Correos Market

Atopa todo o que precisas en Correos Market Accede ao noso Marketplace e descubre a variedade de produtos de empresas españolas que temos para ti. Seremos a túa tenda online favorita porque todo o que che gusta poderalo atopar en Correos Market. VER PRODUTOS
Correos Market VER PRODUTOS

Características:

Todo o que precisas

Produtos vendidos por empresas españolas.

Gastos de envío incluídos

En compras superiores a 20 euros.

Agrupa as túas compras

Posibilidade de comprar a distintos vendedores nun só pedido.

Información do produto

Criterios de admisión

Abrímosche as portas a un grande escaparate online con diferentes produtos dixitais (entradas a eventos ou actividades culturais, música, cursos online...) ou físicos (alimentación, moda, saúde e beleza...).

Comprar nesta plataforma é ir un paso máis alá, buscamos que a túa experiencia de compra che guste tanto que nos convertamos na túa tenda online favorita. Con este obxectivo, poñemos á túa disposición o marketplace para empresas españolas na que ti tamén poderás apoiar a rede empresarial nacional.

Envíos

O envío dos pedidos realizarase de luns a venres (festivos non incluídos), a todo o territorio nacional co servizo Paq Premium de Correos. O prazo máximo para o primeiro intento de entrega dun envío estándar é de 24 a 48 horas laborables, segundo punto de destino e sen contabilizar os sábados.

En Correos reservámonos o dereito de modificar os horarios acordados para as entregas ou recollidas, en función das nosas necesidades organizativas.

Poderás elixir se desexas recibilo no teu domicilio, nunha oficina de Correos ou nun CityPaq. Se as características dalgún dos produtos imposibilitan a súa entrega en todas as modalidades estará especificado na propia ficha do produto. Dende Correos garantimos a entrega baixo sinatura no enderezo indicado:

 • A domicilio: recibirás o teu pedido na túa propia casa e avisarémoste previamente da entrega por SMS ou email. Para iso, deberás facilitarnos o teu enderezo, responsabilizándote da veracidade e autenticidade dos datos proporcionados. Este servizo leva asociados dous intentos de entrega de maneira que, se non se puidese realizar debido ao peso ou volume do paquete ou ás características da vivenda, efectuarase a porta de rúa ou na oficina de Correos máis próxima, tras acordalo previamente contigo. Unha vez na oficina, dispoñerás de 15 días para recollelo.
 • En oficina de Correos: poderás recoller o teu pedido na oficina que elixas durante un prazo de 15 días, a partir de recibir unha SMS ou email co aviso da entrega.

Lembra que só poderemos asegurar o envío destas SMS ou email de aviso se se aceptan unhas condicións:

 • O horario de envío é de 9:00 a 21:00 de luns a venres e de 9:00 a 14:00 os sábados.
 • Recoñeces expresamente que o envío por parte de Correos de SMS ou email dentro duns horarios e días acordados non garante que vaian ser recibidos dentro deses parámetros, polo que en ningún caso poderá imputarse a Correos a responsabilidade da recepción.
 • Manifestas e garantes expresamente a Correos que conta co consentimento inequívoco para dispoñer dos teus datos de contacto, de xeito que poidamos enviarche un aviso da chegada do teu pedido.

Por outra parte, dispoñerás de información sobre o estado dos teus envíos en todo momento a través do noso localizador.

O segundo intento de entrega realizarase ao día seguinte do primeiro intento para destinos principais, e cun día adicional para envíos a localidades con menos de 10.000 habitantes.

Formas de pagamento e prezos

Os prezos dos produtos amosaranse con IVE incluído, os incrementos ou descontos que sexan de aplicación na súa oferta e os gastos adicionais que no seu caso lle sexan repercutidos. Deste xeito, poderás coñecer o prezo final do produto antes de engadilo ao teu carriño de compra, xa que non terás que asumir ningún gasto de envío.

Realizar un pedido mediante a cumprimentación do formulario de compra, implica a conformidade co prezo e coas condicións de venda vixentes nese momento, de modo que non poderán ser modificados sen o expreso acordo de ambas as dúas partes.

Os métodos de pagamento serán tarxetas de débito ou crédito ou PayPal e o cargo que verás no extracto da túa tarxeta estará a nome de Correos. Lembra que en ocasións pódense producir demoras de ata 60 días nas operacións de cobramento.

