Especial Ucraïna/Rússia

Ucraïna: 

Es manté oberta l’admissió. Els enviaments a aquesta destinació són distribuïdes pel correu d’Ucraïna, amb dificultats i limitacions horàries i zonals en la distribució, de manera que els enviaments es podrien veure demorats.

Rússia: 

Es manté  oberta l’admissió. Atesa l’escassetat i les dificultats de transport, els enviaments dirigits a aquesta destinació poden patir retard.

Els enviaments amb destinació Rússia estan subjectes a restriccions a l’exportació acordades per la Unió Europea, per això, estos enviaments poden ser inspeccionats per l’autoritat competent per a comprovar el compliment de les mesures esmentades. Més informació.