Altres consultes

Com resoldre en línia litigis de productes o servicis contractats per internet?

La Comissió Europea oferix la plataforma europea de resolució de litigis en línia (RLL) amb accés a ferramentes de qualitat perquè comprar per internet siga més segur i equitatiu.

Si vius a la Unió Europea, Noruega, Islàndia o Liechtenstein la pots utilitzar per a trobar una solució al teu problema, negociar-la directament amb l’empresa o per a acordar que un organisme de resolució de litigis s’encarregue del teu cas.

La plataforma RLL no té vincles amb cap empresa i la pots utilitzar en totes les llengües de la Unió Europea, així com en islandés i noruec.

Què és el suplement de combustible?

És un recàrrec que reflecteix l’augment en el preu del petroli i combustible dièsel, el qual s’ha anat incrementant en els últims anys. Ens hem vist obligats a repercutir este augment per a continuar deixant, i fins i tot millorant, la qualitat i nivell habitual dels nostres serveis.

Taula d’aplicació