Notificacions administratives i judicials

Amb constància legal, servici exclusiu per a organismes públics.

Serveis obligatoris

Proba d'entrega electrònica (PEE)

Justificant digital del lliurament certificat.
MÉS INFO

Avís de rebut

Confirmació de lliurament per escrit, de manera que quede constància de quan i qui va rebre l’enviament.

Veure països de destinació

Gestió d’entrega

Per a clients amb contracte.

Sol·licita una gestió addicional a l’entrega d’un enviament o a l’admissió d’una devolució. 

Serveis addicionals

Proba d'entrega electrònica (PEE)

Justificant digital del lliurament certificat.
MÉS INFO

Gestió d’entrega

Per a clients amb contracte.

Sol·licita una gestió addicional a l’entrega d’un enviament o a l’admissió d’una devolució. 

Classificació d’enviaments per àmbit i codis postals

Per a clients amb contracte.

Sol·licita este servici perquè Correos ordene els teus enviaments per àmbit i codis postals, requisit imprescindible per a presentar la correspondència en les unitats d’admissió massiva. 

Petició de devolució o modificació d'adreça

Pots sol·licitar la devolució, modificació o correcció de l’adreça postal de l’enviament.
MÉS INFO

Tercer intent d’entrega

Per a clients amb contracte.

Pots sol·licitar este servici per als enviaments més importants.

Recogida a Domicilio

Per a clients amb contracte.

Arrepleguem els teus paquets al teu domicili o magatzem. La disponibilitat depén del volum de l’enviament i del punt de recollida.

 

Digitalització de documents

Per a clients amb contracte.

Sol·licita que digitalitzem els justificants de recepció dels enviaments entregats i no entregats. A més, oferim la possibilitat d’entregar les imatges escanejades, firmades electrònicament amb un certificat digital i amb segell de temps.

MÉS INFO

Retorn d’informació

Per a clients amb contracte.

Sol·licita el seguiment telemàtic dels teus enviaments a través del web o de l’intercanvi de fitxers.

MÉS INFO

Petició del remitent de reexpedició

Pots sol·licitar addicionalment una reexpedició dels teus enviaments S’abona per enviament, no per remeses i, si es realitza per telègraf, hauràs d’abonar el preu del servici telegràfic corresponent.

Normalización de direcciones postales

Per a clients amb contracte.

T’optimitzem la qualitat de les teues adreces.

MÉS INFO

Certificacions

Per a enviaments registrats, servei addicional de Certificació de lliurament perquè conste a les finalitats que calga i amb validesa legal davant tercers. 
Registra-t i identifica els enviaments de les notificacions que vols gestionar. No oblides incloure un dels dos valors obligatoris (PEE o AR) més la Gestió d'entrega quan tramites l’enviament.
Dona d’alta el conjunt de destinataris de manera manual o carregant un fitxer amb les seues adreces i inclou els serveis addicionals que vulgues incorporar.
Fes el pagament mitjançant la targeta bancària, PayPal o a qualsevol oficina de Correos.
Previsualitza i imprimix les etiquetes o sobres que identifiquen les notificacions, així com la relació dels enviaments.

Informació del producte

Descripció

Són enviaments procedents d'Organismes Públics amb entrega al domicili davall firma (dos intents d'entrega) i fefaència en l'entrega, segons requeriment legal.

L’àmbit de prestació és Espanya.

Hi ha dos tipus:

 • Administratives: s’acullen a la Llei 39/2015 PACAP.
 • Judicials: s’acullen al Reglament Postal i LOPJ (1985).

Detalls del servei

L’enviament està format per una Notificació amb prova d'entrega electrònica (PETA) o Justificant de recepció (AR) (és obligatori l’elecció d’un dels dos valors afegits a seleccionar pel client) més la gestió d'entrega (obligatori).

Necessitem que la mida s’ajuste a estes mesures:

 • Màximes: Sobre: L+A+A = 90 cm (L, A, A ≤60 cm).
 • Mínimes:  Sobre o caixa: 14 x 9 cm

Si vols enviar una cosa més xicoteta, no et preocupes, només li has d’afegir una etiqueta de 10 x 7 cm en la qual aparega l’adreça i el franqueig.

I que no supere els 2 kg! 

 

El termini d'entrega seria: D+3 (93 % dels enviaments).

En casos d’enviaments massius, els compromisos de terminis es fixaran d’acord amb el client.

 

Addicionalment pots triar els serveis addicionals següents per a incloure’ls en el teu enviament (només per a clients amb contracte).

 • Tercer intent d’entrega.
 • Retorn d’informació.
 • Recollida al domicili.
 • Classificació d’enviaments.
 • Digitalització d’enviaments.
 • Normalització d'adreces.

Totes les Notificacions disposen gratuïtament per a l’usuari de seguiment al web de Correos.

 

Ja només cal que ens digues on vols que el portem:

 • És important que les teues dades i les del destinatari estiguen en un lloc visible sobre l’embalatge.
 • En l’anvers de l’enviament constarà la paraula “Notificació" o etiqueta que identifique el producte i davall d’ella en caràcters de menor mida l’acte a què es referix (citació, requeriment, resolució) i la indicació “Expedient núm...”
 • És obligatori que cada enviament vaja identificat amb un codi de barres.