Protocol de Correos davant la COVID-19

Correos garantix la teua seguretat davant la Covid-19! Ens hem mantingut sempre actius durant la crisi mundial per coronavirus, garantint així el flux de mercaderia entre els ciutadans, servei essencial. No ha sigut un treball senzill però estem orgullosos d’haver garantit la seguretat sanitària dins de tot l’ecosistema de Correos. El nostre compromís amb la societat és ferri i, per tant, la seguretat dels nostres empleats i clients ha sigut una prioritat des del minut 0 de la pandèmia. 

Demostrem les nostres paraules amb fets! Este és el material de protecció que hem repartit per tota la nostra xarxa d’acció (oficines, repartiment, centres de logística...) a fi de maximitzar la seguretat: aproximadament 14 milions de màscares tipus FFP2, més de 98.000 litres de gel hidroalcohòlic, així com més de 30.000 litres de gel desinfectant i, uns, 20,5 milions de guants. 

Hem aconseguit fins i tot el Segell AENOR, que reconeix l’adequació de  Protocols d’actuació i  Documents de Mesures Organitzatives i Preventives davant la COVID-19 d’acord amb les exigències del Ministeri de Sanitat. 

Segell AENOR

Les nostres mesures de seguretat s’avalen amb el Segell d’AENOR!

Sí, no podem estar més orgullosos que l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació haja reconegut la nostra tasca preventiva. D’esta manera, s’acredita que els nostres Protocols d’actuació i Documents de Mesures Organitzatives i Preventives davant la COVID-19 s’adapten a les exigències i recomanacions establides pel Ministeri de Sanitat en matèria de prevenció i higiene.

Per què hem aconseguit el reconeixement d’AENOR?

Una de les nostres iniciatives més importants ha consistit a mantindre actiu un protocol d’actuació permanentment actualitzat i adaptat a l’evolució de la situació des de l’inici de la crisi sanitària. El nostre objectiu sempre ha sigut garantir i minimitzar la possible incidència de la malaltia entre els nostres treballadors.

Per a complir la nostra finalitat hem posat en marxa un  pla de mesures preventives en matèria de seguretat i salut per a empleats i clients. Entre elles destaquen la  neteja i desinfecció d’oficines i instal·lacions, procediments de lliuraments i recollides segures, control d’aforaments als centres de treball, foment del teletreball, gestió del risc del personal especialment sensible i mesures de protecció individual. A més, els nostres empleats han rebut formació i informació específica sobre la COVID-19 de forma contínua i actualitzada. 

Com ha avaluat AENOR nostre compromís amb la seguretat?

Des de l’equip d’AENOR van dur a terme una auditoria en la qual van revisar els documents en els quals plasmem els nostres protocols d’actuació i els procediments adoptats per a garantir la seguretat de tots els nostres treballadors davant del COVID-19. Però, a més, van verificar de forma presencial  el compliment de les mesures establides en  les unitats de repartiment, oficines, centres de tractament i edificis administratius.

 

No ho diem nosaltres, ho diu AENOR: el compromís de Correos per garantir la seguretat i la salut tant dels seus treballadors, com de clients, proveïdors, col·laboradors i en general, per a tota la ciutadania que diàriament depositen la seua confiança en la companyia, està comprovat. 

MESURES ACTUALS DE CORREOS PER A LA PREVENCIÓ DE LA INCIDÈNCIA DE LA COVID-19

Les mesures de seguretat preses en Correos s’han dissenyat des d’una perspectiva 360º, amb recomanacions que inclouen a tot el complex sistema operatiu de l’empresa. 

Un dels nostres protocols més importants és el d’actuació quan es presenten casos de COVID-19 entre qualsevol dels empleats de les nostres instal·lacions. S’establixen les pautes a seguir davant de possibles casos positius, els seus  contactes estrets i com gestionar-los. No només es protegix els treballadors afectats, sinó també la resta de la plantilla. 

A més, en Correos hem volgut anar un pas més enllà i estendre les recomanacions al desplaçament dels nostres empleats des de casa al treball. Els hem recomanat seguir les indicacions sanitàries i preventives en tot moment, és a dir, mantindre la màxima distància interpersonal possible, així com la higiene freqüent de mans i l’ús de màscara.

Per descomptat, l’ús de la màscara és totalment obligatori en totes els nostres centres de treball, així com la disposició de gel hidroalcohòlic per a treballadors i clients. En tots els centres hi ha guants a disposició de  els treballadors/as, a efectes que puguen utilitzar-se per part dels qui ho sol·liciten.

A continuació, et presentem les mesures específiques que ens han portat a comptar amb el segell d’AENOR.

Seguretat general a les instal·lacions de Correos

Som conscients que una gran part del treball dels nostres empleats ha de ser presencial obligatòriament. Per això, la prevenció als nostres edificis ha sigut primordial. 

