Publicorreo

Publicorreo óptimo

Menos é máis, menos complicacións e máis eficacia.

MÁIS INFO

Publicorreo premium

O límite pono a túa imaxinación.

MÁIS INFO

Preguntas frecuentes

Que é considerado un envío de publicidade?

Considéranse un envío de publicidade ou publicorreo aquel envío postal publicitario, no que, a través dunha comunicación común a todos os receptores, se dean a coñecer os beneficios dun produto ou servizo.

Podo personalizar algún campo da comunicación?

Os envíos deberán conter a mesma mensaxe, aínda que se poderá personalizar o nome, o enderezo e calquera número ou código de identificación que asignes aos teus destinatarios.

Que requisitos teñen estes envíos?

Estes envíos deben depositarse en remesas, que deben ter como mínimo 100 envíos, cunha mensaxe similar. Circulan exclusivamente con carácter ordinario e débese incluír o franqueo correspondente.