Duplicado do Permiso de Circulación

Solicita en calquera oficina o duplicado do teu permiso de circulación da maneira máis rápida e sinxela.

Dende

30,10 €

Ven a vernos a calquera oficina de Correos e solicita un duplicado do Permiso de Circulación.
Presenta a documentación necesaria para tramitar a túa solicitude coa DXT.
Indica o enderezo ao que queres que a DXT envíe o duplicado do teu permiso de circulación por correo certificado. 
Recolle a autorización provisional de circulación que che facilitamos dende a nosa oficina no momento da solicitude ou por correo electrónico.

Información do produto

Descrición

Con este servizo, dende Correos ofrecémosche a posibilidade de xestionar o duplicado dos teus Documentos de Circulación coa DXT en caso de extravío, deterioración ou subtracción.

Recorda que só se pode solicitar a través das nosas oficinas e unicamente nos casos que che indicamos. Para obter un duplicado por calquera outro motivo que requira modificación de datos, do domicilio, cambio de servizo ou por reformas efectuadas no vehículo, deberás dirixirte á Xefatura Provincial de Tráfico.

É moi importante que no momento de solicitalo presentes o orixinal do Documento Oficial de Identificación (DOI) do titular do vehículo.

O DOI é o Documento Oficial que acredita a Identidade e, para presentalo, é necesario que nos traias unha serie de documentos:

  • DNI ou Pasaporte
  • Permiso de conducir español
  • Permiso de residencia, para estranxeiros non comunitarios
  • Permiso de residencia ou Pasaporte ou Documento do seu país xunto ao certificado de inscrición no rexistro Central de Estranxeiros, para estranxeiros comunitarios.

Se o solicita o titular do vehículo e é unha persoa física:

  • DOI

O titular do vehículo é unha persoa xurídica e solicítao o representante ou persoa autorizada da empresa:

  • Tarxeta de identificación fiscal.
  •  DOI do representante ou autorizado.

O titular do vehículo é unha persoa física e solicítao unha persoa que foi autorizada polo titular do vehículo:

  • DOI do titular do vehículo.
  • DOI do autorizado.

Unha vez teñamos toda a documentación necesaria, tramitaremos a túa solicitude e a DXT enviarache por correo certificado o duplicado dos teus Documentos de Circulación ao domicilio que nos indiques.

Ademais, na oficina de Correos entregarémosche unha autorización provisional de circulación cunha validez de 15 días naturais.

Prezos

O prezo deste servizo é de 29,90€ (IVE incluído), dos que 20,40€ corresponden á taxa que aplica a DXT ao servizo e 9,50€ aos gastos de xestión de Correos.