Correos Add

Estandarizamos e enriquecemos as túas bases de datos para optimizar as túas campañas comerciais.

Por que en Correos.

Porque somos expertos en traducir a información desestruturada das túas bases de datos en información ordenada e de calidade:

Optimización das túas campañas grazas á mellora dos envíos. 
Contribúe a evitar fraude
Enriquece a túa base de datos con información que che permite coñecer mellor o teu cliente
Mellora das túas comunicacións comerciais con enderezos fiables e de calidade.
Aforro de custos que se poden evitar no desenvolvemento dunha campaña.
Marca a diferenza entre a túa competencia e consigue unha maior difusión.
Máxima comodidade para a túa empresa, xa que dende Correos nos encargamos de todo. 

Queres saber máis?

Escríbenos a correosdirecto@correos.com e farémosche unha proposta á medida.

Que servizos inclúe Correos ADD?

Normalización informatizada de enderezos: tratamento automatizado de ficheiro que normaliza ou elimina copias duplicadas de datos repetidos, co fin de reducir o fallo no envío das comunicacións.

Normalización manual de enderezos: tratamento manual de ficheiro que normaliza enderezos cando os procesos automatizados non remataron de mellorar a calidade dos datos.

Enriquecemento informatizado de enderezos: incorporación dos códigos INE de poboación e vía, a sección censual e a coordenada da enderezo a cada rexistro do ficheiro, para lograr un correcto xeoposicionamento do rexistro que mellore os envíos

Enriquecemento con informatizado catastral do enderezo: incorporación a todos os enderezos normalizados que fosen dados de alta no Rexistro Catastral da información propia do portal tratado, sempre vinculada a unha referencia catastral que actuaría como identificador unívoco do enderezo normalizado.

Captura de información á medida:en Correos dispoñemos dunha rede de máis de 20.000 carteiros en todo o territorio nacional que todos os días percorren a súa zona de repartición. Así, captamos información tanto de forma activa como pasiva: recollida de datos, medicións, avaliacións ou enquisas.  Este servizo permite ser unha nova fonte de información clave para as empresas que requiran realizar auditorías de facing, capturas de coordenadas, realización de enquisas tanto en empresas como a particulares, actualizar a súa base de datos ou realizar certificacións e validacións tanto en empresas coma en fogares.

Preguntas frecuentes

Que é a Normalización informatizada de enderezos?

Consiste nun tratamento automatizado de ficheiro que normaliza e estandariza diferentes datos de cada un dos rexistros:

 • Denominacións do domicilio: relaciona poboacións ou vías e engade información xeográfica esencial de tipo estatístico que facilita os procesos de identificación de duplicados.
 • Códigos postais: asigna ou corrixe o código postal correspondente ao enderezo normalizado.
 • Denominación de localidade: asigna ou corrixe o nome oficial da localidade onde se sitúa o enderezo normalizado.

Por outra parte, detecta os datos repetidos no ficheiro e elimina as copias duplicadas. Así, mediante procesos de agrupación, consolida a información da base de datos.

Antes de realizar un proceso de normalización, requírese dun diagnóstico do ficheiro que se vai normalizar, é dicir, unha estatística que permite aproximar as posibilidades de normalización e enriquecemento que ten cada ficheiro. Ademais, achega unha "medición" da calidade dos datos resultante despois de realizar un proceso de corrección ou enriquecemento.

Como mellora Correos Add a captación de clientes?

Ademais de organizar as túas bases de datos para optimizar as túas campañas comerciais, dende Correos ofrecémosche a posibilidade de crear unha Landing Page que che permitirá captar e xerar leads para conseguir o rexistro de clientes potenciais.

A cambio, bríndaselle un incentivo ao usuario como concursos, cupóns desconto, probas de produto ou visitas comerciais.

Tralo acceso do cliente á páxina a través dun código QR, BIDI ou ligazón, é fundamental manter e cumprir as expectativas que xerou a comunicación comercial para así poder captar os leads desexados.

O factor máis importante é motivar o usuario para que complete o formulario, polo que é esencial que a información da landing sexa clara e de calidade. Unha vez que o usuario complete o formulario, enviaráselle un correo electrónico de agradecemento e a información recollida gravarase nun ficheiro para que poidas comezar a interacción.

Cal é a operativa?

O xestor comercial recolle a información que o cliente solicitou e Correos Directo analiza a petición. Posteriormente, elabórase unha proposta comercial para presentar o cliente, deseñada á súa medida.

Unha vez que o interesado acepta a proposta, o prazo de entrega varía segundo a complexidade do traballo:

 • Baixa: 2 días.
 • Media: 3 días.
 • Alta: 5 días.

Canto custa este servizo?

A tarifa (impostos non incluídos) variará en función do servizo prestado e do volume de rexistros que se vaia tratar. Para ficheiros cun volume inferior a 5.000 rexistros:

 • Normalización informatizada de enderezos: 0,02 € rexistro.
 • Normalización manual de enderezos: 0,25 € rexistro.
 • Enriquecemento informatizado de enderezos: 0,01 € rexistro.
 • Captura de información á medida: orzamento á medida

Ofrecémosche prezos especiais en función do volume da túa base de datos

Impostos:

 • Península/Baleares: IVE (21 %).
 • Canarias: IXIC (7 %).
 • Ceuta ou Melilla: IPSI (9% en Ceuta e 4% en Melilla).