Extraviament

El beneficiari de qualsevol indemnització per dany o espoli és sempre el remitent. Si el remitent desitja que la indemnització siga cobrada pel destinatari, ha de presentar davant de Correos una sol·licitud firmada autoritzant la compensació al destinatari.

Carta certificada/Paquete Azul

 • Terminis per a poder formular una incidència o reclamació: mínim 7 dies per extraviament i màxim 4 mesos, des de la data d’admissió de l’enviament.
 • Indemnització: 23,44€ + assegurança, en el cas d’haver-la contractada.
 • A l’import de la indemnització cal sumar el valor declarat, si l’has contractat. En cas de sinistre, s’abonarà la menor de les quantitats següents:
 • Pel valor declarat.
 • Per reposició de l’objecte perdut.
 • Per reparació de l’objecte danyat.
 • Condicions: cal comunicar la incidència en el moment previst de recepció de l’enviament. Altrament, considerarem que l’enviament s’ha entregat en bon estat i no admetrem cap reclamació.
 • En cas de reclamació d’un enviament perdut, deteriorat o amb falta de contingut que dispose d’assegurança o valor declarat, podrem sol·licitar un document justificatiu del valor de la mercaderia, factura de reparació o de reposició.
Consulta tota la informació sobre enviaments per a particulars
Consulta tota la informació sobre enviaments per a empreses

Paq estándar/Paq Premium

 • Terminis per a poder formular una incidència o reclamació: mínim 3 dies i màxim 1 any, des de la data d’admissió de l’enviament.
 • Indemnització: 5,98€ per kg facturat.
 • La indemnització mínima és de 40€. A l’import de la indemnització cal sumar el valor declarat o l’assegurança a tot risc si l’has contractada, la cobertura màxima de la qual són 6.000€.
 • Condicions: indemnització corresponent a l’import de l’assegurança contractada + la devolució de la tarifa.
 • Els enviaments regulats per la LCTTM (Llei de Contractació de Transport Terrestre de Mercaderies) porten assegurança associada, per la qual cosa, en cas de sinistre, s’abonarà la menor de les quantitats següents:
  • Pel valor declarat.
  • Per reposició de l’objecte perdut.
  • Per reparació de l’objecte danyat.
 • Documents que cal aportar: en cas de reclamació d’un enviament perdut, deteriorat o amb falta de contingut que dispose d’assegurança o valor declarat, podrem sol·licitar un document justificatiu del valor de la mercaderia, factura de reparació o de reposició.
Consulta tota la informació sobre paqueteria per a particulars
Consulta tota la informació sobre paqueteria per a empreses