Importació a Ceuta

Qualsevol mercaderia que s’introduïx a Ceuta està subjecta a tràmits duaners d’importació, que diferiran si l’importador és una empresa (persona jurídica) o un particular (persona física):

  • Importació per procediment ordinari (DUA ordinari): si l’enviament va dirigit a una empresa o persona jurídica, està subjecte a controls fronterers de seguretat, o si Correos no disposa de factura vàlida (NIF de l’importador) per a despatxar l’enviament davant de la Duana.
  • Importació per procediment simplificat (DUA simplificat): si l’enviament va dirigit a un destinatari o importador particular, no necessita passar cap control fronterer de seguretat i sempre que Correos dispose de la documentació necessària (factura per triplicat amb NIF de l’importador) per a despatxar l’enviament davant de la Duana.
Importació per procediment simplificat (DUA simplificat) Importació per procediment ordinari (DUA ordinari)