Citypaq

Agardar é cousa de paquetes, agora eles agardan por ti. Citypaq é a solución rápida e sinxela de Correos para recoller, enviar ou devolver os teus paquetes a través dos nosos portelos intelixentes. Podes atopalas preto do teu domicilio, o teu traballo ou en lugares de tránsito como supermercados, gasolineiras ou centros comerciais. As túas compras online onde e cando queiras. REXÍSTRATE ACCEDER
Citypaq REXÍSTRATE
Envía, recibe e devolve paquetes: cando e onde queiras. Sen horarios nin complicacións.
Recólleos cando ti poidas: os teus paquetes agardarán por ti ata que os poidas ir recoller.
En calquera parte: e aínda que non esteas. Consulta o estado dos teus paquetes no teu portelo Citypaq.

Portelos intelixentes de Correos en todas partes

Sabemos que non sempre podes estar no momento e o lugar de entrega dun paquete. Situadas por toda a cidade, os portelos Citypaq están dispoñibles a calquera hora do día, non hai pedido que se lles resista.

Dispoñible en numerosas tendas online

Cada vez son máis os comercios que ofrecen a opción Citypaq como punto de recollida, recibe en calquera zona do país. Ti só terás que elixir o teu Citypaq máis próximo e esperar o aviso de que o teu paquete está listo para recoller.

Envía, recibe e devolve cando queiras

Dende calquera portelo Citypaq poderás facer os teus propios envíos do xeito máis cómodo e sinxelo, sen esperar na casa! Sexa cando sexa, sempre será a tempo.

A túa solución Favorita

Se a tenda online non che dá a opción de recibir en Citypaq, engade como Favorito o portelo no que queiras recibir o teu paquete, selecciona Enderezo de Compras Online e escribe o enderezo que che deamos en vez do enderezo da túa casa. Nós levarémolo ao teu portelo Citypaq.

Localiza o teu citypaq

Descarga xa a app de Citypaq

Como as chaves do teu terminal, pero dixital. Síguelle a pista ao teu paquete sen preocuparte por nada, nós avisámoste cando estea listo para recoller.

Como usar Citypaq

Rexístrate en Citypaq a través da web ou descargando a app. 
Asocia un Citypaq en lugares públicos a través do mapa ou indicando o código de dispositivo se se trata dunha situación privada.
Recibe un aviso no teu móbil mediante unha SMS ou email cando o teu paquete estea dispoñible e listo para recoller.
Recolle o teu paquete cando mellor che conveña.

Información do produto

Como recibir

Cando compras online podes recibir os teus envíos en Citypaq de dúas formas diferentes:

  • En tendas con opción de Citypaq: seleccionando directamente Citypaq como modalidade de entrega. É a forma máis sinxela xa que poderás elixir esta opción para recoller as túas compras sen necesidade de rexistrarte.
  • Noutras tendas online: utilizando o Enderezo de Compras Online. Para obtela, accede á sección Favoritos. Encontrarala no apartado Utilizar este Citypaq para recibir a miña compra de cada un dos teus dispositivos. Para esta modalidade, previamente deberás rexistrarte na web ou app e ter seleccionado un Citypaq favorito.
    O ID é un identificador de 8 caracteres que identifica cada usuario e o dispositivo onde quere recibir as compras. Polo tanto, cada Citypaq ten asignado un Enderezo de Compras Online diferente.
    No proceso de compra da tenda, utiliza este Enderezo Compras Online poñendo eses mesmos datos como Destinatario e como Enderezo, e elixe sempre entrega a domicilio.

Sigue as túas compras. Unha vez teñamos o teu paquete, informarémoste en todo momento e poderás facer seguimento a través da web e a app, dende a sección Os meus Paqs.

Recolle as túas compras. Enviarémosche un aviso cun código de apertura vía SMS e email cando as túas compras cheguen ao teu Citypaq. Se tes descargada a app recibirás tamén unha notificación co código de apertura.

Como enviar

Accede a Citypaq e entra na túa Área de usuario: unha vez aí selecciona Enviar. Elixe a opción que prefiras en Que tipo de envío desexas realizar?, escolle o portelo onde queiras depositar o teu paquete e introduce a referencia do teu envío.

