Correos Market

Faite vendedor e expande o teu negocio Se tes unha empresa en España e queres vender os teus produtos por todo o país, faite vendedor no noso marketplace. É moi sinxelo e non require de ningún investimento nin risco, só sigue estes pasos e dende Correos encargámonos de todo o demais. QUERO VENDER
Correos Market QUERO VENDER

Características:

Sen comisións de venda

Vende os teus produtos físicos sen comisións de venda nin gastos de xestión.

Visibilidade do teu negocio

Grazas a Correos Market os teus produtos poderán chegar a todo o territorio nacional e Portugal.

Integración coa loxística do Grupo Correos

Poñemos á túa disposición envíos adaptados e solucións como a almacenaxe de produtos, a preparación dos envíos ou outros servizos de valor engadido.

Correos Market

Como funciona o noso marketplace: información e condicións

Criterios de admisión

Correos Market é o marketplace que aposta por vender só produtos de empresas nacionais. Co obxectivo de fomentar a nosa rede nacional empresarial, todos os vendedores deberán ser persoas físicas ou xurídicas autorizadas, estar adscritas á súa propia actividade económica e contar cun CIF/NIF español.

Os vendedores deberán cumprir coa normativa vixente sanitaria (alimentación, bebida e beleza) e laboral (en todas e cada unha das categorías).

Garantir o benestar da comunidade de Correos Market é unha das nosas prioridades. Por iso, reservámonos os dereitos de auditoría, veto ou cesamento da actividade comercial de todos os vendedores que non cumpran cos requisitos necesarios, ou que pola súa actividade, contido ou identidade, se considere que atenta contra os valores xerais do grupo de Correos.

Envíos

O noso obxectivo é axudarte a  levar o teu negocio ao seguinte nivel. Queremos traballar contigo e facer chegar os teus pedidos coas máximas coberturas e garantías de entrega.

Coidamos ao máximo o proceso de envío. Con este obxectivo, o envío dos pedidos realizarase de luns a venres (festivos non incluídos), a todo o territorio nacional co servizo Paq Premium ou Paq Estándar a elección do comprador.

O cliente final terá á súa disposición diferentes opcións de entrega: o seu domicilio, nunha oficina de Correos ou nun CityPaq. 

 • A domicilio: o teu cliente recibirá o seu pedido na súa residencia habitual e avisarémoslle previamente da entrega por SMS ou email. Para iso, deberá facilitarnos o seu enderezo e responsabilizarase da veracidade e autenticidade dos datos proporcionados. Con este servizo realizaranse dous intentos de entrega, de xeito que, se non se puidese realizar debido ao peso ou volume do paquete ou ás características da vivenda, efectuarase a entrega na porta da rúa ou na oficina de Correos máis próxima, tras acordalo previamente co cliente. Unha vez na oficina, disporá de 15 días hábiles para recollelo.
 •  En oficina de Correos: o teu cliente poderá recoller o seu pedido na oficina que elixa durante un prazo de 15 días hábiles, a partir do día seguinte de recibir o aviso de entrega por SMS ou email.
 •  O horario de envío é de 9:00 a 21:00 de luns a venres e de 9:00 a 14:00 os sábados.

Manterémoste sempre informado do estado dos envíos, como? Dende o noso localizador, onde tamén poderás consultar as causas de devolución ou fallo na entrega e as medidas que adoptamos para solucionalo.

Se no primeiro intento de entrega non puidemos entregar o paquete, non te preocupes! O segundo intento de entrega realizarase ao día seguinte do primeiro para destinos principais, e cun día adicional para envíos a localidades con menos de 10.000 habitantes.

Formas de pagamento e prezos

Os prezos dos produtos amosaranse con IVE incluído, os incrementos ou descontos que sexan de aplicación na súa oferta e os gastos adicionais que no seu caso lle sexan repercutidos. Deste xeito, o cliente poderá coñecer o prezo final do produto antes de engadilo ao seu carriño de compra, xa que non terá que asumir ningún gasto de envío.

Realizar un pedido mediante a cumprimentación do formulario de compra, implica a conformidade co prezo e coas condicións de venda vixentes nese momento, de modo que non poderán ser modificados sen o expreso acordo de ambas as dúas partes.

Os métodos de pagamento serán tarxetas de débito ou crédito ou PayPal e o cargo que o cliente verá no extracto da súa tarxeta estará a nome de Correos. Lembra que en ocasións pódense producir demoras de ata 60 días nas operacións de cobramento.

No caso de que o cliente queira unha factura da súa compra, dende Correos tramitaremos a súa solicitude e avisarémosche para que poidas emitila a tempo.

Se non queda stock do produto adquirido por un cliente, deberás informar a Correos inmediatamente da falta de dispoñibilidade e devolveráseche a cantidade que tiveses aboado.

Unha vez o pagamento sexa autorizado ao realizar un pedido con tarxeta de crédito ou débito, o banco reterá o importe total do pedido ata que o aceptes. No caso de que tiveses que cancelalo por calquera motivo, o banco non realizará a transferencia e liberará a cantidade correspondente de novo na conta do cliente. Este proceso pode durar entre 3 e 5 días naturais, polo que o cliente deberá aceptar que nin Correos nin o vendedor son responsables dun posible atraso por parte do banco en liberar o importe na súa conta.

