Base de datos de códigos postais

A mellor estratexia baséase no coñecemento.

Dende

831,80 €

CONTRATAR
Base de datos de códigos postais Dende 831,80 € CONTRATAR
Selecciona “CONTRATAR”, só terás que asinar o contrato con licenza de uso do produto.
Realiza o pagamento mediante transferencia bancaria á conta de Correos que che facilitamos.
Enviámosche un correo electrónico coas claves de acceso e a URL de descarga. 

Base de datos de Códigos Postais Básica:

É a base de datos oficial, elaborada e actualizada por Correos, que contén todos os códigos postais de España e Andorra.

 • Opcións de contratación:
  • Con actualizacións trimestrais: 845 € (claves de descarga por 365 días).
  • Sen actualizacións trimestrais: 687,44€ (claves de descarga por 30 días).
 • Renovación: un 30% de desconto a partir do primeiro ano.
 • Estrutura: ficheiros (.txt) que combinan nivel Localidade e nivel Guía de rúas.
 • Contido: tramifícanse os 104 municipios de múltiples códigos postais.
 • Fontes públicas: as localidades de único código postal dispoñen do código INE de 5 díxitos (nivel Municipio).
 • Información sociodemográfica: non incluída.

Base de datos de Códigos Postais Plus:

É a base de datos de códigos postais que incorpora indicadores socioeconómicos e territoriais, co fin de axudarche na xestión das túas estratexias de mercadotecnia.

Ademais, ampliáronse os contidos e mellorouse a usabilidade cunha nova estrutura de táboas que facilitará a implantación nos sistemas de información da túa empresa:

 • Opcións de contratación:
  • Con actualizacións trimestrais: 1.820€ (claves de descarga por 365 días).
  • Sen actualizacións trimestrais: 1.600€ (claves de descarga por 30 días).
 • Renovación: un 30% de desconto a partir do primeiro ano.
 • Estrutura: ficheiro Excel con 5 pestanas. A táboa mestra contén a vinculación de todas as localidades e os seus códigos postais.
 • Contido: tramifícanse 203 municipios de múltiples códigos postais con máis de 36.000 habitantes, mellorando os teus procesos de autocompletado de enderezo.
 • Fontes públicas: as localidades cun único código postal dispoñen do código INE de 11 díxitos (nivel Núcleo ou Diseminado), de modo que se indica a información xerárquica INE para cada localidade.
 • Versioneiro Localidades: recolle as distintas denominacións e linguas nativas das localidades. Ademais, inclúe o versioneiro de localidades de Correos xerados a partir do histórico de envíos.
 • Indicadores de códigos postais: información sociodemográfica, económica e territorial que che permitirá deseñar as túas estratexias de mercadotecnia e cualificar os teus clientes:
  • Datos de habitantes estimados e medias de idade.
  • Superficies e peso residencial.
  • Ingresos e gastos medios dos núcleos familiares.
  • Negocios empresariais localizados por código postal.
  • Proporcións estimadas dos tamaños das empresas.
  • Porcentaxe de autónomos.

Capa Cartográfica:

A Capa Cartográfica de Correos é a delimitación espacial de todos os códigos postais que permite situar as localidades segundo o INE. 

Poderás dispoñer dun coñecemento único do territorio mediante a estandarización e delineación das áreas poligonais, accidentes xeográficos e vías de comunicación, grazas ao compromiso de Correos de melloralos e actualizalos diariamente.

Trátase dunha representación xeográfica de todos os códigos postais do territorio nacional, que contén datos vectoriais para mapas de alta calidade co nivel de detalle adecuado para desenvolvementos tecnolóxicos.

Isto é así porque se desenvolve sobre a base da listaxe dos códigos postais e a súa relación cos enderezos e núcleos de poboación. Unha información clave para xerar os polígonos de códigos postais que compoñen a Capa.

Este produto implántase en calquera ferramenta de xeomercadotecnia, o que resulta dunha grande utilidade á hora de xeorreferenciar e realizar análises espaciais baseadas en códigos postais.

