Envío de ofertas e promocións de produtos e servizos de Correos

Envío de ofertas e promocións de produtos e servizos de Correos:

En caso de que preste o seu consentimento, Correos poderá remitirlle por calquera canle electrónica, ou non electrónica, información comercial relacionada coa prestación, mellora e actualización dos nosos produtos e servizos, novas tarifas e descontos.

Esta información comercial poderá ser xenérica ou personalizada. Neste último suposto, implicará o tratamento previo dos seus datos co obxectivo de poder proceder ao seu perfilado e carteirización, determinar gustos, preferencias e necesidades e, sobre a base destas, identificar as ofertas que poidan resultar máis interesantes.

En calquera momento, poderá revogar de forma gratuíta o seu consentimento e non recibir novas ofertas e promocións indicándoo a través de correo postal ao enderezo arriba exposto ou por correo electrónico ao enderezo: derechos.protecciondatos.correos@correos.com ou a través do noso servizo de atención ao cliente. Así mesmo, en toda comunicación comercial electrónica, informarémolo, novamente, do seu dereito a revogar o seu consentimento.