Completa os teus datos e os do destinatario e selecciona o tamaño do paquete. Deste xeito poderemos asignarche un espazo acorde ao tamaño do teu envío no portelo previamente seleccionado. Para determinar correctamente as medidas, non esquezas embalar antes o paquete, mostrarémosche obxectos de referencia para orientarte acerca de cada tamaño.

Realiza o pagamento. Recibirás un email co código de apertura do compartimento onde deixar o teu paquete. Este código teralo dispoñible tamén na app, na sección Os meus Paqs.

Achégate ao Citypaq e deposita o teu envío. Pasa o código do teu móbil polo lector do portelo ou introdúceo de forma manual. Abrirase a porta correspondente e poderás deixar o teu paquete. Unha vez recollido polo carteiro, avisarémoste.

Lembra que non é necesario que escribas o enderezo do destinatario no teu paquete, xa o fixeches na web. É o carteiro quen se encarga de etiquetalo correctamente ao recollelo. Á súa vez, é importante que o paquete estea debidamente embalado para o seu envío.

Podes enviar a calquera punto da península, Baleares e Canarias (os portelos de Citypaq de Canarias non admiten envíos cuxo contido de mercadorías estea suxeito a tratamentos ou pagamento de importes aduaneiros). Ceuta e Melilla quedan excluídas pola existencia de trámites aduaneiros.

Como devolver

Solicita á tenda online facer a devolución por Correos. A tenda onde realizaches a túa compra proporcionarache un código de devolución válido, sempre que teña contrato con Correos.

Accede a Citypaq.es e entra en Devolucións. Fai clic en Iniciar devolución e indica o portelo onde queres deixar o teu paquete a devolver. Introduce o código de devolución facilitado pola tenda.

Selecciona o tamaño do paquete, deste xeito poderemos asignarche un espazo acorde ao tamaño da túa devolución no portelo seleccionado anteriormente. Para determinar correctamente as medidas, non esquezas embalar antes o paquete, mostrarémosche obxectos de referencia para orientarte acerca de cada tamaño. Proporcionarémosche o código de apertura do espazo onde deixar o teu paquete.

Achégate ao teu Citypaq e deposítao. Introduce o código de apertura de forma manual na pantalla do portelo; abrirase o espazo asignado onde poderás deixar o teu paquete. Listo! A túa devolución xa estará en marcha!

Se o prefires, pode realizar as devolucións con Citypaq como usuario rexistrado na web ou a app de Citypaq. Adicionalmente poderás realizar seguimento da túa devolución, así como dispoñer do código de apertura do oco seleccionado.

DEVOLVER PAQUETE

Condicións de uso do servizo de Citypaq

Versión 2.0 (25.09.2019)

As presentes Condicións Particulares regulan a prestación do servizo Citypaq por parte da SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E.

O servizo Citypaq realízase a través de distintas modalidades de entrega. Estas modalidades de entrega poden ser ou ben a entrega nos denominados armarios intelixentes Citypaq (armarios Citypaq),  ou en ben no denominado Citypaq Garaxe  o cal se realiza no garaxe particular  designado polo usuario, sendo necesario para este servizo que este dispoña previamente do armario “HOMYHUB Garaxe” instalado no garaxe da entrega (para máis información dirixirse á ligazón https://homyhub.com/es/.

CORREOS resérvase a facultade de modificar as presentes CONDICIÓNS PARTICULARES DE USO DO SERVIZO CITYPAQ. A versión vixente das devanditas Condicións Particulares será a que se encontre publicada en cada momento en www.citypaq.es. A utilización polo usuario do servizo Citypaq implica a aceptación das Condicións Particulares vixentes en cada momento.

 

1. Rexistro para o uso de Citypaq

O servizo Citypaq, require que o usuario efectúe unha única vez o rexistro no servizo. O acceso ao servizo, que lle permitirá ao usuario a utilización dos armarios Citypaq como punto de recollida e admisión de paquetería, requirirá a previa identificación debendo facilitar para iso o nome de usuario e contrasinal rexistrado ao darse de alta.

