Accesibilidade

As páxinas que levan este logo indican unha declaración de conformidade por parte do autor ou do provedor de contido de axustarse ao Nivel AA das Directrices de Accesibilidade para o Contido Web 1.0 do W3C, incluíndo todos os puntos de verificación de Prioridade 2 definidos nas Directrices. As Directrices de Accesibilidade para a Contida Web 1.0 explican como facer o contido Web accesible para as persoas con discapacidade. Axustándose a estas Directrices axudará a facer a Web máis accesible aos usuarios con discapacidades e beneficiará a todos os usuarios. Os provedores de Contido son os responsables únicos do uso destes logos.