Xestión de Tributos por Comunidades Autónomas

Agora en Correos podes realizar os trámites e xestións relacionados coa Axencia Tributaria.

Doado! Localiza a oficina máis próxima na que podes realizar o trámite e diríxete cara a ela. 
Presenta no mostrador o documento de pagamento ou solicita a realización do trámite que precises. 
Realiza o pagamento pertinente e... Listo! Nun abrir e pechar de ollos xestionarás os teus tributos. 

Xestións que podes realizar por comunidade

Cataluña

Cálculo e pagamento do imposto de transmisións patrimoniais de vehículos usados (ITP: 12 € + o imposto da Axencia Tributaria)

Cataluña

Cálculo e pagamento do imposto de transmisións patrimoniais de vehículos usados (ITP: 12 € + o imposto da Axencia Tributaria)

Andalucía

Pagamento de impostos, solicitude de certificados, cálculo e pagamento do imposto de transmisións patrimoniais de vehículos usados (ITP: 12 € + o imposto da Axencia Tributaria)

Andalucía

Pagamento de impostos, solicitude de certificados, cálculo e pagamento do imposto de transmisións patrimoniais de vehículos usados (ITP: 12 € + o imposto da Axencia Tributaria)