DUA Simplificat a les Canàries

Si l’enviament procedix de la Península, les Balears o de qualsevol país de la Unió Europea i el seu valor supera els 150€ o conté mercaderia de valor inferior a esta quantitat però està subjecta a control fitosanitari, a IE o AIEM, s’aplicarà este procediment simplificat, per al qual pot ser necessària la formalització d’un DUA simplificat presentat davant de l’Agència Tributària (AEAT).

Els destinataris dels enviaments que complisquen estos criteris han d’abonar a Correos en el moment de l’entrega els tributs canaris (IGIC, AIEM, RM), així com la tarifa de Correos per la gestió del DUA.

En virtut de l’autorització administrativa que té concedida Correos per a actuar com a representant duaner davall la modalitat de representació indirecta, ens encarreguem de fer els tràmits duaners necessaris perquè rebes l’enviament directament al domicili. Així mateix, ingressarem al Tresor Públic els tributs cobrats.

És molt important que el remitent que siga empresa o autònom adjunte la factura a l’exterior de l’enviament indicant el NIF del destinatari canari. Altrament, el teu enviament pot ser retingut per Correos per a sol·licitar la factura abans de despatxar-lo.

Recorda que pots rebutjar l’enviament en el moment de l’entrega, ser tu qui despatxe els teus enviaments davant de la Duana o elegir que se n’encarregue un agent extern.

La Duana té potestat per a inspeccionar o retindre els enviaments amb mercaderies i per a aplicar els controls que considere necessaris sempre que ho crega oportú.