Correos Cash

Ingresa ou envía diñeiro á túa conta bancaria dende Correos.

Información do produto

Modalidades do servizo

Co servizo Correos Cash poderás realizar diversos movementos bancarios a través das nosas oficinas ou con entregas a domicilio para a túa maior comodidade:

Retirada de efectivo en oficinas: mediante o noso produto Giro Inmediato.

 • Paso 1: Solicita retirar efectivo dende a app do teu banco.
 • Paso 2: O teu banco envíanos un localizador de Giro Inmediato.
 • Paso 3: Acude a calquera oficina de Correos co localizador e o teu DNI.
 • Paso 4: O noso persoal realiza a operación. Ti só terás que asinar e dende Correos entregámosche o diñeiro e o resgardo.

Retirada de efectivo a domicilio: mediante o noso produto Giro Ordinario a domicilio.

 • Paso 1: Solicita retirar efectivo dende a app do teu banco.
 • Paso 2: O teu banco solicítanos a orde de Giro Ordinario a domicilio.
 • Paso 3: Dende Correos confirmámoslles a entrega e preparámolo para levarcho á casa.
 • Paso 4: Os nosos profesionais entréganche o diñeiro en efectivo e o resgardo da operación.

Ingreso de efectivo: mediante o noso produto Giro de orde de Ingreso en Conta.

 • Paso 1: Solicita retirar efectivo dende a app do teu banco.
 • Paso 2: O teu banco enviarache unha nube de puntos ou código de barras con toda a información necesaria para realizar o ingreso.
 • Paso 3: Acude a calquera oficina de Correos coa nube de puntos ou código de barras, o diñeiro que desexas ingresar e o teu DNI.
 • Paso 4: O noso persoal le a nube de puntos ou o código de barras e recolle o diñeiro que vai ingresar. Ti só terás que asinar e recoller o resgardo da operación.

Importes:

 • Máximo: 2.499,99€.
 • Mínimo: 0,01€.