Una única identitat per a tots els servicis de Correos.

Amb Correos ID podràs identificar-te i accedir a tots els servicis i productes de Correos des d’una única identitat, sense necessitat de tornar a introduir la teua informació personal en cada registre o accés.

Per a registrar-te només necessitaràs introduir un correu electrònic o telèfon com a identificador d’usuari i triar una contrasenya segura. Podràs canviar-la sempre que ho necessites des del menú superior d’opcions, o sol·licitant-ho des d’algun altre servei digital de Correos.

A més, per a donar-te de baixa és molt senzill, només hauràs de seleccionar “Esborrar Correos ID” al menú superior d’opcions. Tingues en compte que si amb la teua identitat de Correos ID ja havies accedit a algun producte o servici de Correos, també s’eliminarà el teu compte en estos servicis. Una vegada s’haja processat la baixa de tots estos servicis, Correos ID esborrarà el teu compte.

I si et penedixes, no et preocupes, ja que podràs recuperar el teu compte en un termini de fins a 30 dies, durant els que mantindrem una còpia de seguretat de tota la teua informació.Transcorregut este termini s’eliminarà de forma definitiva i no serà recuperable, per la qual cosa si volgueres tornar a utilitzar Correos ID o qualsevol dels altres servicis hauràs de realitzar tot el tràmit d’alta de nou.

Perfil.

Completa el teu perfil incloent les teues dades personals, correu electrònic i telèfon.

Recorda modificar les teues dades i mantindre el teu perfil actualitzat, ja que serà comú per a tots els servicis i productes de Correos i afectarà els que ja tens associats. És a dir, si canvies la teua adreça per a rebre els teus enviaments de compra online, també es veurà actualitzada per a la resta de servicis de Correos.

Verificacions.

Verifica les dades del teu perfil, et serviran per a identificar-te en altres productes i servicis. Com més dades verifiques, més segura serà el teu compte.

Recorda que per a canviar el teu telèfon hauràs de repetir els passos de validació del nou número introduint el codi que t’enviarem per SMS, o que per a canviar el teu correu electrònic hauràs de confirmar la teua nova adreça i seguir les instruccions indicades al correu de validació que t’enviarem.  

Des de Correos ID oferim diferents formes de validació de les teues dades a fi de garantir que rebes les comunicacions i que pugues accedir als nostres productes i servicis. No obstant això, continuem treballant en desenvolupar nous mecanismes que permeten validar tota la teua informació una única vegada i en un sol servici.

Servicis.

Accedix al llistat de servicis de Correos que oferixen la possibilitat d’utilitzar Correos ID com a identificació, on inclourem tots els productes i servicis nous que llancem.

A més, podràs comprovar quins tens donats d’alta, en procés de baixa o sense registrar.

Privacitat.

Gestiona els consentiments sobre les teues dades i per a quina finalitat s’utilitzen, autoritza o denega l’accés a la teua informació i dona’t de baixa en els servicis que vulgues.

Recorda que no tots els servicis es poden donar de baixa automàticament a través de Correos ID, en alguns serà necessari gestionar-lo mitjançant la pàgina web o app mòbil del servici. En qualsevol cas, deixarem de compartir les teues dades amb eixe servici des que selecciones l’opció de “Retirar accés” o de “Donar de baixa”, i tu tampoc no podràs entrar a ells fins que tornes a autoritzar-los l’accés:

Tota la informació es gestiona conforme a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades).

Com utilitzar Correos ID

Registra’t en línia en menys de dos minuts.
Verifica el teu correu electrònic o el teu telèfon introduint el codi que t’enviarem a la via de contacte que preferisques i tria una contrasenya segura.
Completa el teu perfil i accedix a tots els servicis i productes de Correos. 
 Només se’t demanaran dades addicionals per a registrar-te en els servicis que el requerisquen.