Pedidos

En Correos Market procuramos que os teus clientes potenciais te coñezan e xa non se esquezan de ti.  Para iso, temos un truco máxico: a túa ficha de produto é, sen dúbida, a clave de venda. É importante coidala e mimala, xa que será a túa carta de presentación e, polo tanto, o primeiro impacto comunicativo que reciben da túa parte. 

Só deberás completar o modelo de ficha que che mandaremos coa información correspondente para comunicarlle ao teu cliente as características esenciais do teu produto. O obxectivo da ficha en xeral e sobre todo, da descrición e a fotografía é motivar a compra dos usuarios. Contámoscho todo:

 •  O cliente poderá engadir ao carriño os produtos e as unidades que precise, podendo ser os produtos de distintos vendedores. Para que os poida adquirir existen dúas opcións, comprar como convidado ou iniciando sesión. Existirán certos produtos nos que si se deberá realizar un rexistro previo obrigatorio á compra.
 • O cliente deberá facilitar os seus datos con exactitude para que os envíos cheguen correctamente sen incidencias. Ademais, terá que ler e aceptar a casa correspondente, xa que se incorporarán á nosa base de datos. Deste modo, procesaremos o pedido e facilitaremos a entrega.
 • Unha vez que o cliente realice estes pasos, xa só terá que confirmar o pedido e realizar o pagamento a través de crédito, débito ou PayPal. 
 • No momento no que se confirme a transacción, o cliente recibirá un correo electrónico nun prazo de 24 horas, onde se lle informará se o pedido foi confirmado e encargaráselle o pagamento segundo o método acordado no momento da compra. Se o pedido se confirma, o cliente recibirá outro email cunha descrición dos produtos adquiridos e o número de pedido que garante que a compra foi realizada correctamente. Polo contrario, se o cliente non recibe este correo, pode deberse a un fallo eventual da rede ou a algún erro no enderezo de correo indicado. En ambos os dous casos, dende Correos aconsellamos que os e as clientes/as contacten connosco 
 •  No caso no que o cliente xa estivese rexistrado, o pedido quedará gardado na súa Área Privada, o Merchant Portal.  Poderá acceder a esta plataforma sempre que o precise co usuario e o contrasinal proporcionados no rexistro. Se non estivese rexistrado, non hai problema, enviarémoslle o número de seguimento do seu pedido ao email indicado durante a compra, para que o poida localizar en todo momento.

Xestionamos as túas vendas en tempo real! No momento no que os teus clientes efectúen as súas compras, enviarémosche un email de aviso para que te poñas mans á obra e poidas comezar a preparar os pedidos.

Importante! Ter sempre actualizado o stock dos produtos permitirache xestionar correctamente os teus pedidos e que a experiencia de compra sexa perfecta. Ademais, a través do Merchant Portal poderás xestionar os produtos adquiridos por cada cliente e xerar as etiquetas de envíos para que os pedidos pasen á fase de depósito.

Devolucións

En Correos Market gústanos ser flexibles e por iso, outorgámoslles aos vendedores e vendedoras o poder de establecer as súas propias políticas de devolución. Pola nosa banda, cando xurda unha incidencia deste tipo, poñeremos en contacto ao cliente final cos vendedores para que xuntos cheguen á mellor solución para a devolución. 

A pesar diso, é importante lembrar que, consonte ao disposto na lexislación da normativa vixente, o cliente non poderá devolver os seguintes produtos:

 • Alimentos que se poidan estragar ou caducar con rapidez.
 • Precintados que non sexan aptos para ser devoltos por razóns de protección da saúde ou de hixiene e que fosen desprecintados trala entrega.
 •  Personalizados nos que o cliente puidese modificar o produto orixinal dalgún xeito inserindo algún detalle único e persoal como, por exemplo, a serigrafía dun nome ou a implantación dunha fotografía. 

O vendedor ademais deberá asumir as obrigas derivadas da lei de consumo, ofrecéndolle ao cliente a posibilidade de deixar sen efecto o contrato celebrado, notificándollo á outra parte no prazo de 14 días naturais dende que se realizou a entrega do pedido:

 • No caso no que o cliente adquirise varios produtos nun mesmo pedido e se che entregasen por separado, o prazo comezará a partir do día no que recibiu o último produto.
 • Se o cliente devolve o produto sen a súa embalaxe orixinal, poderáselle reembolsar unha cantidade inferior á que aboou durante a compra.
 • Se o vendedor non recibiu o pagamento por parte de Correos dun pedido que o cliente quere devolver, deberá poñerse en contacto con Correos. Seremos nós os que nos encarguemos de reembolsarlle ao cliente a cantidade que aboou pola súa compra. 

Reclamacións

Unha das cuestións que máis lle preocupa ao consumidor é ter claro perante quen reclamar no caso no que se produza algún tipo de incidencia na compra dun produto. 

