Campaña de mercadotecnia de correo electrónico

Incrementa o alcance do teu negocio e mellora a fidelización dos teus clientes.

Dende

60 €

Por que en Correos

Porque che presentamos a opción ideal para mellorar a relación cos teus clientes:

Ofrecémosche a opción de comunicación directa máis económica e menos invasora.
Analizamos os envíos de mercadotecnia de correo en tempo real.
Realizamos e enviámosche un informe dos correos que causaron erro ou que rebotaron. 
Programa os envíos en función das horas que máis funcionan
Contamos cun equipo que che axudará co deseño do correo, así como coa creación da túa landing page. 

Información do produto

A mercadotecnia de correo intégrase dentro do concepto de “mercadotecnia de permiso”, que se basea en obter previamente o consentimento expreso por parte do usuario antes de establecer ningunha relación. Deste xeito, poderás asegurarte de que só os usuarios interesados ou que o solicitasen reciban os teus correos electrónicos.

Este consentimento implica que as túas comunicacións non resultarán molestas ou intrusivas, dado que contarás coa predisposición do usuario por coñecer a información da túa marca.

A frecuencia de envío dunha campaña de mercadotecnia de correo varía segundo as necesidades da empresa, aínda que o normal é enviar de 2 a 3 correos ao mes (28,48%) ou só un mensual (25,32%). Recorda que enviar máis correos non é a clave para sobresaír entre a competencia, ao contrario, saturarás a bandexa de entrada dos teus clientes e non quererán seguir recibindo a túa información.

O importante é ter claros cales son os teus obxectivos e enviar contido de calidade, tendo en conta que son varias as metas perseguidas:

 • Xerar vendas: 47,47%
 • Xerar leads: 46,83% 
 • Xerar tráfico ou visitas: 42,40%
 • Xerar lead nurturing: 23,42%

Utiliza diferentes métricas para avaliar os resultados e o funcionamento das túas campañas de mercadotecnia de correo electrónico:

 • Taxa de clics: o 47,47% das empresas afirma que durante os últimos 12 meses se mantivo, fronte ao 40,51% que asegura que se incrementou, baixando un punto respecto á cifra que rexistramos en 2017 (41,52%).
 • Taxa de apertura: o 45,57% das empresas declaran que se incrementou durante o último ano (isto representa case un 4% máis que nos resultados do estudo en 2017), fronte ao 44,94% que afirma que se mantivo sen cambios.
 • Conversión: para o 48,73% das empresas, o investimento realizado en accións de correo electrónico supón menos do 10% do total do orzamento de mercadotecnia, o que representa 8 puntos menos respecto á cifra do 2017 (56%). Non obstante, reflectiuse un aumento significativo de empresas que invisten entre un 20% a un 40% do orzamento en mercadotecnia de correo electrónico.
 • ROI: o 29,75% das empresas enquisadas afirma que o total de ingresos xerados por mercadotecnia de correo supón o 10% do investimento realizado. Por iso, o 55,70 % dos enquisados manterá o investimento destinado á mercadotecnia de correo durante os próximos meses, mentres que un 37,97% asegura que o incrementarán. 

Así como dúas modalidades para adaptarnos ás necesidades do teu negocio:

 • Newsletter: trátase dunha publicación periódica cunha temática de interese para o usuario, cuxo contido habitual adoita ser noticias, novidades, lanzamentos ou artigos sobre os produtos e a empresa. O seu principal obxectivo é crear valor a longo prazo, xa que inclúe contido relevante e ofertas especiais para o usuario.
 • Emailing: trátase do envío publicitario personalizado a un cliente xa fidelizado que permite manter o contacto e mellorar a relación.
 • O formato é gráfico e con pouco texto, podendo incluír notas de agradecemento, felicitacións por un evento persoal, promocións, noticias ou o lanzamento dun novo produto ou servizo. Ten un obxectivo comercial a curto prazo e permite chegar aos clientes dunha forma rápida e económica.

Prezos:

Consulta as nosas tarifas, en Correos temos as mellores:

 • 5.000 envíos: 60€
 • 10.000 envíos: 90€
 • 20.000 envíos: 150€
 • 30.000 envíos: 220€

Os correos deberán enviarse nos 12 meses seguintes dende a contratación do servizo nun máximo de 3 envíos.