 

Para a modalidade de entrega en garaxe deberá acollerse ao servizo de Citypaq Garaxe (entrega en garaxes privados). Nesta modalidade de entrega, o usuario deberá rexistrarse previamente como usuario de Citypaq (www.citypaq.es), e posteriormente levar a cabo todos aqueles pasos necesarios para dispoñer dun armario HOMYHUB instalado correctamente nun garaxe. Unha vez instalado o armario HOMYHUB, deberá activar o servizo de “Entrega Segura” a través da aplicación móbil HOMYHUB ou accedendo na páxina web www.homyhub.com, habilitando a Entrega Segura na sección de Servizos,  indicando o usuario de Citypaq co cal se rexistrou inicialmente.

 

2. Condicións de uso de Citypaq cuxo transporte é operado integramente por CORREOS

Baixo este epígrafe regúlanse as condicións de uso do servizo Citypaq para aqueles envíos cuxo transporte é contratado polo usuario (ou o destinatario) a través de calquera  plataforma de comercio electrónico (en diante, o remitente do envío) que á súa vez utiliza CORREOS como transportista.

CORREOS non lle cobrará ningunha cantidade ao  usuario/destinatario polo uso do servizo Citypaq.

 

2.1) A solicitude de entrega de envíos a través de Citypaq realizásese logo de rexistro do usuario en www.citypaq.es, segundo se trate de compras en tendas asociadas ou non asociadas:

2.1.1 Compras realizadas en TENDAS ASOCIADAS a Citypaq

Ao realizar unha compra en calquera das tendas asociadas ao servizo Citypaq o comprador seleccionará esta opción dende a páxina web da tenda online, introducindo o seu usuario de Citypaq que lle amosará a listaxe de armarios favoritos, e poderá seleccionar o armario onde queira recibir o envío.

2.1.2 Compras realizadas en TENDAS NON ASOCIADAS, mediante a utilización do que se denomina Enderezo de Compras Online

O usuario deberá utilizar o denominado como “Enderezo de Compras Online” indicado na web de Citypaq ou na aplicación móbil Citypaq. . O devandito Enderezo de Compras Online deberá introducirse no campo que habilita cada tenda online para completar o enderezo de envío do produto comprado polo usuario. Para este servizo, o usuario non poderá optar por contratar ningún servizo nin seguro opcional adicional.

Para a modalidade de entrega en armario Citypaq, CORREOS  comunicaralle ao usuario mediante SMS, correo electrónico, ou notificación     “push” ao número de móbil indicado polo usuario, a entrega do envío no armario seleccionado polo usuario, así como o código de apertura do espazo do armario Citypaq, onde o envío permanecerá dispoñible para a súa retirada ata 5 días naturais dende a devandita comunicación. Unha vez transcorrido este prazo sen que o usuario/destinatario retirase o envío do armario seleccionado, o envío pasará a estar a disposición do usuario (destinatario do envío) na Oficina de CORREOS de referencia en función do enderezo do armario seleccionado, onde permanecerá durante 15 días naturais a contar dende o día de recepción do envío na devandita oficina (CORREOS informará o usuario do enderezo onde se atopa a oficina de referencia para recoller o envío). Transcorrido este prazo sen que o usuario recollese o envío,  será devolto ao remitente.

Para a modalidade de entrega en garaxe, CORREOS comunicará mediante SMS ou email, a entrega do envío no garaxe particular do usuario.

 

2.2) O usuario que utilice a entrega dos seus envíos en Citypaq, deberá ter en conta o seguinte:

2.2.1 CORREOS comprométese a entregar os envíos nos prazos acordados nas condicións de transporte asociadas ao produto de paquetería contratado polo usuario coa plataforma de comercio electrónico (o remitente). A prestación do servizo de entrega en Citypaq en ningún caso interromperá os prazos dos que dispoña o usuario para os efectos de calquera reclamación que, no seu caso, quixese interpoñer con motivo da compra realizada.

2.2.2 O servizo Citypaq, non admitirá envíos que requiran realizar pagamentos ou trámites (compromisos adquiridos co vendedor, contra reembolsos, pagamentos asociados, obrigas aduaneiras, etc...).  No caso no que os envíos non cumpran cos requisitos esixidos, estes serán rexeitados e devolveránselle ao remitente.

