Gestió duanera DUA

La gestió duanera DUA és el control a què se sotmeten els enviaments que ixen o entren a Espanya procedents de països fora de la Unió Europea, Canàries, Ceuta i Melilla.

Ens encarreguem de formalitzar el document DUA que necessites perquè pugues acreditar l’eixida o entrada de la teua mercaderia. 

DUA Importació

A l’hora de gestionar la teua correspondència, has de saber que tots els enviaments que entren a Espanya des d’un país que no pertanga a la Unió Europea o vinga de les Canàries, Ceuta i Melilla, estaran subjectes a controls per part de la Duana. Fins i tot les mercaderies comprades a través d’Internet estaran sotmeses a este procés de control, així com al pagament d’imports duaners.  

Recorda que si reps un enviament internacional tens l’obligació d’informar-te sobre la mercaderia que està restringida o prohibida a Espanya, així com de presentar els documents que siguen necessaris per a permetre la seua entrada al país. 

Les mercaderies importades poden estar subjectes a diferents impostos i drets aranzelaris segons quin siga el seu contingut, valor i altres factors contemplats legalment. Estos imports hauran de ser abonats pel destinatari de l’enviament per a poder recollir els paquets pendents de tramitació duanera.

Determinats articles poden estar restringits o prohibits, depenent de la legislació nacional i dels països de destinació. La persona que realitza l’enviament és la responsable d’informar-se sobre les condicions d’importació i exportació, així com de facilitar els documents requerits per a l’eixida o entrada al país de destinació. No obstant això, des de Correos t’oferim l’assessorament que necessites per a enviar o rebre els teus enviaments.

D’altra banda, la importació al territori nacional de mercaderia procedent de tercers països pot estar subjecta a controls de seguretat, segons el tipus de mercaderia que continga, més enllà dels tràmits que s’hagen de realitzar davant de la Duana per a poder lliurar l’enviament al teu domicili. Així mateix, poden requerir el pagament dels tributs obligatoris segons la Llei.

Si la teua empresa exporta mercaderia per via postal pots elegir que siga Correos qui realitze els tràmits d’importació i exportació com el teu representant davant de la Duana.

DUA exportació.

Els paquets amb destinació a les Canàries, Ceuta i Melilla o fora de la Unió Europea (UE) poden estar subjectes a determinats tràmits duaners previs a la seua exportació per raons de seguretat internacional, segons la legislació duanera vigent. És possible que es requerisca certa informació addicional per a este tipus d’enviaments que permeta agilitar els tràmits a les duanes, així com facilitar més traçabilitat.

Així mateix, tots els enviaments postals amb mercaderies procedents de les Canàries, Ceuta i Melilla o països fora d’Europa estan subjectes a controls fronterers de seguretat i a determinats tràmits d’importació, necessaris per a alliberar els enviaments de la Duana i rebre’ls al domicili.

Per als teus enviaments de Paqueteria Comercial des de la Península i les Balears cap a les Canàries, Ceuta, Melilla i països no pertanyents a la Unió Europea:

Des de la Península i les Balears:

  • DUA exportació nacional: per als teus enviaments de Paqueteria Comercial des de la Península i les Balears cap a les Canàries, Ceuta i Melilla.
  • DUA exportació internacional: per als teus enviaments de Paqueteria Comercial des de la Península i les Balears.

Des de les Canàries:

  • DUA exportació nacional: per als teus enviaments de Paqueteria Comercial des de les Canàries cap a la Península i les Balears, Ceuta i Melilla.
  • DUA exportació internacional: per als teus enviaments de Paqueteria Comercial des de les Canàries cap a països pertanyents o no a la Unió Europea.

El DUA d’exportació, a més dels beneficis abans indicats, permet que, en cas que una mercaderia retorne al territori, puga acreditar que és una mercaderia comunitària que va eixir en una venda, de manera que en ser retornada i reimportada, evite que l’exportador, haja de pagar l’IVA a la reimportació d’eixa mercaderia.

Importació

Si reps mercaderies de països no europeus o de territoris especials, t’interessa conéixer esta informació

MÉS INFO

Exportació

Si envies mercaderies fora de la UE o a territoris especials, t’interessa conéixer esta informació

MÉS INFO