Publicorreo óptimo

Menos é máis, menos complicacións e máis eficacia.

Por que en Correos

Porque che ofrecemos a solución perfecta para enviar as túas comunicacións comerciais, promocións ou catálogos dos teus produtos ou servizos do xeito máis sinxelo e eficaz:

Maior eficacia na distribución das túas campañas, grazas ao reducido tamaño dos envíos que permiten ser manipulados automaticamente e depositados na caixa de correo.
Fidelización dos teus clientes actuais a través do envío de vales ou cupóns desconto, catálogos de produto ou revistas.
Captación de novos clientes con envíos de publicidade personalizados para dar a coñecer a túa marca de xeito directo e sinxelo.
Posibilidade de incluír obxectos ou mercadorías promocionais, sempre que permita o seu tratamento automatizado e a súa posterior entrega nas caixas de correo.
Diferenciación do teu negocio entre a competencia ao conseguir unha maior difusión.
Máxima comodidade para a túa empresa, xa que dende Correos nos encargamos de todo. 

Como funciona Publicorreo Óptimo?

Prepara o teu envío en paquetes de 50 ou 100 exemplares ao descuberto ou en sobre pechado coa indicación “Para inspección postal abrir aquí” e a inscrición “Publicorreo Óptimo” na cuberta do envío.
As dimensións dos envíos non poden superar os 23 x 33 x 2 cm, nin ser inferiores a 9 x 14 cm. Ademais, o peso unitario máximo é de 800 g
Tráenos o teu envío a calquera oficina de Correos ou a unha unidade de admisión se se trata dunha remesa masiva. 
A túa publicidade encontrarase na caixa de correo dos destinatarios entre 2 e 4 días naturais posteriores ao depósito.