2.2.3 CORREOS devolveralle ao remitente calquera envío que pretenda ser entregado en mal estado ou deteriorado visiblemente dende o exterior. CORREOS resérvase o dereito de fotografar os envíos que son recibidos no seu enderezo de Compra Online, co fin de poder acreditar o seu estado.

2.2.4 Se o envío excedese as medidas permitidas para a modalidade de entrega en armario, pasará a estar a disposición do usuario (destinatario) na Oficina de CORREOS de referencia do enderezo do armario seleccionado, onde permanecerá durante 15 días naturais a contar dende o día de recepción do envío na devandita oficina (CORREOS informará o usuario do enderezo onde se encontre a oficina de referencia para recoller o envío). Transcorrido este prazo, se a recollida non foi efectiva polo destinatario, devolverase o envío ao remitente.

2.2.5 Na modalidade de entrega en armario Citypaq o peso máximo para a admisión ou entrega  é de 30 kg. As dimensións máximas que deberán cumprir os envíos para poder realizar a admisión ou entrega, dependerá da tipoloxía do armario (pequeno ou grande):

Para armarios Citypaq pequenos (alto x ancho x profundo) =60 cm. X 49 cm. X 40 cm.

Para armarios Citypaq grandes (alto x ancho x profundo) = 74 cm. X 42 cm. X 60 cm.

2.2.6 Modalidade de entrega en garaxe particular: O peso máximo para a entrega en Citypaq Garaxe é de 30 kg. As dimensións máximas que deberán cumprir os envíos para poder realizar a súa entrega serán de: LONGO + ALTO + ANCHO non superior 210 cm ou 270 cm sempre e cando a maior dela non exceda 170 cm.

2.2.7 A responsabilidade de CORREOS co remitente do envío, réxese pola Lei de Contrato de Transporte Terrestre de Mercadorías (LCTTM), polo que o destinatario deberá manifestar por escrito as súas reservas describindo de forma xeral a perda ou avaría no momento da recollida do envío en Citypaq, poñéndoo en coñecemento de CORREOS a través da páxina web www.citypaq.es ou chamando ao teléfono de Atención ao Cliente disposto a tal efecto.

No caso de avarías e perdas non manifestas, as reservas deberán formularse dentro dos seguintes sete (7) días naturais á entrega.

A demora tan só poderá dar lugar a indemnización cando se dirixan reservas escritas ao carrexador no prazo de vinte e un (21) días naturais dende o día seguinte ao da entrega das mercadorías ao destinatario.

2.2.8 No caso de reclamación por parte do usuario, CORREOS resérvase o dereito a recuperar o envío para a súa inspección e valoración, polo que o usuario deberá ter á súa disposición a mercadoría danada ata a completa resolución da reclamación.

2.2.9 Nos supostos nos que o usuario/destinatario seleccione a modalidade de entrega en garaxe (Citypaq Garaxe), este será o único responsable do correcto e adecuado estado do garaxe onde o pedido debe entregarse, despois de habilitar a sinalética provista por HOMYHUB para indicar o lugar de entrega concreta dentro do seu garaxe. Será obriga do usuario/destinatario, velar polo bo uso e coidado do servizo, permitindo o acceso ao persoal de CORREOS deshabilitando o sistema de seguridade de alarma no caso no que houbese e asegurando que animais domésticos ou mascotas non teñen acceso ao garaxe no momento da entrega do envío, de modo que a seguridade e integridade dos operarios de CORREOS se encontre asegurada.

2.2.10 Prazos: O cómputo dos prazos que garante CORREOS na prestación do servizo de Citypaq Garaxe, comezará a contar dende que o envío é admitido na rede de CORREOS para o seu depósito no garaxe particular do usuario.

No caso de erro ou incidencia no tocante ao funcionamento  do armario HOMYHUB o usuario poderá poñerse en contacto con HOMYHUB a través do Teléfono de Atención ao Cliente ou a súa app e páxina web www.homyhub.com

 

3. Condicións de uso de Citypaq para a entrega de envíos non operados por Correos

Baixo este punto encádranse aqueles envíos cuxo transporte é contratado directamente polo usuario coa plataforma de comercio electrónico (en diante, o remitente do envío), sen que CORREOS interveña en ningunha fase do transporte, nin na entrega do envío. CORREOS limítase unicamente a ceder un espazo no armario intelixente Citypaq ao operador terceiro sendo necesario, que este teña subscrito un acordo comercial con CORREOS para a cesión do uso de armarios intelixentes Citypaq.

En calquera caso, nesta operativa o responsable do transporte do envío dende o remitente ata a súa efectiva entrega ao usuario/destinatario, será sempre o terceiro operador (o transportista).

Para este servizo, o usuario deberá de empregar o Enderezo de Compra Online como mecanismo para a entrega do envío no armario Citypaq elixido.

3.1 A modalidade de entrega dos envíos regulados neste punto, levarase a cabo en todo o proceso por parte dun operador terceiro (transportistas terceiros) no Enderezo de Compra Online, correspondente a un armario Citypaq designado polo usuario.

3.2 O transportista que realice o envío da mercadoría contratado pola tenda online remitente, será responsable de realizar a reserva do espazo (en diante “caixóns”) no armario Citypaq, para a súa posterior entrega e posto a disposición do usuario. CORREOS non lle garantirá ao usuario de Citypaq a dispoñibilidade de caixóns no momento no que o transportista realice a reserva para a súa entrega no armario designado polo usuario a través do Enderezo de Compra Online.

3.3 A xestión de incidencias en relación á non dispoñibilidade de caixóns no armario designado no momento da reserva por parte do transportista terceiro, será responsabilidade do propio transportista que habilitará os mecanismos que considere oportuno, tanto para informar da situación coma para garantir a posta a disposición do envío ao usuario Citypaq.

3.4 Tendo en conta o anterior, CORREOS exímese ante o usuario de calquera responsabilidade en canto ao cumprimento dos prazos de entrega comprometidos por non dispoñibilidade de ocos acordes ao tipo de mercadoría a entregar no armario seleccionado, sendo responsabilidade do transportista que realiza a entrega.

3.5 CORREOS comunicaralle ao usuario mediante SMS, correo electrónico, ou notificación “push”, a entrega do envío no armario seleccionado polo usuario, así como o código de apertura do caixón do armario correspondente, onde o envío permanecerá dispoñible para a súa retirada ata 120 horas dende a súa entrega polo operador terceiro. Unha vez transcorrido este prazo, CORREOS procederá a comunicarlle ao transportista a non retirada do envío alí situado para que proceda á retirada deste, non sendo responsabilidade de CORREOS as condicións de tratamento tras a retirada da mercadoría do armario senón do transportista contratado para realizar a entrega por parte do remitente.

3.6 O transportista terá a potestade de poñerse en contacto co usuario Citypaq polos medios que articule, para informalo complementariamente sobre a entrega do envío no armario, o código de apertura do espazo no armario seleccionado, a retirada da mercadoría por parte do usuario Citypaq, así como da posible caducidade do envío entregado e non recollido ou calquera outra operativa relacionada coa entrega en armarios Citypaq.

3.7 A responsabilidade de CORREOS circunscríbese única e exclusivamente fronte ao transportista, e en canto a informalo sobre a dispoñibilidade de caixóns nos armarios Citypaq, así como o seu correcto estado e funcionamento dende a entrega do envío no armario ata a apertura polo usuario para a súa retirada.

 

4. Envíos dende armarios intelixentes Citypaq

O usuario rexistrado en Citypaq poderá utilizar os armarios Citypaq para os seus envíos contratados previamente cos produtos Paq Premium ou Paq Estándar. A contratación dos produtos Paq Premium ou Paq Estándar poderase facer a través da web www.citypaq.es ou a través da aplicación móbil Citypaq. As condicións contractuais dos devanditos produtos pódense consultar en www.correos.es.

Unha vez contratado o envío baixo calquera das anteriores modalidades anteriormente indicadas, CORREOS comunicará mediante SMS, correo electrónico ou notificación “push”, o armario asignado e o código de apertura do espazo asignado, co fin de que o usuario de Citypaq poida facer uso do armario seleccionado, depositando o envío no prazo indicado por CORREOS para a súa posterior admisión.

