Deteriorament

El beneficiari de qualsevol indemnització per dany o espoli és sempre el remitent. Si el remitent desitja que la indemnització siga cobrada pel destinatari, ha de presentar a Correos una sol·licitud firmada autoritzant la compensació al destinatari.

Carta certificada/Paquete Azul

Garanties nacionals:
Per deteriorament:
 • Terminis per a poder formular una incidència o reclamació:
  • Carta certificada: Mínim 7 dies i màxim 4 mesos des de la data d’admissió de l’enviament.
  • Paquete azul: Mínim 10 dies i màxim 4 mesos des de la data d’admissió de l’enviament.
 • Indemnització:
  • Carta certificada30 euros + valor declarat, en el cas d’haver-lo contractat.
  • Paquete azul: 23,44 euros + valor declarat, en el cas d’haver-lo contractat.
 • En cas de sinistre, s’abonarà la menor de les quantitats següents:
  • Pel valor declarat.
  • Per reposició de l’objecte perdut.
  • Per reparació de l’objecte danyat.
 • Condicions: cal comunicar el  deteriorament en el moment de recepció de l’enviament. En cas contrari, considerarem que l’enviament s’ha entregat en bon estat. No podrem admetre reclamació per dany/deteriorament o falta de contingut d’estos productes si es constata posteriorment al lliurament.
 • Documents que cal aportar: podem sol·licitar-te fotos de l’embalatge i del contingut deteriorat, per provar el dany i si l’embalatge és adequat per garantir-ne la integritat de l'enviament. Durant l’admissió, el personal de Correos et pot assessorar sobre com preparar l’enviament i oferir-te l’ embalatge més adequat.
 • En cas de reclamació d’un enviament perdut, deteriorat o amb falta de contingut, amb assegurança o valor declarat, podrem sol·licitar un document justificatiu del valor de la mercaderia, factura de reparació o de reposició.
Consulta tota la informació sobre enviaments per a particulars
Consulta tota la informació sobre enviaments per a empreses

Paq estándar/Paq Premium

Garanties Nacionals:

Per demora:

 • Terminis per poder formular una incidència o reclamació: mínim 3 dies i màxim 21 dies, des de la data d’admissió de l’enviament.
 • Indemnització: es torna la tarifa abonada.
 • Condicions: els terminis d’entrega només es compliran si l’admissió s’ha realitzat abans de les 16.00 h. Altrament, el termini es pot incrementar 1 dia.
 • En els enviaments amb destinació o origen a Andorra, les Canàries, Ceuta i Melilla no es comptabilitzarà el temps destinat a la tramitació duanera.
Consulta tota la informació sobre paqueteria per a particulars
Consulta tota la informació sobre paqueteria per a empreses