Privacidade Ofertas e promocións de empresas do Grupo

Envío de ofertas e promocións doutras empresas do Grupo Correos e por terceiras empresas

En caso de que preste o seu consentimento, Correos poderá remitirlle por calquera canle electrónica ou non electrónica ofertas e promocións de:

Outras empresas do Grupo Correos que prestan servizos relacionados cos sectores que pertenzan ás actividades de servizos de paquetería, de valor engadido ao servizo postal, loxística, márketing e de telecomunicación.

Outras empresas coas que Correos subscribira distintos convenios de colaboración e que poden pertencer a sectores como telecomunicacións, financeiro, gran consumo, sanidade e ONG.

Esta información comercial poderá ser xenérica ou personalizada. Neste último suposto, implicará o tratamento previo dos seus datos co obxectivo de poder proceder ao seu perfilado e carteirización, determinar gustos, preferencias e necesidades e, sobre a base destas, identificar as ofertas que poidan resultar máis interesantes.

En calquera momento, poderá revogar de forma gratuíta o seu consentimento e non recibir novas ofertas e promocións indicándoo a través de correo postal ao enderezo arriba exposto ou por correo electrónico ao enderezo derechos.protecciondatos.correos@correos.com ou a través do noso servizo de atención ao cliente. Así mesmo, en toda comunicación comercial electrónica, informarémolo, novamente, do seu dereito a revogar o seu consentimento.