No caso de que queiras unha factura da túa compra, dende Correos tramitaremos a túa solicitude e avisaremos o vendedor para que poida emitila a tempo.

Se non queda stock do produto que adquiriches, informarásete inmediatamente da falta de dispoñibilidade e devolveráseche a cantidade que tiveses aboado.

Unha vez o pagamento sexa autorizado ao realizar un pedido con tarxeta de crédito ou débito, o banco reterá o importe total do pedido ata que o vendedor o acepte. No caso de cancelación, por calquera motivo, o banco non realizará a transferencia e liberará a cantidade correspondente de novo na túa conta. Este proceso pode durar entre 3 e 5 días naturais, polo que deberás aceptar que nin Correos nin o vendedor son responsables dun posible atraso por parte do banco en liberar o importe na túa conta.

Pedidos

Cada produto estará acompañado dunha descrición das súas características esenciais, para que poidas coñecer todos os seus detalles antes de adquirilo:

 • Para poder gozar do teu pedido canto antes engade ao carriño os produtos que desexes e as unidades que precises, podendo ser os produtos de distintos vendedores. Para que os poidas adquirir existen dúas opcións, comprar como convidado ou iniciando sesión rexistrándote. Hai certos produtos nos que si deberás realizar un rexistro previo á compra para poder adquirilos.
 • Indícanos os teus datos con exactitude para evitar confusións ou incidencias no envío, e acepta a casa correspondente, xa que se incorporarán á nosa base de datos co obxecto de poder procesar o pedido e de facilitar a entrega da compra.
 • Confirma o pedido e realiza o pagamento a través de tarxeta de crédito, débito ou PayPal. O cargo efectuarase online a través da pasarela de pagamento do banco correspondente unha vez se comprobe que os datos comunicados son correctos. Confirmada a transacción, enviaremos un correo electrónico ao enderezo que nos indicases previamente nun prazo de 24 horas, onde se te informará se o pedido foi confirmado e se che cargará o pagamento segundo o método acordado no momento da compra. Se confirmas o pedido, recibirás outro email cunha descrición dos produtos adquiridos e o número de pedido que garante que a compra foi realizada correctamente. 

Correos informará a cada vendedor dos produtos que adquirises para que comecen a preparar o teu pedido coa maior brevidade. 

Devolucións

Conforme ao disposto na lexislación vixente, non poderás devolver determinados pedidos:

 • Produtos alimentarios que se poidan deteriorar ou caducar con rapidez.
 • Produtos precintados que non sexan aptos para ser devoltos por razóns de protección da saúde ou de hixiene e que fosen desprecintados tras a entrega.

O vendedor debe asumir as obrigas derivadas da normativa reguladora dos dereitos do cliente e consumidor, ofrecéndoche a posibilidade de desistir do contrato mediante a devolución das túas compras nun prazo de 14 días naturais. En caso de que devolvas o produto sen a súa embalaxe orixinal, poderáseche reembolsar unha cantidade inferior á que aboaches durante a compra.

O prazo de devolución rematará aos 14 días naturais dende o día no que se fixo entrega do pedido. No caso de que adquirises varios produtos nun mesmo pedido e se che entregasen por separado, o prazo comezará a partir do día no que recibiches o último produto.

Para solicitar a devolución dun produto, deberás contactar co vendedor a través dos datos de contacto que aparecen na súa ficha. Deste xeito, o vendedor será o responsable de xestionar a devolución e de informarte acerca das consecuencias correspondentes.

Se o vendedor non recibiu o pagamento por parte de Correos do pedido que queres devolver, seremos nós os que che reembolsemos a cantidade que aboaches pola túa compra. 

Reclamacións

Unha das cuestións que máis che pode preocupar é ter claro ante quen reclamar no caso de se producir algunha incidencia na compra dun produto. 

Os litixios a través de Correos Market solucionaranse directamente entre o cliente e o vendedor, activando o protocolo necesario para detectar usos indebidos nos procesos de compra ou devolución.

No caso no que o vendedor e o cliente teñan a condición de empresario e consumidor consonte o disposto no Regulamento (UE) 524/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 21 de maio de 2013, a Comisión Europea facilita unha plataforma de resolución extraxudicial de litixios online a través da cal os clientes poderán someter as súas reclamacións.

