Albarans i Depòsits Online ADO

Aplicació que Correos posa a disposició dels clients amb contracte, empreses consolidatives i altres operadors postals. Esta aplicació permet el registre i admissió d’albarans i/o depòsits a Correos.

ACCEDIX A ADO

Albaranes y Depósitos Online facilita als clients de Correos l’entrega dels seus enviaments a les oficines: