Tramítase por Procedemento Ordinario a importación de calquera envío valorado por enriba de 150€ ou que conteña mercadoría de valor inferior a esta cantidade, pero estea suxeita a impostos especiais (alcohol ou tabaco) ou controis fronteirizos de seguridade (sanidade ou farmacia), así como aqueles envíos cuxo valor sexa superior a 22€ e o importador ou destinatario sexa unha empresa.

Nestes casos, o envío pode estar suxeito ao pagamento de arancel, do IVE correspondente e dos Impostos Especiais que se requiran.

Se contratas os servizos de Correos para realizar a tramitación aduaneira deberás aboar a tarifa correspondente pola tramitación do DUA Ordinario, custodia e presentación do envío á Alfándega, ademais da tarifa correspondente aos trámites de seguridade fronteiriza que haxa que realizar cando a Alfándega así o requira (sanidade, farmacia ou CITES).

Non obstante, enviarémosche previamente o presuposto con todos os gastos que deberás aboar.

Podes designar a Correos como o teu representante ante a Alfándega para despachar o envío e recibilo no domicilio comodamente sen necesidade de desprazamentos. Recibirás unha comunicación denominada “Alfándega Aviso de chegada” onde se te informará de tres alternativas posibles para despachar o teu envío ante a Alfándega:

A través de Correos, achegando a documentación por Internet ou enviándoa por carta:

 • Pola web: ao introducir o número do envío, un asistente irá solicitando os datos necesarios para cubrir o documento que aparece no reverso. Deste xeito dispoñeremos de toda a información necesaria e correcta para tramitar o envío o antes posible. Non é necesario dispoñer de certificado nin de sinatura dixital.

Para a xestión de importación, débese escanear e subir ao web:

  • Documento asinado.
  • DNI do importador.
  • Factura de compra, en caso de que o contido do envío o sexa.
  • Poderase solicitar algún documento máis en función da natureza da mercadoría e deberá achegarse co resto de documentos.

 • Por carta ordinaria: a tramitación pode ser máis lenta que a través da web.
  Débese enviar nun sobre:
  • O Aviso de Chegada cuberto polas dúas caras e asinado.
  • DNI do importador.
  • Factura de compra, en caso de que o contido do envío o sexa.
  • Poderase solicitar algún documento máis en función da natureza da mercadoría, só terás que indicar o teu correo electrónico para que poidamos poñernos en contacto contigo en caso de que fose necesario.

Debes enviar a documentación ao enderezo: ADT CORREOS BARAJAS. C/Alfa s/n. Centro de Carga Aérea Aeropuerto Barajas (28042, Madrid).

En canto a recibamos enviarémoste un presuposto por correo electrónico que deberás aboar mediante ingreso bancario na conta de Correos, indicando no concepto o número de presuposto que aparece no documento.

Ademais, detállanse todos os importes que hai que pagar para proceder á importación do envío ante a Alfándega:

 •  IVE.
 • Aranceis.
 • Impostos especiais.
 • Tarifa pola xestión do DUA de importación.
 • Tarifa por presentación á Alfándega.
 • Outros importes derivados de inspeccións.

Dende Correos comprobaremos que o pagamento do presuposto foi realizado correctamente e procederemos ao despacho do envío ante a Alfándega.

Por último, realizaremos a entrega no enderezo que nos indicases para que non teñas que desprazarte a recollelo, e uns días despois recibirás por carta toda a documentación correspondente aos servizos prestados e contratados con Correos:

 • Trámites aduaneiros realizados.
 • Factura de Correos.
 • Xustificante da importación (exemplar 8 do DUA de Importación).
 • Xustificante de pagamento á Axencia Tributaria (modelo 031).

Recorda que en todo momento poderás facer seguimento do estado do teu envío a través do noso localizador.

 A través da web:

Se es persoa física e dispós de sinatura electrónica podes realizar a importación a través dun formulario, só terás que achegarnos o documento de levante da Axencia Tributaria (AEAT) a través da web que che facilitará a Alfándega unha vez cumpras todos os trámites e aboes os importes.

Ademais, no momento da entrega deberás aboar os gastos de xestión e manipulación: 5,88€ IVE incluído.

 A través doutro axente de Alfándegas:

Deberá achegar o documento de levante da AEAT a través da web ademais de aboar a Correos os gastos correspondentes por cesión de documentos e custodia e tratamento dos envíos.

A Alfándega ten potestade para inspeccionar ou reter os envíos con mercadorías e para aplicar os controis que considere necesarios sempre que o crea oportuno. 

Alfándega Aviso de Chegada Autorización