En todo caso, o envío deberá estar debidamente embalado e cumprir as condicións do servizo de paquetería contratado. A verificación destas obrigas do usuario, levarase a cabo no momento da ADMISIÓN por CORREOS que será no mesmo momento da súa retirada do armario polo persoal de CORREOS.

CORREOS comunicaralle ao usuario a admisión e curso do envío, mediante SMS, correo electrónico ou notificación “push”.

Estes envíos serán facturados conforme ás tarifas do servizo de paquetería contratado e en función do tamaño do armario solicitado, cuxas características se especifican aquí.

O servizo de admisión en Citypaq será exclusivamente para envíos con destino nacional, agás Ceuta, Melilla.

As reclamacións limitaranse a unha por envío e a súa liquidación considerarase definitiva por todas as perdas e danos ocasionados en relación con este dende a admisión do envío por parte de CORREOS. O Usuario garante que o contido do envío é aceptable para o seu transporte por CORREOS de acorde co especificamente disposto nas condicións contractuais xa referenciadas anteriormente, así como que o envío está correctamente identificado co Enderezo de Compra, direccionado consignado (Código Postal incluído) e acondicionado, para poder efectuar un transporte seguro deste cun coidado razoable na súa manipulación, asumindo directamente as responsabilidades que se puidesen derivar do seu incumprimento.

 

5. Miscelánea

5.1 Exclusións: O Enderezo de Compra Online ao que aplica o servizo Citypaq só será válido para compras realizadas en calquera país da UE, agás territorios con distinto réxime fiscal ao IVE, excluíndose entre outros, o servizo para realizadas en Ceuta e Melilla. Estes envíos serán rexeitados e devolveranse ao remitente.

5.2 Exclusión de mercadorías: O usuario/destinatario non utilizará o servizo Citypaq para recibir envíos que non veñan debidamente embalados e etiquetados, ou que se encontren dentro dos clasificados como substancias tóxicas, mercadorías perigosas, artigos prohibidos ou restrinxidos, segundo a normativa postal (Lei 43/2010, RD 1829/1999, Convenio UPU), as Instrucións Técnicas para o transporte sen riscos de mercadorías perigosas por vía aérea OACI (Convenio de Chicago sobre aviación civil), Regulamento sobre mercadorías perigosas da Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) e o Convenio Europeo sobre Transporte internacional de Mercadorías Perigosas por Estrada (ADR).

O usuario/destinatario manterá indemne a CORREOS de calquera dano, reclamación ou sanción que se poida derivar en caso de incumprimento por este das obrigas contidas neste punto ou na normativa que resulte de aplicación.

5.3 Dereito de desistencia: O usuario de Citypaq poderá darse de baixa do servizo Citypaq a través da web www.citypaq.es ou a aplicación móbil Citypaq, onde dispoñer dunha forma de baixa do servizo. Tras completar o formulario, a conta de usuario en Citypaq quedará definitivamente eliminada e toda a información desta así como os seus envíos, recepcións e información persoal.

5.4 Lexislación e xurisdición: A lexislación aplicable será a española e a xurisdición competente a que corresponda á capital de provincia do domicilio facilitado polo usuario ao darse de alta.

Aínda tes dúbidas sobre Citypaq?

915 197 197

De luns a venres de 8:00 a 20:00 e sábados de 9:00 a 13:00 (agás festivos).

Formulario de contacto

Escríbenos e contestarémosche nun prazo de 24h.

Preguntas frecuentes

Como me rexistro?

Descargando a app de Correos poderás rexistrarte para acceder ao servizo Citypaq.

Como me asocio un Citypaq?

Para asociar un Citypaq público só o tes que localizar no mapa da app de Correos, seleccionalo e engadilo aos teus favoritos.

Para asociar un armario Citypaq privado debes introducir o seu código na sección “Favoritos”. O código atópase na parte central da pantalla do terminal.

Como viaxa o meu paquete se non poño o meu nome como destinatario?

