Deteriorament

El beneficiari de qualsevol indemnització per dany o espoli és sempre el remitent. Si el remitent desitja que la indemnització siga cobrada pel destinatari, ha de presentar a Correos una sol·licitud firmada autoritzant la compensació al destinatari.

Carta certificada/Paquete Azul

Garanties nacionals:
Per deteriorament:
 • Terminis per a poder formular una incidència o reclamació:
  • Carta certificada: Mínim 7 dies i màxim 4 mesos des de la data d’admissió de l’enviament.
  • Paquete azul: Mínim 10 dies i màxim 4 mesos des de la data d’admissió de l’enviament.
 • Indemnització:
  • Carta certificada30 euros + valor declarat, en el cas d’haver-lo contractat.
  • Paquete azul: 23,44 euros + valor declarat, en el cas d’haver-lo contractat.
 • En cas de sinistre, s’abonarà la menor de les quantitats següents:
  • Pel valor declarat.
  • Per reposició de l’objecte perdut.
  • Per reparació de l’objecte danyat.
 • Condicions: cal comunicar el  deteriorament en el moment de recepció de l’enviament. En cas contrari, considerarem que l’enviament s’ha entregat en bon estat. No podrem admetre reclamació per dany/deteriorament o falta de contingut d’estos productes si es constata posteriorment al lliurament.
 • Documents que cal aportar: podem sol·licitar-te fotos de l’embalatge i del contingut deteriorat, per provar el dany i si l’embalatge és adequat per garantir-ne la integritat de l'enviament. Durant l’admissió, el personal de Correos et pot assessorar sobre com preparar l’enviament i oferir-te l’ embalatge més adequat.
 • En cas de reclamació d’un enviament perdut, deteriorat o amb falta de contingut, amb assegurança o valor declarat, podrem sol·licitar un document justificatiu del valor de la mercaderia, factura de reparació o de reposició.
Consulta tota la informació sobre enviaments per a particulars
Consulta tota la informació sobre enviaments per a empreses

Paq estándar/Paq Premium

Per deteriorament:
 • Terminis per a poder formular una incidència o reclamació: en els següents 7 dies naturals al lliurament.
 • Indemnització: 6,67 € per kg facturat (6,43 € per kg facturat per a enviaments admesos el 2022).
 • La indemnització mínima és de 40 € només per al Paq Premium i clients sense contracte. És a dir, si el càlcul de la suma de la  indemnització (segons la formula anterior) més la tarifa és inferior a 40 €, la indemnització ascendirà a 40 €. 
 • Condicions: per a este tipus d’incidències es farà un peritatge a fi de determinar l’import que cal pagar pel deteriorament sofrit.
 • Documents que cal aportar: podem sol·licitar-te fotos de l’embalatge i el contingut deteriorat per a comprovar el dany i si l’embalatge és adequat per a garantir-ne la integritat. Durant l’admissió, el nostre personal pot assessorar-te sobre com preparar l’enviament i oferir-te l’embalatge més adequat.
 • En cas de reclamació d’un enviament deteriorat o amb falta de contingut que dispose d’assegurança o valor declarat, podrem sol·licitar un document justificatiu del valor de la mercaderia, factura de reparació o de reposició.
 • Els clients amb contracte rebran les indemnitzacions segons les condicions que s'hi fixen.
Consulta tota la informació sobre paqueteria per a particulars
Consulta tota la informació sobre paqueteria per a empreses