Xestión aduaneira de exportación

DUA Exportación.

Os paquetes con destino a Canarias, Ceuta e Melilla ou fóra da Unión Europea (UE) poden estar suxeitos a determinados trámites aduaneiros previos á súa exportación por razóns de seguridade internacional, segundo a lexislación aduaneira vixente. É posible que se requira de certa información adicional para este tipo de envíos que permita axilizar os trámites nas Alfándegas, así como facilitar unha maior rastrexabilidade.

Así mesmo, todos os envíos postais con mercadorías procedentes de Canarias, Ceuta e Melilla ou países fóra de Europa están suxeitos a controis fronteirizos de seguridade e a determinados trámites de importación, necesarios para liberar os envíos da Alfándega e recibilos no teu domicilio.

Para os teus envíos de Paquetería Comercial dende Península e Baleares cara a Canarias, Ceuta, Melilla e países non pertencentes á Unión Europea:

Dende Península e Baleares:

  • DUA exportación nacional:  para os teus envíos de Paquetería Comercial dende Península e Baleares cara a Canarias, Ceuta e Melilla.
  • Dua exportación internacional: para os teus envíos de Paquetería Comercial dende Península e Baleares.

Dende Canarias:

  • Dua exportación nacional: para os teus envíos de Paquetería Comercial dende Canarias cara a Península e Baleares, Ceuta e Melilla.
  • DUA exportación internacional: para os teus envíos de Paquetería Comercial dende Canarias cara a países pertencentes ou non á Unión Europea.

O Dua de exportación, ademais dos beneficios antes indicados, permite que en caso de que unha mercadoría retorne ao territorio, poida acreditar que é unha mercadoría comunitaria que saíu nunha venda, de tal forma que ao volver e ser reimportada, evite que o exportador teña que pagar o IVE á reimportación desa mercadoría.

Formulario de exportación