Carta Certificada

Máxima confianza e protección para os teus envíos máis importantes.

ENVIAR Faite cliente
Carta Certificada ENVIAR

Servizos adicionais

Prueba de Entrega Electrónica (PEE)

Xustificante dixital da entrega certificada.
MÁIS INFO

Aviso de Recibo

Confirmación de entrega por escrito, de maneira que quede constancia de cando e quen recibiu o envío.

Ver países de destino

Valor declarado

Aplicable a cada envío, calcúlase como unha porcentaxe do valor da mercadoría. 
MÁIS INFO

Petición de devolución ou modificación de enderezo

Podes solicitar a devolución, modificación ou corrección do enderezo postal do envío.
MÁIS INFO

Certificacións

Para envíos rexistrados, servizo adicional de Certificación de entrega para que conste aos fins que sexa necesario e con validez legal fronte a terceiros. 

Petición do remitente de reexpedición

Podes solicitar adicionalmente unha reexpedición dos teus envíos. Abóase por envío, non por remesas e, se se realiza por telégrafo, terás que aboar o prezo do servizo telegráfico correspondente.

Terceiro intento de Entrega

Para clientes con contrato.

Podes solicitar este servizo para os teus envíos máis importantes.

Retorno de información

Para clientes con contrato.

Solicita o seguimento telemático dos teus envíos a través da web ou do intercambio de ficheiros.

MÁIS INFO

Normalización de direcciones postales

Para clientes con contrato.

Optimizámosche a calidade dos teus enderezos.

MÁIS INFO

Clasificación de envíos por ámbito e códigos postais

Para clientes con contrato.

Solicita este servizo para que Correos ordene os teus envíos por ámbito e códigos postais, requisito imprescindible para presentar a correspondencia nas unidades de admisión masiva. 

Dixitalización de documentos

Para clientes con contrato.

Solicita que dixitalicemos os xustificantes de recepción dos envíos entregados e non entregados. Ademais, ofrecemos a posibilidade de entregar as imaxes escaneadas, asinadas electronicamente cun certificado dixital e con selo de tempo.

MÁIS INFO

Recogida a Domicilio

Para clientes con contrato.

Recollemos os teus paquetes no teu domicilio ou almacén. A dispoñibilidade depende do volume do envío e do punto de recollida.

 

Reembolso

Recibe o cobramento dos teus envíos de xeito máis seguro, sinxelo e fiable. Dende Correos reembolsámosche a cantidade aboada previamente polo destinatario e que aparece no envío.
Selecciona ENVIAR e rexistra previamente as túas cartas de xeito online ou visítanos nalgunha das nosas oficinas.
Indica que tipo de carta desexas enviar, completa os datos e indica se desexas incluír algún servizo engadido.
Realiza o pagamento con tarxeta bancaria, PayPal, ou a través dunha das nosas oficinas.
Imprime as etiquetas que identifican as cartas antes de xestionar a súa recollida ou de levalas a unha das nosas oficinas.

Información do produto

Descrición

Unha Carta Certificada é a mellor opción para enviar documentos importantes que conteñen datos persoais como contratos ou orzamentos asinados.

 • Máxima seguridade: cada envío queda identificado e rexistrado individualmente cun código de barras único.
 • Con garantías: cando o envío chega ao seu destino a persoa que o recibe debe asinar para recibilo. Se a entrega non pode realizarse, deixaremos un aviso na caixa de correo coa oficina indicada para recollelo durante 15 días. 
 • Pola túa tranquilidade: consulta gratuitamente o seguimento e control da túa carta co noso localizador de envíos
 • Adaptado ás túas necesidades: dispoñible tanto para envíos nacionais como internacionais, a través das nosas oficinas ou online.

Detalles de envío

Ti elixes a embalaxe perfecta. Iso si, necesitamos que o tamaño se axuste a estas medidas:

Como máximo:

 • Sobre ou caixa: Longo + Alto + Ancho = 90 cm, sen que ningunha supere os 60 cm.
 • Rolo ou tubo: Longo + dúas veces o diámetro = 104 cm, sen que ningunha supere os 90 cm.

