DUA Simplificat a Ceuta

Es tramita per procediment simplificat la importació dels enviaments dirigits a un destinatari particular o persona física, sempre que a Correos disposem de la documentació necessària per a despatxar l’enviament davant de la Duana i l’enviament no necessite passar cap control fronterer de seguretat.

Per a enviar mercaderies a Ceuta has d’adjuntar la factura per triplicat amb el NIF del destinatari en un sobre tancat i col·locat a la coberta de l’embalatge. D’esta manera, s’evitarà el retard de l’enviament i s’agilitarà el procediment d’entrega.

Des de Correos ens encarregarem de fer la tramitació duanera perquè rebes els enviaments còmodament al domicili. En el moment de l’entrega has d’abonar l’import de la nostra tarifa, i només has de pagar l’IPSI si has elegit la modalitat de pagament immediat.

Una vegada hàgem despatxat i entregat el teu enviament, et facilitarem el model 090, l’exemplar 8 del DUA, el llevant de la Duana i el document de l’entrega de Correos.

Recorda que pots rebutjar l’enviament en el moment de l’entrega, ser tu qui despatxe els teus enviaments davant de la Duana o elegir que se n’encarregue un agent extern.

La Duana té potestat per a inspeccionar o retindre els enviaments amb mercaderies i per a aplicar els controls que considere necessaris sempre que ho crega oportú.