Deteriorament

El beneficiari de qualsevol indemnització per dany o espoli és sempre el remitent. Si el remitent desitja que la indemnització siga cobrada pel destinatari, ha de presentar davant de Correos una sol·licitud firmada autoritzant la compensació al destinatari

Carta certificada internacional

Garanties internacionals:
Per deteriorament:
 • Terminis per a poder formular una incidència o reclamació: mínim 15 dies i màxim 6 mesos, des de la data d’admissió de l’enviament.
 • Indemnització: l’import màxim és la tarifa +30 DEG o tarifa + valor declarat en el cas que hages contractat assegurança, la cobertura màxima de la qual són 3000 €.
 • Condicions: has d’utilitzar sobres i embalatges que permeten garantir la integritat del contingut, i per això des de Correos t’oferim una àmplia varietat de productes adaptats a cada una de les teues necessitats. Recorda que les dades del remitent i destinatari han d’anar a un lloc visible sobre l’embalatge.
 • Documents que cal aportar: en cas de reclamació d’un enviament deteriorat o amb falta de contingut que dispose d’assegurança o valor declarat, podrem sol·licitar un document justificatiu del valor de la mercaderia, factura de reparació o de reposició.
 • Els clients amb contracte rebran les indemnitzacions segons les condicions que s'hi fixen. 
Consulta tota la informació sobre carta certificada per a particulars
Consulta tota la informació sobre carta certificada per a empreses

Carta certificada urgent internacional

 • Terminis per a poder formular una incidència o reclamació: mínim 15 dies i màxim 6 mesos, des de la data d’admissió de l’enviament.
 • Indemnització: l’import màxim és la tarifa +30 DEG o tarifa + valor declarat en el cas que hages contractat assegurança, la cobertura màxima de la qual són 3000 €.
 • Condicions: has d’utilitzar sobres i embalatges que permeten garantir la integritat del contingut, i per això des de Correos t’oferim una àmplia varietat de productes adaptats a cada una de les teues necessitats. Recorda que les dades del remitent i destinatari han d’anar a un lloc visible sobre l’embalatge.
 • Documents que cal aportar: en cas de reclamació d’un enviament deteriorat o amb falta de contingut que dispose d’assegurança o valor declarat, podrem sol·licitar un document justificatiu del valor de la mercaderia, factura de reparació o de reposició.
 • Els clients amb contracte rebran les indemnitzacions segons les condicions que s'hi fixen. 
Consulta tota la informació sobre carta certificada urgent per a particulars
Consulta tota la informació sobre carta certificada urgent per a empreses

Paq Premium Internacional

Per deteriorament:
 • Terminis per a poder formular una incidència o reclamació: mínim 3 dies i màxim 4 mesos, des de la data d’admissió de l’enviament.
 • Indemnització: fins a un màxim de 52,98 € segons el valor del deteriorament de l’enviament. A l’import de la indemnització cal sumar-li la tarifa abonada i l’assegurança si l’has contractat, la cobertura màxima del qual són 3000 €. 
 • Condicions: si un enviament internacional gestionat per Correos és rebut amb l’embalatge deteriorat, cal que el destinatari, abans de firmar la recepció de l’enviament, notifique la incidència a l’empleat postal i sol·licite que s’alce una acta de danys. A més, haurà de contactar amb el remitent perquè realitze la corresponent reclamació amb Correos.
 • Documents que cal aportar: en cas de reclamació d’un enviament deteriorat o amb falta de contingut que dispose d’assegurança o valor declarat, podrem sol·licitar un document justificatiu del valor de la mercaderia, factura de reparació o de reposició.
 • A Correos ens reservem el dret d’avaluar si el paquet anava correctament protegit per a garantir la integritat del contingut. Durant l’admissió, el nostre personal pot assessorar-te sobre com preparar l’enviament i oferir-te l’embalatge més adequat.
Consulta tota la informació sobre Paq Premium Internacional per a particulars
Consulta tota la informació sobre Paq Premium Internacional per a empreses