Como mínimo:

 • Sobre ou caixa: 14 x 9 cm.
 • Rolo ou tubo: Longo + dúas veces o diámetro = 17 cm, sen que ningunha sexa inferior a 10 cm.

Se queres enviar algo máis pequeno, non te preocupes, só terás que engadirlle unha etiqueta de 10 x 7 cm na que apareza o enderezo e o franqueo.

E que non supere os 2 kg! 

Xa só queda que nos digas onde queres que o levemos:

 • É importante que os teus datos e os do destinatario estean nun lugar visible sobre a embalaxe.
 • Se é nacional, aparecerá “CERTIFICADO” na etiqueta que se debe situar na esquina superior esquerda do anverso do teu envío.
 • Se é internacional, aparecerá “RECOMMANDÉ / CERTIFICADO” e “PRIORITARIO / PRIORITY” na etiqueta que se debe situar no mesmo lado.
 • Lembra que podes xerar a etiqueta e pagar o envío aquí mesmo.
Consulta as zonas internacionais e como se dividen

Garantías e prazos de entrega

Se o teu envío sofre algunha incidencia ao chegar ao seu destino, dende Correos indemnizámoste. Se prefires que a compensación sexa cobrada polo destinatario, deberás presentarnos unha autorización asinada.

Sabemos que confías en nós e este é o noso xeito de agradecercho:

Garantías nacionais:

Por deterioración e por extravío:

 • Prazos para poder formular unha incidencia ou reclamación: mínimo 7 días e máximo 4 meses, dende a data de admisión do envío.
 • Indemnización: Dende o 27/06/2021 a indemnización será a tarifa aboada multiplicada por 10, máis o valor declarado no caso de telo contratado. Anterior a esta data, a indemnización era de 30 euros máis o valor declarado contratado. 
 • Ao importe da indemnización hai que sumar o Valor Declarado se o contrataches. No caso de sinistro, aboarase a menor das seguintes cantidades:
  • Polo valor declarado.
  • Por reposición do obxecto extraviado.
  • Por reparación do obxecto danado.
 • Condicións: é necesario comunicar a deterioración no momento de recepción do envío. Pola contra, consideraremos que o envío se entregou en bo estado e non admitiremos ningunha reclamación.
 • Documentos para achegar: podemos solicitarche fotos da embalaxe e o contido deteriorado para comprobar o dano e se a embalaxe é axeitada para garantir a integridade deste. Durante a admisión, o noso persoal pode asesorarte sobre como preparar o teu envío e ofrecerche a embalaxe máis axeitada.
 • No caso de reclamación dun envío extraviado, deteriorado ou con falta de contido que conte con Seguro ou Valor Declarado, poderemos solicitar un documento xustificativo do valor da mercadoría, factura de reparación ou de reposición.

Garantías Internacionais:

Por deterioración e por extravío:

 • Prazos para poder formular unha incidencia ou reclamación: mínimo 15 días e máximo 6 meses, dende a data de admisión do envío.
 • Indemnización: o importe máximo é a tarifa +30 DEX ou tarifa + Valor Declarado no caso de que contratases seguro, cuxa cobertura máxima son 3.000€.
 • Condicións: debes utilizar sobres e embalaxes que permitan garantir a integridade do contido, por iso, dende Correos ofrecémosche unha ampla variedade de produtos adaptados a cada unha das túas necesidades. Lembra que os datos do remitente e destinatario deben ir en lugar visible sobre a embalaxe.
 • Documentos para achegar: no caso de reclamación dun envío extraviado, deteriorado ou con falta de contido que dispoña de Seguro ou Valor Declarado, poderemos solicitar un documento xustificativo do valor da mercadoría, factura de reparación ou de reposición.

Iso e entregar o teu envío o máis rápido que poidamos

Localiza a túa oficina de Correos máis próxima e tráenos o teu envío antes das 16:00 (en oficinas con quenda de tarde) ou 14:30 (en oficinas con horario de mañá), levámolo en: 

 • Local: 1 día.
 • Provincial: 2 días.
 • Nacional: 3 días (no 93 % dos envíos).
 • Europa: 2 a 4 días.
 • Resto de destinos: depende do país.

Prezo

Consulta a túa tarifa aquí ou nas oficinas de Correos.