Comunicacions físiques i digitals

Sempre en contacte amb els teus clients.

Documents

Burofax Premium

Lliuraments més segurs dels teus enviaments més urgents.

Des de

7,80 €

ENVIAR MÉS INFO

Carta digital

Envia les teues cartes en línia i estalvia temps i diners.

Des de

1 €

ENVIA MÉS INFO

Comunicacions postals

Envia totes les teues comunicacions, pel mitjà que necessites.
MÉS INFO

Sistema de gestió d'albarans

Albarans i Depòsits Online ADO

Aplicació que Correos posa a disposició dels clients amb contracte, empreses consolidatives i altres operadors postals. Esta aplicació permet el registre i admissió d’albarans i/o depòsits a Correos.

ACCEDIX A ADO MÉS INFO

GANES

Gestiona els teus albarans amb Correos.

MÉS INFO

Plataforma multicanal Nexo

Una única plataforma per a totes les teues comunicacions.
MÉS INFO

Aliats del sector públic

Notificacions administratives ORVE Autoritat de Segellament de Temps