Gestió duanera

Els moviments d’enviaments següents comporten control duaner i per tant gestió duanera:

  • Eixida d’enviaments des de Península i les Balears cap a països no pertanyents a la UE, les Illes Canàries, Ceuta o Melilla.
  • Eixida d’enviaments des de les Illes Canàries, Ceuta o Melilla cap a qualsevol altre territori.
  • Entrada d’enviaments en Península i les Balears procedents de països no pertanyents a la UE, les Illes Canàries, Ceuta o Melilla.
  • Entrada d’enviaments a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla procedents de qualsevol altre territori.

Ens encarreguem de fer les gestions que necessites perquè pugues acreditar l’eixida o entrada de la teua mercaderia.

 

Importació

A l’hora de gestionar els teus enviaments, has de saber que tota la mercaderia que entra a Espanya des d’un país que no pertanga a la Unió Europea o vinga de les Canàries, Ceuta i Melilla, estaran subjectes a controls per part de la Duana. Fins i tot les mercaderies comprades a través d’Internet estaran sotmeses a este procés de control, així com al pagament d’imports duaners.  

Les mercaderies importades poden estar subjectes a diferents impostos i drets aranzelaris segons quin siga el seu contingut, valor i altres factors contemplats legalment. Estos imports hauran de ser abonats pel destinatari de l’enviament per a poder recollir els paquets pendents de tramitació duanera.

Determinats articles poden estar restringits o prohibits, depenent de la legislació nacional i dels països de destinació. La persona física o jurídica que realitza la importació és la responsable d’informar-se sobre les condicions, així com de facilitar els documents requerits per a l’entrada al país de destinació.

D’altra banda, la importació al territori nacional de mercaderia procedent de tercers països pot estar subjecta a controls de seguretat, segons el tipus de mercaderia que continga, més enllà dels tràmits que s’hagen de fer davant de la Duana per a poder entregar-te l’enviament al domicili. Així mateix, poden requerir el pagament dels tributs obligatoris segons la Llei.

 

Exportació.

Els paquets amb destinació a les Canàries, Ceuta i Melilla o fora de la Unió Europea (UE) poden estar subjectes a determinats tràmits duaners previs a la seua exportació, segons la legislació duanera vigent. És possible que es requerisca certa informació addicional per a este tipus d’enviaments que permeta agilitar els tràmits a les duanes, així com facilitar més traçabilitat.

Així mateix, tots els enviaments amb mercaderies procedents de les Canàries, Ceuta i Melilla o països fora d’Europa estan subjectes a controls fronterers de seguretat i a determinats tràmits d’exportació, necessaris per a enviar a la seva destinació internacional.

Per als teus enviaments de Paqueteria Comercial des de la Península i les Balears cap a les Canàries, Ceuta, Melilla i països no pertanyents a la Unió Europea:

 

Des de la Península i les Balears:

  • DUA exportació nacional: per als teus enviaments des de la Península i les Balears cap a les Canàries, Ceuta i Melilla.
  • DUA exportació internacional: per als teus enviaments des de la Península i les Balears.

 

Des de les Canàries:

  • DUA exportació nacional: per als teus enviaments des de les Canàries cap a la Península i les Balears, Ceuta i Melilla.
  • DUA exportació internacional: per als teus enviaments des de les Canàries cap a països pertanyents o no a la Unió Europea.

 

El DUA d’exportació, a més dels beneficis abans indicats, permet que, en cas que una mercaderia retorne al territori, puga acreditar que és una mercaderia comunitària que va eixir en una venda, de manera que en ser retornada i reimportada, evite que l’exportador, haja de pagar els impostos a la reimportació d’eixa mercaderia.

Importació

Si reps mercaderies de països no europeus o de territoris especials, t’interessa conéixer esta informació

MÉS INFO

Exportació

Si envies mercaderies fora de la UE o a territoris especials, t’interessa conéixer esta informació

MÉS INFO