Se queres obter os mellores resultados para a túa empresa e levarlle vantaxe á competencia, a Capa Cartográfica e a Base de Datos de Códigos Postais Plus son a solución ideal para deseñar as estratexias necesarias para facer crecer o teu negocio, grazas ao coñecemento de mercado que che achegan os indicadores socioeconómicos asociados aos códigos postais.

Ademais, a representación en mapas permitirache determinar oportunidades de mercado, evitar a canibalización, deseñar ou reestruturar as túas rutas de distribución e maximizar o impacto das túas accións de mercadotecnia directa:

 • Mapa Dixital 1:25.000 BCN25) do Instituto Xeográfico Nacional.
 • FID identificador da entidade gráfica de uso interno en ArcMAP.
 • Shape identificador do tipo de Entidade Gráfica de uso interno en ArcMAP.
 • COD POSTAL código postal do polígono que o contén e xerado por Correos.
 • Sistema cartográfico usado ETRS89, podendo distribuírse en WGS84.
 • Ortofotos do Plan Nacional de Ortofotos Aéreas (PNOA).
 • Ficheiro realizado con ArcMAP 10.3.

Consulta as nosas tarifas, en Correos temos as mellores.

Base de datos Códigos Postais Básica:

 • Sen actualización: 687,44€
 • Con actualización trimestral: 845€

Base de datos Códigos Postais Plus:

 • Sen actualización: 2.000 € (desconto do 20% para primeira adquisición).
 • Con actualización trimestral: 2.800€ (desconto do 35% para primeira adquisición).

Capa Cartográfica Códigos Postais: 5.000€

Se xa che enviamos a clave introdúcea no campo correspondente e descarga a Base de Datos.

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo solicitar la contratación de alguno de los productos?

Existen varias maneras:

A través de la tienda online de Correos, sin necesidad de firmar un contrato y agilizando su adquisición.

A través de cualquiera de nuestras oficinas.

Llamando al 915 197 197.

Escribiendo a correosdirecto@correos.com.

¿En qué consiste la licencia de uso del producto?

Es un documento que contempla los requisitos que el contratante debe cumplir para la utilización del producto:

 • El contrato entra en vigor en el momento del pago, con una duración de un año.
 • Para renovarlo basta con indicarlo a Correos y seguir el procedimiento habitual.
 • El contratante únicamente podrá utilizar la información para actualizar su propia base de datos o mejorar la calidad de las direcciones postales de sus sistemas.
 • El producto no podrá sublicenciarse, ni construir un buscador de Códigos Postales accesible para usuarios ajenos al negocio del contratante.
 • El contratante se compromete a encriptar y proteger la información con las medidas técnicas y de seguridad adecuadas.

¿Es importante renovar la licencia cada año?

Correos recoge diariamente todas las actualizaciones de nuevas calles, tramos ampliados, cambios de influencia de un Código Postal o revisiones geopolíticas, presentándolas cada trimestre. De un año para otro la información varía considerablemente, por lo que recomendamos la renovación del producto.

¿Cuáles son las ventajas del producto Plus con respecto al Básico?

Ofrece una estructura actualizada y un mayor contenido en la identificación de las localidades y su información INE.

Además, dispone de indicadores sociodemográficos y de una gran variedad de nombres cooficiales y coloquiales de las localidades.

¿Cuál es la utilidad de la Capa Cartográfica?

Disponer de la delimitación espacial de cada Código Postal permitiendo ajustarlo a cualquier tipo de mapa político nacional, gran utilidad a la hora de georreferenciar y realizar análisis espaciales, disponer de mapas de calor, o cualificar la población nacional.

Una vez finaliza el plazo de la licencia, ¿qué ocurre si no la renuevo?

La información quedaría obsoleta y desactualizada, por lo que no se podrá realizar ninguna reclamación a Correos. Además, dejaríamos de prestar soporte o asesoramiento.

¿Se dispone de ayuda o asesoramiento?

A través de correosdirecto@correos.com tendrás a tu disposición un equipo de profesionales cualificados para resolver toda duda tecnológica o funcional, cualquier incidencia, y para asesorarte acerca del producto más indicado según la necesidad de tu empresa.