Buzón Digital

Almacena os teus documentos dixitais e accede a eles cando o necesites.

QUÉROO
Buzón Digital QUÉROO

Rexístrate en Caixa de Correo Dixital para comezar a recibir documentos doutras empresas
Revisa o apartado “Subscricións” e subscríbete ás que máis che interesen para recibir documentación.
Crea as túas propias carpetas persoais e sube a documentación importante que queiras poder consultar no futuro.

Información do produto

Descrición

O Buzón Digital de Correos é a mellor forma de almacenar os teus documentos dixitais xa que poderás acceder a eles de xeito rápido e sinxelo dende calquera dispositivo, cando e onde queiras. Só necesitarás conexión a Internet e as túas claves de acceso.

Trátase dun espazo seguro en Cloud que permite centralizar as túas comunicacións con outros usuarios, empresas e Administracións Públicas adheridas ao servizo, de forma segura e sen risco de recibir spam ou comunicacións non desexadas.

Poderás subscribirte ás empresas que máis che interesen para recibir a documentación electrónica que envíen e así evitar os envíos físicos en papel. A túa caixa de correo intelixente axudarache a clasificalos en carpetas, de forma automática, para que non teñas que preocuparte por nada.

Tamén che permite crear as túas propias carpetas persoais para subir os documentos que queiras conservar e poder consultalos en calquera momento grazas ao seu motor de busca co que poderás localizalos de xeito rápido e sinxelo. Ademais, poderás descargalos ou compartilos con outros usuarios de Buzón Digital mediante creación de ligazóns, correo electrónico ou a través de redes sociais.

Por outra parte, proximamente o Buzón Digital ofrecerá a posibilidade de realizar comentarios ao remitente sobre a documentación recibida e abrir fíos de comunicación entre ambos os dous onde poderás incluír texto e documentos adxuntos.

Incluirase a sinatura electrónica de documentos para que poidas devolver asinados os contratos ou pólizas que che envíen as empresas. Para iso deberás dispor dun certificado electrónico emitido por unha oficina de Correos.   

Permitirase o envío e recepción de documentación certificada a través de comunicacións electrónicas con validez legal.

E posibilitarase o envío de documentos de gran tamaño a Administracións Públicas adheridas, directamente dende a túa situación e en formato electrónico, grazas á opción Pendrive en Cloud. Para rematar o proceso deberás acudir a unha oficina de Correos a formalizar o pagamento e obter o teu xustificante. 

Prezo

O prezo do servizo básico do Buzón Digital é gratuíto. Para outras funcionalidades consulta as nosas tarifas.

Deberías saber

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo o formato de documentos puedo guardar?

Todo tipo de documentos, en cualquier formato (Word, PDF, JPG), sin importar su origen y con cualquier contenido.

¿Hay algún límite de tamaño o de número de documentos?

Podrás subir hasta 25 documentos al mes, siempre que su tamaño no supere los 300MB.

¿Puedo aumentar el espacio disponible para mi buzón?

Todavía no disponemos de esa opción.

Actualmente el espacio disponible es de 2GB para documentos personales, ya que los documentos procedentes de suscripciones no consumen espacio.

¿Cuánto cuesta el Buzón Digital?

El servicio básico es gratuito.

Para otras funcionalidades consulta nuestras tarifas.

¿Puedo darme de baja cuando quiera?

Sí. Este servicio no está sujeto a ningún contrato de permanencia. 

¿Tiene algún coste la cancelación de la cuenta?

No. Este servicio no está sujeto a ninguna cláusula económica ligada a la permanencia.

¿Cómo me doy de baja?

Accede a la pestaña Ayuda de la aplicación, encontrarás un formulario que tendrás que rellenar para iniciar el proceso de baja.

Nos pondremos en contacto contigo para verificar la solicitud y proceder a eliminar tu cuenta, datos y todos los documentos de tu buzón.

¿Dejaré de recibir documentos en papel por correo?

Durante el proceso de suscripción cada entidad emisora te informará de las condiciones que se aplican. En algunos casos las entidades ofrecen el envío simultáneo de documentos en papel y a través del Buzón Digital, mientras que en otras dejarán de remitir documentos físicos en papel.

¿Cuánto tiempo estarán disponibles los documentos en Mi Buzón?

Siempre que lo necesites. Todos los archivos y documentos almacenados en tu Buzón son de tu propiedad, y solo tú podrás eliminarlos.

¿Cómo me entero de que he recibido algún documento?

Dentro del buzón, en Mi Cuenta, selecciona Preferencias para indicar con qué periodicidad quieres que te enviemos un correo electrónico de notificación sobre los documentos recibidos.

¿Cómo comunico que no quiero recibir más documentos de una entidad?

En el menú de Suscripciones puedes cerrar la suscripción con la entidad que quieras.

¿Están firmados los documentos?

Cada entidad emisora decide el formato y contenido de los documentos que envía. El Buzón Digital permite enviar y recibir documentos, independientemente de si están firmados digitalmente o no.

¿Puedo comprobar las firmas de los documentos?

Para comprobar la firma digital de un documento tendrás que descargarlo en tu ordenador y utilizar el programa correspondiente de comprobación de firma.

¿Qué pasa con mis documentos si me doy de baja?

Se procederá a bloquear tu Buzón y se eliminará tanto la cuenta como los documentos contenidos en ella.  

Antes de solicitar la baja del servicio, deberás descargar los documentos que quieras conservar y guardarlos en tu ordenador. 

¿Se puede acceder a Mi Buzón desde un móvil o tablet?

Sí. El Buzón Digital dispone de una versión web adaptada a teléfonos móviles, además de apps nativas compatibles con IOS y Android a las que se puede acceder desde los Markets oficiales App Store y Google Play.