Axentes turísticos

Dende Correos ata calquera lugar do mundo.

Sabemos que o turismo é importante e por iso ofrecemos unha ampla variedade de produtos enfocados neste sector, para acompañar o turista durante a súa viaxe e axudalo a compartilo con quen queira, dende todas partes. 

Co noso servizo de Axentes Turísticos, Correos pon ao alcance de todos unha extensa rede de establecementos autorizados e distribuídos polas principais zonas turísticas de todo o país. Trátase de empresas que posúen un excelente coñecemento do sector turístico, e que contan coa capacidade técnica e organizativa necesaria como para desempeñar este servizo coa maior garantía. 

Esta actividade de promoción e venda por parte dos nosos Axentes está sempre avalada por Correos, a través da instalación de caixas de correo especialmente deseñadas para cubrir as diferentes necesidades do sector, así como a subministración de folletos, bolsas e selos oficiais que promoven o turismo nacional en cada un dos establecementos.

Así, grazas aos nosos Axentes Turísticos o turista poderá adquirir os nosos selos oficiais para enviar as súas cartas e tarxetas postais a calquera lugar do mundo, ou recuperar as súas pertenzas con total comodidade no caso de que esquecese algo no aloxamento no que se encontraba. 

Só terá que depositar o seu envío nunha das nosas caixas de correo e garantímoslle que chegará ao seu destino, tanto se é nacional como internacional. 

Iso si, os selos da carta ou tarxeta postal deben cumprir uns requisitos:

• Sinalan o país de emisión: España.

• Indican a Institución emisora: Correos.

• O tamaño é: 40,9 x 28,8 mm / 24,5 x 35 mm.

• Aparece a letra “Ñ” no pé dereito do selo.

• Certifícase a impresión pola FNMT no pé de imprenta.

• Aparece o prezo do selo en € ou en letra segundo a tarifa á que pertence.

• Contén unha distinción de fósforo no propio papel ou nas tintas de impresión.

 

Por outra parte, o valor de franqueo pode ser numérico, expresado en euros ou en letra, e con ata catro tipos de tarifas en función do destino:

• Tarifa A: para carta ou Tarjeta Postal Nacional “normalizada”, de ata 20 g.

• Tarifa A2: para carta ou Tarjeta Postal Nacional ordinaria “non normalizada”, de ata 50 g.

• Tarifa B: para carta ou Tarjeta Postal Internacional Ordinaria “normalizada” dirixida a Europa (inclúe Groenlandia) de ata 20 g.

• Tarifa C: para carta ou Tarjeta Postal Internacional Ordinaria “normalizada” dirixida ao resto do mundo, de ata 20 g.

Tamén podes acceder ás nosas tarifas se necesitas máis información.

Lista de Axentes turísticos