Comunicacions físiques i digitals

Sempre en contacte amb els teus clients.

Documents

Burofax Premium

Entregues més segures dels teus enviaments més urgents.

ENVIAR MÉS INFO

Carta digital

Envia les teues cartes en línia i estalvia temps i diners.

ENVIAR MÉS INFO

Comunicacions postals

Envia totes les teues comunicacions, pel mitjà que necessites.
MÉS INFO

Sistema de gestió d'albarans

Albarans i Depòsits Online ADO

Aplicació que Correos posa a disposició dels clients amb contracte, empreses consolidatives i altres operadors postals. Esta aplicació permet el registre i admissió d’albarans i/o depòsits a Correos.

ACCEDIX A ADO MÉS INFO

GANES

Gestiona els teus albarans amb Correos.

MÉS INFO

Plataforma multicanal Nexo

Una única plataforma per a totes les teues comunicacions.
MÉS INFO

Notificacions administratives judicials

Amb constància legal, servici exclusiu per a organismes públics.
MÉS INFO