Demora

Estos són els productes que tenen cobertura o garantia per demora

Burofax

Garanties internacionals:
 • Terminis per a poder formular una incidència o reclamació: mínim 3 dies i màxim 4 mesos.
 • Indemnització: per demora atribuïble a Correos, afegits i depenent de la forma de lliurament de l’enviament al país de destinació, es torna la tarifa corresponent al Burofax sense incloure els valors.
 • Condicions: consulta a la teua oficina els països que l’admeten.
 • Recorda que els terminis de lliurament només es compliran si el procés d’admissió en línia s’ha completat abans de les 13:00 i la destinació de l’enviament són localitats amb Unitats de repartiment especial.
 • Això i que els dissabtes, diumenges i dies festius queden exclosos. 
Consulta tota la informació sobre Burofax per a particulars
Consulta tota la informació sobre Burofax per a empreses

Paq Premium Internacional

Garanties internacionals:
Per demora:
 • Terminis per poder formular una incidència o reclamació: mínim 7 dies i màxim 21 dies, des de la data d’admissió de l’enviament.
 • Indemnització: per demora atribuïble a Correos, es torna la tarifa corresponent sense incloure els valors afegits.
 • Condicions: els terminis d'entrega es calculen des de l’origen a l’oficina d’admissió a Espanya a grans nuclis urbans del país de destinació. El temps de trànsit a la resta del territori pot veure’s incrementat en 1 o 2 dies addicionals.
 • A més, si l’enviament s’admet després de les 14.00 h en capitals de província i 13.00 h en la resta del país, el termini d'entrega començarà a comptar a partir de l’endemà al de l’admissió.
 • El temps que els enviaments romanen guardats a la duana d’origen i/o destinació no es comptabilitza en calcular el termini d'entrega, per això és important consignar totes les dades de forma clara en la documentació postal, així com aportar els documents necessaris que agiliten els tràmits duaners (factura comercial, factura proforma, etc.).
Consulta tota la informació sobre Paq Premium internacional per a particulars
Consulta tota la informació sobre Paq Premium internacional per a empreses

Telegrama internacional

Garanties internacionals:
 • Terminis per a poder formular una incidència o reclamació: mínim 3 dies i màxim 4 mesos.
 • Indemnització: es torna la tarifa abonada sense incloure els serveis addicionals per demora atribuïble a Correos.
 • Condicions: els terminis dependran del país de destinació.
Consulta tota la informació sobre Telegrama per a particulars
Consulta tota la informació sobre Telegrama per a empreses