Començant per la regulació a l’entrada i eixida d’edificis, vam establir mesures que impedixen la concentració de treballadors/es. Depenent de la tipologia de cada centre de treball, hem implantat mesures d’entrada i eixida esglaonada, o lapses de temps entre el final d’un torn i l’inici del següent, etc. A més, hem indicat evitar l’accés als centres de treball de personal alié als mateixos.

D’altra banda, el control d’aforament dels nostres espais i zones comunes és una altra de les nostres màximes prioritats. Per a salvaguardar la seguretat, s’han dissenyat àrees amb ocupació màxima i torns esglaonats de descansos. De la mateixa manera, s’ha regulat l’ús dels lavabos i vestuaris. S’aconsella el seu ús de forma unipersonal i són sotmesos a un protocol estricte de neteja periòdica.

Modificació de la neteja i higiene de les unitats

Correos ha optimitzat la neteja i higiene de les seues instal·lacions des de l’inici de la pandèmia. Hem dissenyat un pla de neteja específic per a les nostres unitats, en el que s’inclou un registre de les activitats realitzades, així com l’augment de la freqüència i la intensitat de la neteja. 

Els centres de treball són objecte de neteja diària, prestant especial atenció a les següents superfícies: manilles, poms i tiradors de portes i finestres; interruptors; botons d’ascensors; baranes d’escales; superfícies de les taules de treball i zones comunes d’ús públic. 

De la mateixa manera, els vehicles i equips de treball (safates, gàbies i carros) són netejats i desinfectats diàriament.

Ventilació contínua 

La ventilació i climatització són una mesura primordial als nostres centres de treball. Totes les nostres unitats han rebut instruccions per a realitzar tasques de ventilació diària adequades a les característiques de cada espai. 

A més, el manteniment preventiu que s’efectua als equips de climatització inclou la neteja, manteniment i substitució de filtres d’aire periòdicament. 

 

Treballadors Especialment sensibles

Els nostres empleats són la nostra prioritat absoluta! Per això, hem creat un conjunt de procediments únics per als nostres treballadors especialment sensibles davant la COVID-19. En estos procediments es contemplen mesures excepcionals per a treballadors amb especial vulnerabilitat davant el coronavirus SARS-CoV-2.

Repartiment

La distància de seguretat interpersonal i l’obligatorietat de l’ús de la màscara són les dues màximes establides a la Xarxa de Distribució dels enviaments. 

Els nostres empleats no han de mantindre en cap moment contacte directe amb el destinatari de l’enviament. En el moment del lliurament, una vegada que el carter haja recollit la informació del receptor, deixarà l’enviament al seu abast i se n’anirà. En conseqüència, tots els enviaments de lliurament domiciliari amb imports associats s’avisaran, per al seu lliurament en oficina. 

En el cas de les notificacions administratives, burofax i telegrames, es lliuraran davall firma, complint un estricte protocol de seguretat tant per al carter com per al client destinatari de l’enviament.

Finalment, en el que competix a la Xarxa logística, realitzem neteges diàries entre torns, garantint la desinfecció dels equips de treball i elements logístics existents en els centres. A més, hem adaptat les jornades per a evitar aglomeracions a les entrades i eixides, garantint que totes les operacions es realitzen respectant la distància mínima de seguretat.

Oficines

Una de les mesures més importants adoptades a la nostra Xarxa d’oficines és el control d’aforaments per a evitar aglomeracions, així com la distància de seguretat interpersonal. Com hem aconseguit aconseguir-ho?

Hem implantat mesures preventives i de control basades en la restricció d’aforaments segons les normatives autonòmiques vigents. 

A més de senyalitzar el flux de moviment dins de totes les sucursals, s’han instal·lat a totes les oficines dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada, o el més a prop possible al gestor de torns, perquè cada client higienitze les seues mans abans d’entrar.

En els espais de més influència, un empleat/a de les oficines presa el rol d’ambaixador i dinamitza el moviment dels clients per a garantir les mesures d’aforaments prèviament esmentades. 

Una vegada a les finestretes, s’ha d’evitar el contacte entre empleats/as i usuaris pel que hem procedit a la instal·lació de mampares de separació als llocs d’atenció al client. Tot l’intercanvi es realitza deixant documents, cartes, paquets, tiquets, diners, etc., al taulell. Mai s’establix contacte físic directe entre empleat/a i client.

Com accedixen els clients a la signatura electrònica per a l’admissió i recepció d’enviaments?

Alguns dels nostres processos de lliurament i recepció d’enviaments demanden la firma obligatòria dels nostres clients a les tauletes electròniques distribuïdes a les nostres oficines.  Esta firma es realitza garantint la prèvia higiene de mans del client mitjançant gel hidroalcohòlic del qual es disposa també en un lloc pròxim a la tauleta de firma. El client no firmarà fins a no haver procedit a esta higiene de mans.