Burofax Premium

Entregues més segures dels teus enviaments més urgents.

ENVIAR Fes-te client
Burofax Premium ENVIAR

Serveis addicionals

Proba d'entrega electrònica (PEE)

Justificant digital del lliurament certificat.
MÉS INFO

Avís de rebut

Confirmació de lliurament per escrit, de manera que quede constància de quan i qui va rebre l’enviament.

Veure països de destinació

Justificant de recepció

Et confirmem per escrit el lliurament del teu document telegràfic, perquè quede constància tant de la persona que el va rebre com la data i hora de la recollida. 

Certificació de contingut

Et certifiquem el contingut del missatge enviat per burofax, que té valor de prova legal davant tercers. Es pot sol·licitar fins i tot cinc anys després de l’admissió de l’enviament.

Certificacions

Per a enviaments registrats, servei addicional de Certificació de lliurament perquè conste a les finalitats que calga i amb validesa legal davant tercers. 

Còpia certificada

Com a remitent, quede’s una còpia autentificada de la seua comunicació enviada per Burofax o telegrama. Pot sol·licitar este servici en el moment de la imposició de l’enviament o posteriorment. Amb validesa legal davant tercers.

Custòdia 120 mesos

Sol·licita que guardem el teu enviament durant més temps, des de 60 a 120 mesos, per si durant eixe termini necessites demanar-nos una certificació de contingut.

Com enviar un burofax, pas a pas

Registra’t a Mi Oficina. És ràpid, senzill, i gratuït!  
Prepara el teu Burofax pujant el document que vols enviar en format PDF. Recorda que només pot tindre fonts vàlides o incrustades.
Afig els destinataris d’un en un, carregant un fitxer o reutilitzant destinataris d’enviaments anteriors. Sol·licita els serveis addicionals que oferix este producte.
Fes el pagament amb targeta de crèdit, dèbit o PayPal o amb càrrec a contracte de Correos. 

Informació del producte

Descripció

Amb el Burofax Premium de Correos podràs realitzar els teus enviaments més urgents amb la màxima seguretat, ja que l'entrega queda registrada davall firma del destinatari i serveix com a prova amb validesa legal davant tercers. 

Detalls d’enviament

El servei Burofax Premium permet l’enviament urgent dels teus documents més importants en qualsevol moment i sense moure’t de casa.

Modalitat d’enviament.

 • Presencial, acostant-te a qualsevol oficina de Correos.
 • En línia i des de qualsevol part, a través del servei de Mi Oficina del nostre web.

Ja només cal que ens digues on vols que el portem:

 • Domicili del destinatari.
 • Oficines de Correos.
 • Apartat de Correos.

Garanties i terminis d’entrega

Per demora atribuïble a Correos, es torna la tarifa corresponent al Burofax sense incloure els valors afegits.

Burofax nacional:

 • Terminis per a poder formular una incidència o reclamació: mínim 1 dia i màxim 6 mesos. 
 • Condicions: l'entrega es fa el mateix dia o al matí del dia hàbil següent.
 • L'entrega el mateix dia no serà garantit els mesos de juliol, agost i setembre.

Burofax internacional:

 • Terminis per a poder formular una incidència o reclamació: mínim 3 dies i màxim 4 mesos.
 • Condicions: Es permet l’enviament de burofax internacional a:
  • Països Zona A: Europa, Turquia, Algèria, Líbia, Marroc i Tunísia.
  • Països Zona B: Resta de països (Consulta a la teua oficina els països que l’admeten)

Recorda que els terminis d'entrega només es compliran si el procés d’admissió en línia s’ha completat abans de les 13.00 h i la destinació de l’enviament són localitats amb Unitats de repartiment especial.

Això i que els dissabtes, diumenges i dies festius queden exclosos. 

 

Preus

Si vols que et fem una oferta personalitzada, deixa’ns les dades en aquest formulari.