Notificacións administrativas e xudiciais

Con constancia legal, servizo exclusivo para Organismos Públicos.

Servizos adicionais

Prueba de Entrega Electrónica (PEE)

Xustificante dixital da entrega certificada.
MÁIS INFO

Xestión de entrega

Para clientes con contrato.

Solicita unha xestión adicional á entrega dun envío ou á admisión dunha devolución. 

Clasificación de envíos por ámbito e códigos postais

Para clientes con contrato.

Solicita este servizo para que Correos ordene os teus envíos por ámbito e códigos postais, requisito imprescindible para presentar a correspondencia nas unidades de admisión masiva. 

Petición de devolución ou modificación de enderezo

Podes solicitar a devolución, modificación ou corrección do enderezo postal do envío.
MÁIS INFO

Terceiro intento de Entrega

Para clientes con contrato.

Podes solicitar este servizo para os teus envíos máis importantes.

Recogida a Domicilio

Para clientes con contrato.

Recollemos os teus paquetes no teu domicilio ou almacén. A dispoñibilidade depende do volume do envío e do punto de recollida.

 

Dixitalización de documentos

Para clientes con contrato.

Solicita que dixitalicemos os xustificantes de recepción dos envíos entregados e non entregados. Ademais, ofrecemos a posibilidade de entregar as imaxes escaneadas, asinadas electronicamente cun certificado dixital e con selo de tempo.

MÁIS INFO

Retorno de información

Para clientes con contrato.

Solicita o seguimento telemático dos teus envíos a través da web ou do intercambio de ficheiros.

MÁIS INFO

Petición do remitente de reexpedición

Podes solicitar adicionalmente unha reexpedición dos teus envíos. Abóase por envío, non por remesas e, se se realiza por telégrafo, terás que aboar o prezo do servizo telegráfico correspondente.

Normalización de direcciones postales

Para clientes con contrato.

Optimizámosche a calidade dos teus enderezos.

MÁIS INFO

Certificacións

Para envíos rexistrados, servizo adicional de Certificación de entrega para que conste aos fins que sexa necesario e con validez legal fronte a terceiros. 
Rexístrate e Identifica os envíos das Notificacións que envías.
Dá de alta o conxunto de destinatarios de forma manual ou cargando un ficheiro cos seus enderezos, e inclúe os servizos engadidos que queiras incluír.
Realiza o pagamento mediante tarxeta bancaria, PayPal ou en calquera oficina de Correos.
Previsualiza e imprime as etiquetas ou sobres que identifican os seus certificados, así como a relación dos envíos. 

Información do produto

Iso si, precisamos que a Notificación se axuste a estas medidas:

Como máximo:

 • Sobre ou caixa: Longo + Alto + Ancho = 90 cm, sen que ningunha supere os 60 cm.

Como mínimo:

 • Sobre ou caixa: 14 x 9 cm.

Se queres enviar algo máis pequeno, non te preocupes, só terás que engadirlle unha etiqueta de 10 x 7 cm na que apareza o enderezo e o franqueo.

E que non supere os 2 kg!

 

Ti só terás que traernos as Notificacións a calquera das nosas oficinas:

 • Antes das 16:00 en oficinas con quenda de tarde ou 14:30 en oficinas con horario só de mañá.
 • Lembra que no anverso do envío debe figurar unha etiqueta que identifique o produto “Notificación” e, debaixo dela en caracteres de menor tamaño, o acto ao que se refira (citación, requirimento, resolución) como a indicación “Expediente núm.” ou calquera outra expresión que identifique o acto para notificar.
 • Cada envío irá identificado cunha etiqueta adhesiva cun código de barras.

Ou enviárnola mediante ficheiro electrónico:

 • Existe a posibilidade de seleccionar distintos remitentes e distintos destinatarios para os envíos masivos.
 • Dispoñemos de cotexo de documentos co que poderás visualizar, de forma gratuíta e dende o ordenador, a validación legal da proba de entrega. Para iso, utilizarase o Código Seguro de Validación (CSV) mediante o que se terá acceso ao documento asinado electronicamente, para que poidas verificar a integridade e autenticidade das sinaturas que contén e dos seus respectivos selos de tempo.

Xa só queda que nos digas onde queres que o levemos, dende Correos encargámonos de levalo ao seu destino:

 • Entrega baixo sinatura do destinatario ou persoa autorizada do 93% dos envíos en 3 días naturais en todo o territorio nacional.
 • En casos de envíos masivos, os compromisos de prazos fixaranse de acordo co cliente.

Ademais, as nosas entregas de Notificacións Administrativas obedecen ás esixencias da Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas:

 • Os envíos deben incluír o Aviso de Recibo ou PEE, para cumprir co requisito da constancia legal da súa recepción.
 • Os envíos deben incluír un segundo intento de entrega a domicilio a unha hora distinta do primeiro. Unha vez realizados os dous intentos sen éxito, depositaremos as Notificacións en lista, durante un prazo establecido, 7 días naturais. Ademais, deixaremos un Aviso de Chegada na caixa de correo do destinatario, no que constará a oficina, o prazo de permanencia, e as circunstancias relativas ao segundo intento de entrega.
 • Non se realizará un segundo intento de entrega se a Notificación é rexeitada polo interesado ou o seu representante, ten un enderezo incorrecto, ou o destinatario indicado é descoñecido, faleceu ou algunha causa semellante que imposibilite a súa entrega.
 • O traballador de Correos sempre deberá facer constar a súa sinatura e número de identificación no Aviso de Recibo que acompañe á Notificación, así como no Aviso de Chegada, se fose necesario.
 • Todas as Notificacións dispoñen de control e seguimento gratuíto sobre a entrega a través do noso localizador de envíos.