Responsabilidades

Correos non serán responsable en ningún caso de:

 • O incumprimento por parte do cliente de calquera norma aplicable no seu acceso a Correos Market ou na utilización das informacións contidas na web.
 • O uso ilexítimo que terceiras persoas poidan facer dos nomes das marcas ou dos produtos que aparecen en Correos Market.
 • O uso que se faga da información proporcionada polos vendedores.
 • Os actos e omisións de terceiros provedores de servizos, con independencia de que teñan vinculación contractual con Correos.
 • As interrupcións do servizo a causa de erros producidos polos provedores de acceso, fallos eventuais da rede, ou problemas derivados do sistema informático, software de conexión ou navegación, rede telefónica, ADSL, cable, satélite e calquera outra infraestrutura de transporte ou comunicacións.
 • As alteracións que se produzan por interferencias voluntarias e involuntarias polo mal uso deste: virus, caídas de servidores, borrado de arquivos, dano na base de datos, incendios, explosións, inundacións, accións violentas de terceiros, problemas eléctricos (exceso ou falta de corrente), ou calquera que afecte ou poida afectar ao funcionamento dos equipos servidores e á información almacenada nos mesmos.
 • As caídas do servidor do cliente derivadas dun uso excesivo ou erróneo, ataques externos, fallos de hardware ou software e similares.
 • Os fallos ocasionados polo mal funcionamento do servidor.
 • A falta de comunicación a Correos dos cambios de enderezos electrónicos. O vendedor será o responsable de proporcionar esa información coa antelación suficiente para non incorrer en neglixencia.
 • As circunstancias alleas ao control de Correos, incluíndo a perda accidental de información, a deterioración dos equipos terminais do vendedor por mal uso, así como erros ou defectos na configuración do cliente ou similares.
 • Os danos e prexuízos de calquera tipo que poida sufrir o vendedor ou terceiros, a causa de fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións, ou por causas imputables a terceiros provedores de servizos.
 • Posibles incidencias nos produtos publicados en Correos Market, sendo toda a responsabilidade do vendedor.
 • A demora ou incumprimento do prazo de entrega por motivos alleos a Correos. Esta disposición non afecta o dereito do cliente de recibir o seu pedido no período de tempo estimado, ou o correspondente reembolso no caso de que o vendedor non puidese subministrar o pedido no prazo acordado. Por iso, a responsabilidade será exclusiva do vendedor.
 • Ningún tipo de ofertas, accións, produtos e contidos dos vendedores.

Como comprar en Correos Market

Coñece todos os produtos dixitais e físicos de Correos Market.
Engade ao teu carriño os produtos. Podes adquirilos de diferentes vendedores nun mesmo pedido.
Formaliza a compra iniciando sesión na túa conta, rexistrándote ou como convidado.
Confirma o pedido e realiza o pagamento a través de tarxeta de crédito, débito ou PayPal. 

Preguntas frecuentes

Como podo comprar en Correos Market?

Como en calquera tenda online, como usuario rexistrado ou invitado. Elixe e engade ao teu carriño os produtos que queiras.

Podo comprar diferentes produtores?

Si. Podes elixir artigos de diferentes produtores nun mesmo pedido, independentemente da súa zona xeográfica de orixe. Recibirás información do estado dos distintos envíos asociados á compra.

Como podo realizar o pagamento en Correos Market?

Poderás realizar os pagamentos na plataforma a través de:

 • Tarxeta de débito ou crédito.
 • PayPal.

Onde se realiza a entrega do meu pedido?

Podes recibir a túa compra onde queiras polo mesmo prezo:

 • Oficina de Correos.
 • CityPaq.
 • No teu domicilio.

Podo realizar o pedido dende calquera punto de España?

Si. Recorda que se compras dende Canarias, Ceuta ou Melilla, ao recibir o teu pedido é posible que debas pagar custos adicionais relativos a impostos e trámites aduaneiros.

Canto tardará en chegar o pedido?

Máximo 2 días dende que o vendedor deposita a túa compra.

Canto tempo pasa dende que realizo o pedido ata que recibo a miña compra?

Dende que realizas o pedido, o vendedor ten 48 horas para depositar a túa compra.

Como podo tramitar unha reclamación ou devolución do pedido?

As reclamacións e devolucións referentes ao pedido deberán transmitirse directamente co vendedor.

Aínda tes dúbidas? Cóntanos!

 • 915 197 197. De luns a venres (agás festivos) de 10:00 a 18:00.
 • market@correos.com Escríbenos e contestarémosche nun prazo de 24 h.