DUA Ordinari a Ceuta

Es tramita per procediment ordinari la importació a Ceuta d’aquells  enviaments de valor superior a 150 € o que continguen mercaderia subjecta a controls paraduaners d’entrada a Espanya o a impostos especials.

Hi ha dos supòsits:

  1. Si a l’admissió has aportat la informació/documentació necessària perquè Correos formalitze el DUA d’importació a Ceuta mitjançant l’entrega en l’admissió de factura o declaració de valor amb indicació del NIF de l’importador, Correos despatxarà l’enviament davant de la Duana i l’entregarà immediatament.
    L’enviament s’entregarà al destinatari a Ceuta contra el pagament de la tarifa de Correos i l’IPSI a la importació si el destinatari no està acollit al règim de pagament diferit de Ceuta.
    El pagament d’estes quantitats el pot fer el destinatari en efectiu l’entrega de l’enviament (pròximament també a través de l’app de Correos).

  2. Al contrari, si Correos no disposa de la informació/documentació necessària per a formalitzar el DUA d’importació a Ceuta, el destinatari de l’enviament rebrà una comunicació denominada Avís d’Arribada en la qual se  l’informarà de les alternatives possibles per a fer els tràmits d’importació de l’enviament davant de la Duana:

A través de Correos, el destinatari tria Correos com el seu  representant duaner davant de l’Agència Tributària (AEAT):

  • Emplena i firma l’Avís d’Arribada i indica-hi correctament les dades de contacte: adreça electrònica, telèfon i NIF. 
  • Adjunta la factura comercial o la factura proforma.
  • Envia la documentació a avisoscza.ceuta@correos.com o entrega-la personalment a les nostres oficines postals de Ceuta.

Una vegada rebem la documentació, despatxarem la mercaderia davant de la Duana i portarem l’enviament al domicili del destinatari.

En el moment de l’entrega de l’enviament, el destinatari ha d’abonar l’import de la nostra tarifa, i només ha de pagar l’IPSI si no està acollit al règim fiscal de pagament diferit.

El pagament d’estes quantitats el pot fer el destinatari en efectiu l’entrega de l’enviament (pròximament també a través de l’app de Correos).

A través d’un altre agent de Duanes o fent els tràmits duaners pel seu compte (autodespatx). Si el destinatari a Ceuta decidix autodespatxar-se ens haurà de facilitar el model 090 segellat per la Conselleria d’Hisenda i la factura segellada davant de la Duana perquè puguem fer l’entrega, a més del document de Llevant si vas despatxar amb un altre representant duaner.

IMPORTANT

Recorda que en els casos en què optes per contractar un altre representant duaner diferent de Correos o per autodespatxar-te hauràs d’abonar a l’entrega de l’enviament per Correos la tarifa de cessió de documents.