Os litixios a través de Correos Market solucionaranse directamente entre o cliente e o vendedor, activando o protocolo necesario para detectar usos indebidos nos procesos de compra ou devolución.

No caso no que o vendedor e o cliente teñan a condición de empresario e consumidor consonte o disposto no Regulamento (UE) 524/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 21 de maio de 2013, a Comisión Europea facilita unha plataforma de resolución extraxudicial de litixios online a través da cal os clientes poderán someter as súas reclamacións.

Responsabilidades

Correos non serán responsable en ningún caso de:

 • O incumprimento por parte do cliente de calquera norma aplicable no seu acceso a Correos Market ou na utilización das informacións contidas na web.
 • O uso ilexítimo que terceiras persoas poidan facer dos nomes das marcas ou dos produtos que aparecen en Correos Market.
 • O uso que se faga da información proporcionada polos vendedores.
 • Os actos e omisións de terceiros provedores de servizos, con independencia de que teñan vinculación contractual con Correos.
 • As interrupcións do servizo a causa de erros producidos polos provedores de acceso, fallos eventuais da rede, ou problemas derivados do sistema informático, software de conexión ou navegación, rede telefónica, ADSL, cable, satélite e calquera outra infraestrutura de transporte ou comunicacións.
 • As alteracións que se produzan por interferencias voluntarias e involuntarias polo mal uso deste: virus, caídas de servidores, borrado de arquivos, dano na base de datos, incendios, explosións, inundacións, accións violentas de terceiros, problemas eléctricos (exceso ou falta de corrente), ou calquera que afecte ou poida afectar ao funcionamento dos equipos servidores e á información almacenada nos mesmos.
 • As caídas do servidor do cliente derivadas dun uso excesivo ou erróneo, ataques externos, fallos de hardware ou software e similares.
 • Os fallos ocasionados polo mal funcionamento do servidor.
 • A falta de comunicación a Correos dos cambios de enderezos electrónicos. O vendedor será o responsable de proporcionar esa información coa antelación suficiente para non incorrer en neglixencia.
 • As circunstancias alleas ao control de Correos, incluíndo a perda accidental de información, a deterioración dos equipos terminais do vendedor por mal uso, así como erros ou defectos na configuración do cliente ou similares.
 • Os danos e prexuízos de calquera tipo que poida sufrir o vendedor ou terceiros, a causa de fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións, ou por causas imputables a terceiros provedores de servizos.
 • Posibles incidencias nos produtos publicados en Correos Market, sendo toda a responsabilidade do vendedor.
 • A demora ou incumprimento do prazo de entrega por motivos alleos a Correos. Esta disposición non afecta o dereito do cliente de recibir o seu pedido no período de tempo estimado, ou o correspondente reembolso no caso de que o vendedor non puidese subministrar o pedido no prazo acordado. Por iso, a responsabilidade será exclusiva do vendedor.
 • Ningún tipo de ofertas, accións, produtos e contidos dos vendedores.

Como formar parte de Correos Market en só 4 pasos

Envíanos o teu formulario: fainos saber que queres formar parte de Correos Market 
Contactamos contigo: poñerémonos en contacto contigo para deseñar o acordo de colaboración perfecto para ti. 
Asina o teu contrato: unha vez acordemos as condicións ideais do teu contrato, só queda asinalo. 
 Comeza a vender: agora si. Trala sinatura do contrato… Mans ao ordenador! É a hora de comezar a vender.

Preguntas frecuentes

Que é Correos Market?

É a plataforma creada dende Correos para dar visibilidade aos produtores locais de zonas rurais a ámbito nacional e fomentar o consumo local, reducindo os intermediarios para ofrecer variedades autóctonas en calquera parte xeográfica.

Como podo vender en Correos Market?

Todos os produtores artesáns que vendan produtos fabricados ou tratados en España poden vender a través de Correos Market. Para iso, debes rexistrarte no formulario que podes encontrar nesta páxina. Tras cubrir o formulario, un axente de Correos contactarate para darche a información necesaria e iniciar o proceso comercial.

Existen gastos de envío?

Os produtores que vendan en Correos Market asinarán un contrato de paquetería, se non son clientes xa, para realizar os envíos a través das oficinas de Correos.

Podo enviar a calquera parte de España?

Os produtos de Correos Market pódense enviar a todos os puntos do territorio español e a Portugal. Traballamos para seguir abrindo actividade en países veciños.

Canto tarda o pedido?

Os produtores teñen 48 horas para realizar o envío, dende a súa recepción e, a partir de aí, chegan nos prazos dos envíos PaqPremium que son de 24 a 48 horas.

Os meus produtos necesitan cadea de frío, podo vender en Correos Market?

Os produtos que acepten os prazos dun envío PaqPremium (24-48 horas) sen deteriorarse, e con embalaxes adecuadas, poden ser vendidos en Correos Market. Correos non dispón de transporte refrixerado.

Aínda tes dúbidas? Cóntanos!

Chámanos o 915 197 197. De luns a venres (agás festivos) de 10:00 a 18:00.

Escríbenos e contestarémosche nun prazo de 24 h market@correos.com