Informes de Vehículos

Consulta se o teu vehículo está correctamente rexistrado ou se ten algunha incidencia.

Dende

13,59 €

Información do produto

Tipos de informes

Existen varias causas para a solicitude destes informes:

 • Comprobación da posible adquisición do vehículo.
 • Certificación de non titularidade do vehículo para outras administracións e entidades.
 • Verificación de datos técnicos e administrativos e entidades.
 • Investigación de vehículos implicados en sinistro ou colisión.
 • Revisión de vehículos abandonados na vía pública.

Informe Técnico Completo

 • Información administrativa
 • Identificación do titular
 • Municipio onde está domiciliado o vehículo.
 • Historial de ITV.
 • Quilometraxe.
 • Número de titulares.
 • Cargas e datos técnicos.
 • Puntuación EuroNCAP.
 • Mantemento (segundo Rexistro de vehículos).

Informe de Vehículos ao meu nome:

 • Este informe ou certificado reflectirá os vehículos que consten a nome do interesado no momento da consulta.
 • Unicamente se reflectirán os datos dos vehículos activos (que non estean en situación de baixa)

Prezos

O prezo do Informe de Vehículos é de 13,50€ (8,50€ Taxa DXT + 5€ de comisión por xestión).