Publicorreo premium

O límite pono a túa imaxinación.

Por que en Correos

Porque che ofrecemos a solución perfecta para dar a coñecer a túa marca dun xeito directo, impactante e creativo aos teus clientes:

Maior flexibilidade no formato, cor e peso, que che permitirán xerar un maior impacto nos teus clientes mellorando a súa relación coa marca.
Creatividade e orixinalidade dos teus envíos, que sorprenderán os teus consumidores actuais e favorecerán a súa fidelización.  
Captación de novos clientes con envíos de publicidade únicos que chamarán a súa atención dende o primeiro momento.
Máxima garantía de entrega, se non é posible realizala nun primeiro intento, avisamos o teu cliente sobre cando e en que oficina recoller o envío.
Diferenciación do teu negocio entre a competencia con envíos de mercadotecnia directa promocionais ou de venda con características diferentes.
Máxima comodidade para a túa empresa, xa que dende Correos nos encargamos de todo. 

Como funciona Publicorreo Premium?

Prepara o teu envío en paquetes de 50 ou 100 exemplares coa inscrición “Publicorreo Premium” na cuberta do envío.
A suma das dimensións non pode superar os 90 cm, nin poden ser inferiores a 9 x 14 cm. Ademais, o peso unitario máximo é de 2 kg.
Tráenos os teus envíos a calquera oficina de Correos ou a unha unidade de admisión se se trata dunha remesa masiva. 
 A túa comunicación chegará aos seus receptores entre 2 e 4 días hábiles posteriores ao depósito.

Información do produto

Ti elixes a embalaxe perfecta. Iso si, necesitamos que o tamaño se axuste a estas medidas:

Como máximo:

  • Sobre ou caixa: Longo + Alto + Ancho = 90 cm, sen que ningunha supere os 60 cm.
  • Rolo ou tubo: Longo + dúas veces o diámetro = 104 cm, sen que ningunha supere os 90 cm.

 

Como mínimo:

  • Sobre ou caixa: 14 x 9 cm.
  • Rolo ou tubo: Longo + dúas veces o diámetro = 17 cm, sen que ningunha sexa inferior a 10 cm.

Se queres enviar algo máis pequeno, non te preocupes, só terás que engadirlle unha etiqueta de 10 x 7 cm na que apareza o enderezo e o franqueo.

E que non supere os 2 kg!

Estes envíos sempre circulan con carácter ordinario e poderán presentarse de diversas maneiras:

  • Abertos: sempre que permita o seu tratamento e manipulación manual.
  • Pechados: sempre que o seu acondicionamento permita que o noso persoal poida comprobar o seu contido, en especial no proceso de admisión, co fin de confirmar que os envíos cumpren coas características propias deste produto.
  • Con embalaxes de plástico: sempre que estean autorizados polos Servizos Comerciais de Correos.

A embalaxe debe garantir a integridade do contido e na cuberta do envío debe figurar a inscrición “Publicorreo Premium” na cuadrícula de Franqueo Pagado.