Tràmits duaners d’exportació

DUA exportació.

El DUA d’exportació és una declaració duanera que es presenta a  la Duana espanyola abans de l’eixida física dels enviaments i  que permet als remitents  —empreses o autònoms— aplicar-se els beneficis fiscals en forma de desgravacions de l’IVA/IGIC suportat a les quals tenen dret per llei. 

Si necessites la formalització del DUA d’exportació, Correos t’oferix els seus servicis com a representant duaner habilitat per l’AEAT per a formalitzar els DUA d’exportació dels teus enviaments amb les característiques següents:

• Amb origen a la Península i les Balears i destinació a tercers països, les Canàries, Ceuta i Melilla.

• Amb origen a les Canàries i destinació fora d’eixe arxipèleg.

• Amb origen a Ceuta i destinació fora d’eixa ciutat autònoma.

Per a això, ho hauràs de sol·licitar a Correos quan deposites els teus enviaments a les nostres  oficines i facilitar, a més de la factura de la mercaderia per triplicat, un model firmat i segellat de  l’autorització de despatx davant de l’AEAT a favor de Correos que et podràs baixar des d’esta pàgina (formulari d’exportació).