para o usuario de seguimento na web de Correos.

 

Xa só queda que nos digas onde queres que o levemos:

 • É importante que os teus datos e os do destinatario estean nun lugar visible sobre a embalaxe.
 • No anverso do envío constará a palabra “Notificación” ou etiqueta que identifique o produto, e debaixo dela, en caracteres de menor tamaño, o acto ao que se refire (citación, requirimento, resolución) e a indicación “Expediente núm...”
 • É obrigatorio que cada envío vaia identificado cun código de barras.