Demora

Estos són els productes que tenen cobertura o garantia per demora

Burofax

Garanties nacionals:

 • Terminis per a poder formular una incidència o reclamació: mínim 1 dia i màxim 6 mesos.
 • Indemnització: es torna la tarifa abonada sense incloure els servicis addicionals.
 • Condicions: el lliurament es realitzarà el mateix dia (per a enviaments admesos abans de les 13:00 i destinats a localitats amb unitats de repartiment especial) i al matí del dia hàbil següent (per a la resta d’enviaments). Queden exclosos en el còmput els dissabtes, diumenges i dies festius.
 • El lliurament el mateix dia no estarà garantit en els mesos de juliol, agost i setembre.
Consulta tota la informació sobre Burofax per a particulars
Consulta tota la informació sobre Burofax per a empreses

Paq Premium/Paq Estàndard/Paq Today

Garanties Nacionals:

Per demora:

 • Terminis per poder formular una incidència o reclamació: mínim 3 dies i màxim 21 dies, des de la data d’admissió de l’enviament.
 • Indemnització: es torna la tarifa abonada.
 • Condicions: els terminis d’entrega només es compliran si l’admissió s’ha realitzat abans de les 16.00 h. Altrament, el termini es pot incrementar 1 dia.
 • En els enviaments amb destinació o origen a Andorra, les Canàries, Ceuta i Melilla no es comptabilitzarà el temps destinat a la tramitació duanera.
Consulta tota la informació sobre paqueteria per a particulars
Consulta tota la informació sobre paqueteria per a empreses

Telegrama

Garanties nacionals:

 • Terminis per a poder formular una incidència o reclamació: mínim 2 dies i màxim 6 mesos.
 • Indemnització: es torna la tarifa abonada sense incloure els servicis addicionals.
 • Condicions: el lliurament es realitzarà el mateix dia (per a enviaments admesos abans de les 13:00 i destinats a localitats amb unitats de repartiment especial) i al matí del dia hàbil següent (per a la resta d’enviaments). Queden exclosos en el còmput els dissabtes, diumenges i dies festius.
 • En el cas que es tracte d'un telegrama en línia, els terminis de lliurament només es compliran si  el procés d’admissió en línia s’ha completat abans de les 12.45 h i la destinació de l’enviament són localitats amb unitats de repartiment especial.
Consulta tota la informació sobre telegrama per a particulars
Consulta tota la informació sobre telegrama per a empreses