DUA Simplificat Península i Balears

Procediment especial simplificat per a enviaments ≤ 150 eur

Els enviaments d’escàs valor o H7, són aquells el valor intrínsec de la mercaderia dels quals no supera o és igual a  150 €, i la naturalesa del qual no estiga subjecta a impostos especials (tabac o alcohol) ni a controls paraduarens (sanitat, farmàcia, Soivre, Fitosanitaris, etc.)

L’objectiu de Correos és que rebes els teus enviaments còmodament al teu domicili i per això ens encarreguem de despatxar-los davant de la Duana, podent abonar l'IVA al nostre web o APP o en el lliurament al carter. Així mateix haurà d’abonar la gestió duanera corresponent partint de les nostres tarifes.

En els casos en què el venedor online ja li haja cobrat l'IVA (IOSS), no haurà de tornar a abonar-lo, pagant únicament les despeses de presentació a la duana, manipulació i handling associats.

En les teues compres per internet és molt important que les dades que proporciones siguen correctes perquè el venedor puga omplir la documentació postal i no es produïsca cap incidència en l’entrega de l’enviament. Així com confirmar amb el venedor si en la seua compra per internet li han inclòs ja l’IVA corresponent. 

Els enviaments que continguen efectes personals utilitzats estan exempts del pagament de l’IVA a la importació, sempre que s’acredite degudament en el moment de presentar-se davant de la Duana.

De la mateixa manera, els enviaments entre particulars que continguen una mercaderia amb un valor de fins a 45 € estan obligats a la presentació de la declaració duanera d’importació davant de la Duana, encara que estaran exempts del pagament de l’IVA a la importació, sempre que no responguen a una transacció comercial i així ho establisca la Duana.

La Duana té potestat per a inspeccionar o retindre els enviaments amb mercaderies i per a aplicar els controls que considere necessaris sempre que ho crega oportú. 

 

 

Atenció al Client

Sol·licita més informació

Sol·licita a través d’este formulari la informació que necessites

A les nostres oficines

Si vols atenció presencial, pots anar a qualsevol oficina de Correos.

Troba’ns a Twitter

@CorreosAtiende

Tractament de dades

Si tens algun dubte sobre el tractament dades de caràcter personal, escriu-nos.

Més formes de contacte amb Atenció al Client

Consulta: Avís legal