DUA Ordinari a Ceuta

Es tramita per procediment ordinari la importació dels enviaments dirigits a empreses o persones jurídiques que continguen mercaderies subjectes a controls fronterers de seguretat, o aquells que des de Correos no puguem despatxar davant de la Duana per no disposar de la factura necessària o perquè el NIF que continga siga erroni. 

Rebràs una comunicació denominada Duana Avís d’Arribada on se t’informarà de dues alternatives possibles per a despatxar l’enviament davant de la Duana:

A través de Correos, pots elegir que siguem el teu representant indirecte davant de l’Agència Tributària (AEAT):

  • Completa i firma el Duana Avís d’Arribada, i indica-hi correctament les dades de contacte: adreça electrònica, telèfon i NIF. En el cas que l’importador siga una empresa o persona jurídica, també ha de contindre el segell de l’empresa.
  • Adjunta la factura comercial o la factura proforma.
  • Envia la documentació a avisoscza.ceuta@correos.com o entrega-la personalment a les nostres oficines postals de Ceuta.
    Una vegada rebem la documentació, despatxarem la mercaderia davant de la Duana i et portarem l’enviament al domicili. En el moment de l’entrega has d’abonar l’import de la nostra tarifa, i només has de pagar l’IPSI si has elegit la modalitat de pagament immediat.

A través d’un altre agent de Duanes o fent els tràmits duaners pel teu compte. Si has decidit autodespatxar el teu enviament, ens has de facilitar el model 090 segellat per la Conselleria d’Hisenda i la factura segellada davant de la Duana perquè puguem fer l’entrega. Al contrari, si has optat per contractar un agent de Duanes diferent de Correos, a més del model 090, ha d’aportar el llevant de la Duana.

Duana Avís d’Arribada