Burofax Premium

Entregas máis seguras dos teus envíos máis urxentes.

Dende

11,98 €

ENVIAR
Burofax Premium Dende 11,98 € ENVIAR

Servizos adicionais

Prueba de Entrega Electrónica (PEE)

Xustificante dixital da entrega certificada.
MÁIS INFO

Aviso de Recibo

Confirmación de entrega por escrito, de maneira que quede constancia de cando e quen recibiu o envío.

Ver países de destino

Aviso de recibo

Confirmámosche por escrito a entrega do teu documento telegráfico para que quede constancia tanto da persoa que o recibiu como da data e hora da recollida. 

Certificación de contido

Certificámosche o contido da mensaxe enviado por burofax, que ten valor de proba legal fronte a terceiros. Pódese solicitar ata cinco anos despois da admisión do envío.

Certificacións

Para envíos rexistrados, servizo adicional de Certificación de entrega para que conste aos fins que sexa necesario e con validez legal fronte a terceiros. 

Copia certificada

Como remitente, quede cunha copia autenticada da súa comunicación enviada por Burofax ou Telegrama. Pode solicitar este servizo no momento da imposición do envío ou posteriormente. Con validez legal fronte a terceiros.

Custodia 120 meses

Solicita que gardemos o teu envío durante máis tempo, dende 60 a 120 meses, por se durante ese prazo necesitas pedirnos unha certificación de contido.

Como enviar un burofax, paso a paso

Rexístrate en Mi Oficina. É rápido, sinxelo e gratuíto!  
Prepara o teu Burofax subindo o documento que desexas enviar en formato PDF. Lembra que só pode ter fontes válidas ou incrustadas.
Introduce os destinatarios de un en un, cargando un ficheiro ou reutilizando destinatarios de envíos anteriores. Solicita os servizos adicionais que ofrece este produto.
Realiza o pagamento con tarxeta de crédito, débito ou PayPal ou con cargo a contrato de Correos. 

Información do produto

Descrición

Co Burofax Premium de Correos poderás realizar os teus envíos máis urxentes coa máxima seguridade, xa que a entrega queda rexistrada baixo sinatura do destinatario e serve como proba con validez legal fronte a terceiros. 

Detalles de envío

O servizo Burofax Premium permite o envío urxente dos teus documentos máis importantes en calquera momento e sen moverte da casa.

Modalidade de envío.

 • Presencial, achegándote a calquera oficina de Correos.
 • Online e dende calquera parte, a través do servizo de Mi Oficina da nosa web.

Xa só queda que nos digas onde queres que o levemos:

 • Domicilio do destinatario.
 • Oficinas de Correos.
 • Apartado de Correos.

Garantías e prazos de entrega

Por demora atribuíble a Correos, devólvese a tarifa correspondente ao Burofax sen incluír os valores engadidos.

Garantías nacionais:

 • Prazos para poder formular unha incidencia ou reclamación: mínimo 1 día e máximo 6 meses.
 • Indemnización: devólvese a tarifa aboada sen incluír os servizos adicionais.
 • Condicións: a entrega realizarase o mesmo día (para envíos admitidos antes das 13:00 e destinados a localidades con Unidades de Repartición Especial) e á mañá do día hábil seguinte (para o resto de envíos). Quedan excluídos no cómputo os sábados, domingos e festivos.
 • A entrega no mesmo día non será garantida nos meses de xullo, agosto e setembro.
Garantías internacionais:
 • Prazos para poder formular unha incidencia ou reclamación: mínimo 3 días e máximo 4 meses.
 • Indemnización: por demora atribuíble a Correos, engadidos e dependendo da forma de entrega do envío no país de destino, devólvese a tarifa correspondente ao Burofax sen incluír os valores.
 • Condicións: consulta na túa oficina os países que o admiten.
 • Lembra que os prazos de entrega só se cumprirán se o proceso de admisión online se completou antes das 13:00 e o destino do envío son localidades con Unidades de Repartición Especial.
 • Ademais de que os sábados, domingos e festivos quedan excluídos. 

Lembra que os prazos de entrega só se cumprirán se o proceso de admisión online se completou antes das 13:00 e o destino do envío son localidades con Unidades de Repartición Especial.

Ademais de que os sábados, domingos e festivos quedan excluídos. 

Prezos

Consulta a túa tarifa aquí ou nas oficinas de Correos.

Descarga a App de Correos

A través da App poderás enviar burofax dende calquera sitio de xeito sinxelo e inmediato. Só terás que rexístrate e acceder á sección de envíos.