Cada un dos teus terminais asociados leva incorporado un código ID que te identifica tanto a ti como o dispositivo, o que nos permite saber onde realizar a entrega e a persoa que o vai recoller.

Ese código alfabético é único e diferente para cada dispositivo asociado.

Como podo saber onde hai un armario Citypaq?

Consultando o localizador de Citypaq na web e na App de Correos, poderás ver nun mapa a situación de todos os nosos armarios intelixentes.

Onde atopo o código identificador do meu Citypaq?

Na parte central da pantalla do armario.

E que acontece se pechei a porta e deixei algún obxecto persoal dentro?

Poderás volver abrir o caixón do dispositivo durante un período de 5 minutos e usar o mesmo código.

Cantos días como máximo poderá estar o meu envío dentro de CityPaq?

Avisarémoste por SMS, email ou notificación push cando o teu enviou estea dispoñible no armario Citypaq que elixises e disporrás de 5 días naturais para recollelo, cando falten dous días para finalizar o prazo de recollida enviarémosche un recordatorio.

Se o teu envío caducou, enviarémosche unha SMS, email e notificación push para informarte de que poderás recollelo durante un prazo de 15 días na oficina máis próxima ao armario Citypaq.

Como envío un paquete dende Citypaq?

Selecciona a opción “Enviar”, introduce os teus datos e os do destinatario e indícanos as dimensións do paquete, enviarémosche un correo electrónico co código de apertura do Citypaq onde poderás depositalo. Tamén poderás consultar este código na app, na sección “Os meus Paqs”.

Pasa o código do teu móbil polo lector da máquina ou introdúceo de forma manual. Abrirase a porta correspondente e poderás deixar o teu paquete. Unha vez o recolla o carteiro avisarémoste.

Recorda que non é necesario que escribas o enderezo do destinatario no teu paquete. O carteiro encargarase de etiquetalo correctamente ao recollelo cos datos que facilitaches a través da web. Só debes asegurarte de que o paquete estea debidamente embalado para o seu envío.

Dende onde podo enviar un paquete?

Dende todas partes e a calquera punto da península e Baleares. Dende Canarias soamente se poderán realizar envíos interillas. Ceuta e Melilla quedan excluídas pola existencia de trámites aduaneiros. 

Que é unha tenda asociada?

Son tendas online que están asociadas ao servizo Citypaq e ofréceno como unha opción máis de envío no proceso de compra. Simplemente terás que seleccionar esta opción, introducir o teu usuario do servizo Citypaq e confirmar o dispositivo onde queres recibir o teu pedido.

Onde podo comprar?

Ademais das tendas asociadas, podes comprar en todas aquelas que se encontren dentro da Unión Europea, agás as que pertenzan a territorios con réxime fiscal distinto do IVE.

Entre estas excepcións están tamén Ceuta, Melilla e Canarias debido ás necesidades de trámites aduaneiros.

Que é o enderezo de compra online?

É o enderezo que che facilitaremos para poder comprar online en calquera das tendas non asociadas, sempre que se encontre dentro dos territorios permitidos.

Unha vez rexistrado no servizo, na sección de "Favoritos" aparecerá un "Enderezo de Compras online" para cada terminal que teñas incluído.

No proceso de compra das tendas online utiliza este enderezo coma se se tratase do teu domicilio, poñendo os datos que che facilitamos.

Que acontece se tiña unha conta na antiga app de Citypaq?

Podes transferir a información da túa antiga conta en Citypaq seguindo estes pasos:

Ao acceder á app de Correos, aparecerá unha ventá informativa de Citypaq, na que debes premer “quero velo”. A continuación, aparecerá a pregunta “Tes unha conta en Citypaq?” No caso de ter conta e querer vinculala, debes sinalar “Vincular conta Citypaq”.

Para proceder á vinculación, debes introducir os teus datos de acceso á app de Correos, no caso de modificar ou engadir email haberá que validalo. Por último, debes introducir as credenciais coas que accedías á app de Citypaq. Unha vez introducidas, elimínanse o resto das contas asociadas e accedes ao servizo Citypaq a través da app de Correos mediante as credenciais introducidas para acceder á app de Correos.