Protocol de Correos davant la COVID-19

Les mesures de seguretat preses en Correos s’han dissenyat des d’una perspectiva 360º, amb recomanacions que inclouen tot el complex sistema operatiu de l’empresa i protegixen la nostra àmplia gamma de clients.

A més de protegir els nostres treballadors durant la seua jornada laboral, en Correos hem volgut anar un pas més enllà i estendre les recomanacions al desplaçament dels nostres empleats des de casa fins al treball. 

S’ha recomanat seguir les indicacions sanitàries i preventives en tot moment, és a dir, mantindre la màxima distància interpersonal possible, així com la higiene freqüent de mans i l’ús recomanable de la mascareta en els casos que no es puga mantindre la distància de seguretat o que la normativa ho exigisca.

Durant la jornada laboral, continua sent recomanable l’ús de la mascareta, i queda circumscrit este ús tant en exteriors com en interiors, als llocs i les situacions que disposen les autoritats sanitàries.

A continuació, et presentem les mesures específiques que ens han portat a disposar de la certificació de Bureau Veritas en la qual es reconeix Correos com a Espai Segur.

MESURES ACTUALS DE CORREOS PER A LA PREVENCIÓ DE LA INCIDÈNCIA DE LA COVID-19

Seguretat general a les instal·lacions de Correos

Som conscients que una gran part del treball dels nostres empleats ha de ser presencial obligatòriament. Per això, la prevenció als nostres edificis ha sigut primordial. 

Començant per la regulació a l’entrada i eixida d’edificis, vam establir mesures que impedixen la concentració de treballadors/es. Depenent de la tipologia de cada centre de treball, hem implantat mesures d’entrada i eixida esglaonada, o lapses de temps entre el final d’un torn i l’inici del següent, etc. A més, hem indicat que s'evite l’accés als centres de treball de personal alié e estos i, en cas necessari, s'haurà de fer mantenint la distància interpersonal i durant el temps mínim imprescindible.

D’altra banda, el control d’aforament dels nostres espais i zones comunes és una altra de les nostres màximes prioritats. Per a salvaguardar la seguretat, s’han dissenyat àrees amb ocupació màxima i torns esglaonats de descansos. De la mateixa manera, s’ha regulat l’ús dels lavabos i vestuaris. S’aconsella el seu ús de forma unipersonal i són sotmesos a un protocol estricte de neteja periòdica.

 

Modificació de la neteja i higiene de les unitats

Correos ha optimitzat la neteja i la higiene de les seues instal·lacions des de l’inici de la pandèmia. Hem dissenyat un pla de neteja específic per a les nostres unitats, en el qual s’inclou un registre de les activitats realitzades, així com l’augment de la freqüència i la intensitat de la neteja. 

Els centres de treball són objecte de neteja diària, i es posa especial atenció a les superfícies següents: agafadors i poms de portes i finestres; interruptors; botons d’ascensors; baranes d’escales; superfícies de les taules de treball i zones comunes d’ús públic. 

Hem dotat totes les unitats de desinfectants autoritzats pel Ministeri de Sanitat, perquè els treballadors desinfecten els seus vehicles i equips de treball diàriament.

Ventilació contínua 

La ventilació i climatització són una mesura primordial als nostres centres de treball. Totes les nostres unitats han rebut instruccions per a realitzar tasques de ventilació diària adequades a les característiques de cada espai. 

A més, el manteniment preventiu que s’efectua als equips de climatització inclou la neteja, manteniment i substitució de filtres d’aire periòdicament. 

 

Treballadors Especialment sensibles

Els nostres empleats són la nostra prioritat absoluta! Per això, hem creat un conjunt de procediments únics per als nostres treballadors especialment sensibles davant la COVID-19. En estos procediments es contemplen mesures excepcionals per a treballadors amb especial vulnerabilitat davant el coronavirus SARS-CoV-2.

Repartiment

La distància de seguretat interpersonal i l’ús recomanat de la mascareta són les dos màximes establides a la Xarxa de Distribució dels enviaments. 

Els nostres empleats no han de mantindre en cap moment contacte directe amb el destinatari de l’enviament. En el moment de l’entrega, així que el carter haja arreplegat la informació del receptor, deixarà l’enviament al seu abast i es mantindrà allunyat.

En el cas de les notificacions administratives, burofax, telegrames i enviaments amb imports associats, s’entregaran davall signatura, complint un estricte protocol de seguretat tant per al carter com per al client destinatari de l’enviament.

Finalment, pel que fa a la Xarxa logística, fem neteges diàries per a facilitar la desinfecció dels equips de treball i elements logístics existents en els centres. A més, hem establit mesures per a evitar aglomeracions a les entrades i eixides, a fi de garantir que totes les operacions es facen respectant la distància mínima de seguretat.

Oficines

Una de les mesures més importants adoptades a la nostra Xarxa d’oficines és el control d’aforaments per a evitar aglomeracions, així com la distància de seguretat interpersonal. Com hem aconseguit aconseguir-ho?

Hem indicat en totes les nostres oficines l’aforament màxim i implantat mesures preventives i de control basades en la restricció d’aforaments segons les normatives autonòmiques vigents.

A més de senyalitzar el flux de moviment dins de totes les sucursals, s’han instal·lat a totes les oficines dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada, o el més a prop possible al gestor de torns, perquè cada client higienitze les seues mans abans d’entrar.

En els espais de més influència, un empleat/a de les oficines presa el rol d’ambaixador i dinamitza el moviment dels clients per a garantir les mesures d’aforaments prèviament esmentades. 

Una vegada a les finestretes, s’ha d’evitar el contacte entre empleats/as i usuaris pel que hem procedit a la instal·lació de mampares de separació als llocs d’atenció al client. Tot l’intercanvi es realitza deixant documents, cartes, paquets, tiquets, diners, etc., al taulell. No s’establix mai contacte físic directe entre empleat/ada i client.

Com accedixen els clients a la signatura electrònica per a l’admissió i recepció d’enviaments?

Alguns dels nostres processos de lliurament i recepció d’enviaments demanden la firma obligatòria dels nostres clients a les tauletes electròniques distribuïdes a les nostres oficines.  Esta firma es realitza garantint la prèvia higiene de mans del client mitjançant gel hidroalcohòlic del qual es disposa també en un lloc pròxim a la tauleta de firma. El client no ha de firmar fins que no haja procedit a esta higiene de mans.