Extraviament

El beneficiari de qualsevol indemnització per dany o espoli és sempre el remitent. Si el remitent desitja que la indemnització siga cobrada pel destinatari, ha de presentar davant de Correos una sol·licitud firmada autoritzant la compensació al destinatari.

Carta certificada/Paquete Azul

Per pèrdua:
 • Terminis per a poder formular una incidència o reclamació:
  • Carta certificada: Mínim 7 dies i màxim 4 mesos des de la data d’admissió de l’enviament.
  • Paquete azul: Mínim 10 dies i màxim 4 mesos des de la data d’admissió de l’enviament.
 • Indemnització:
  • Carta certificada30 euros + valor declarat, en el cas d’haver-lo contractat.
  • Paquete azul: 23,44 euros + valor declarat, en el cas d’haver-lo contractat.
 • En cas de sinistre, s’abonarà la menor de les quantitats següents:
  • Pel valor declarat.
  • Per reposició de l’objecte perdut.
  • Per reparació de l’objecte danyat.
 • Condicions: cal comunicar el  deteriorament en el moment de recepció de l’enviament. En cas contrari, considerarem que l’enviament s’ha entregat en bon estat.                                            No podrem admetre reclamació per dany/deteriorament o falta de contingut d’estos productes si es constata posteriorment al lliurament.
 • Documents que cal aportar: podem sol·licitar-te fotos de l’embalatge i el contingut deteriorat, per comprovar el dany i si l’embalatge és adequat per garantir-ne la integritatde l'enviament. Durant l’admissió, el personal de Correos et pot assessorar sobre com preparar l’enviament i oferir-te l’ embalatge més adequat.
 • En cas de reclamació d’un enviament perdut, deteriorat o amb falta de contingut, amb assegurança o valor declarat, podrem sol·licitar un document justificatiu del valor de la mercaderia, factura de reparació o de reposició.
Consulta tota la informació sobre enviaments per a particulars
Consulta tota la informació sobre enviaments per a empreses

Paq estándar/Paq Premium

Per pèrdua:
 • Terminis per a poder formular una incidència o reclamació: mínim 3 dies i màxim 1 any, des de la data d’admissió de l’enviament.
 • Indemnització: 6,67 € per kg facturat (6,43 € per kg facturat per a enviaments admesos el 2022) més la devolució de la tarifa.
 • La indemnització mínima és de 40 € només per al Paq Premium i clients sense contracte. És a dir, si el càlcul de la suma de la  indemnització (segons la formula anterior) més la tarifa és inferior a 40 €, la indemnització ascendirà a 40 €. 
 • Si l’enviament porta Valor Declarat o Segur a tot risc, la cobertura màxima del qual són 6.000 €, la indemnització consistirà en la devolució de la tarifa més el Valor Declarat o Segur. 
 • Els enviaments regulats per la LCTTM (Llei de Contractació de Transport Terrestre de Mercaderies) porten assegurança associada, per la qual cosa, en cas de sinistre, s’abonarà la menor de les quantitats següents:
  • Pel valor declarat.
  • Per reposició de l’objecte perdut.
  • Per reparació de l’objecte danyat.
 • Documents que cal aportar: en cas de reclamació d’un enviament perdut, deteriorat o amb falta de contingut que dispose d’assegurança o valor declarat, podrem sol·licitar un document justificatiu del valor de la mercaderia, factura de reparació o de reposició.
 • Els clients amb contracte rebran les indemnitzacions segons les condicions que s'hi fixen.

Això i entregar l’enviament tan ràpid com puguem.

Consulta tota la informació sobre paqueteria per a particulars
Consulta tota la informació sobre paqueteria per a empreses