Notificación de venda dun vehículo

En Correos propuxémonos que os trámites da compravenda do teu automóbil deixen de ser un problema. Notifica a venda do teu vehículo do xeito máis doado.

Dende 13,59 €

MÁIS INFO
Notificación de venda dun vehículo Dende 13,59 € MÁIS INFO
Diríxete á oficina de correos. Lembra que non podes realizar este trámite en todas as nosas sucursais. Revisa previamente que oficina de Correos da túa provincia pode realizar este servizo e acude a ela coa documentación correspondente. 
Recibe no teu email ou impreso a solicitude do trámite.

Información do produto

Descrición

Aínda non tes claro para que serve A Notificación de Venda de vehículos? Este é o trámite legal a través do que, sempre que se realiza a compravenda dun vehículo, o vendedor comunica a Tráfico o cambio de titularidade deste.

Lembra que só podes solicitar este servizo nas oficinas habilitadas que che indicamos previamente!

Non esquezas o DOI! Para poder solicitar A Notificación de Venda debes presentar o Documento Oficial de Identificación (DOI) orixinal. 

 

Oficinas: Moi importante! Non prestamos este servizo en todas as nosas sucursais. 

Estas son as oficinas habilitadas para solicitar A Notificación de Venda do teu vehículo:

 • Sucursal 29 de Madrid. Enderezo: Rúa de Arturo Soria, nº189. 28043, Madrid.
 • Sucursal 22 de Barcelona. Enderezo: Avenida Mistral, nº44, 08015, Barcelona.
 • Oficina Principal de Correos de Murcia. Enderezo: Praza Circular, nº8, Murcia.
 • Oficina Principal de Correos de Logroño. Enderezo: Rúa Once de junio, nº1, 26001, Logroño.

 

Nos seguintes casos, dende Correos non poderemos realizar este trámite e deberás dirixirte á Xefatura Provincial de Tráfico que che corresponda:

 • Cambio de servizo de vehículo.
 • Renting de vehículo.
 • Cambios de titularidade por sucesión ou doazóns.
 • Adxudicación xudicial ou en poxa.
 • Compravenda en posesión do vehículo.
 • Existencia de cotitulares, no caso do vendedor do vehículo.
 • Transmisión do vehículo en Ceuta, Melilla e Canarias a Península e Baleares, e viceversa.
 • Existencia dalgunha anotación sobre o vehículo que impida a transmisión ao realizar a consulta coa DXT.
 
Interésache saber que:
 
 • O permiso de circulación é necesario, no seu defecto poderase presentar declaración responsable de extravío ou perda, e non se lle debe entregar ao comprador, é o vendedor quen o debe custodiar.
 • Presenta os teus documentos en vigor! Os documentos caducados non son válidos para realizar a solicitude. No caso no que presentes fotocopias destes,  lembra que deben estar compulsadas por un organismo público competente.
 • Non poderás anular a solicitude unha vez tramitada.
 • A matrícula debe estar asociada ao DOI do vendedor.
 • Sempre que o precises, terás a opción de consultar a tráfico posibles anotacións.

Documentación

Se o solicitante é o titular do vehículo e é unha persoa física:

1.       Documentos de circulación do vehículo.

2.       Documento acreditativo da transmisión (contrato de compravenda).

3.       Documentación acreditativa da identidade do solicitante:

 • DNI.
 • Permiso de conducir español.
 • Tarxeta de residencia.
 • Pasaporte + Nº de identificación de Estranxeiros.

4.       Fotocopia do DOI do comprador.

 

Se o solicitante non é o titular do vehículo e o solicita unha persoa que foi autorizada polo titular do vehículo:

 1.  Autorización asinada polo vendedor para tramitar a Notificación de Venda do vehículo no seu nome. Nesta autorización debe especificarse que o trámite é totalmente gratuíto para o vendedor, é dicir, debe facerse constar a gratuidade da xestión por parte deste.
 2. Acreditar a súa identidade presentando a mesma documentación que o titular.

Tramitación

Unha vez que nos facilitas toda a documentación, facilitámosche o formulario de solicitude correspondente ou ben ao teu email ou impreso. Ti elixes como o queres recibir!

Ademais, xeramos unha Autorización Provisional de Circulación a nome do comprador do vehículo con validez de 30 días. Con este documento, o novo titular do vehículo poderá circular ata que lle cheguen os novos documentos de circulación.  

Prezos

O prezo deste servizo é de 13,59 € (IVE incluído), dos que 8,59 € corresponden á taxa que aplica a DXT ao servizo e 5,00 € aos gastos de xestión de Correos.