Gestió duanera d’exportació

DUA exportació.

Els paquets amb destinació a les Canàries, Ceuta i Melilla o fora de la Unió Europea (UE) poden estar subjectes a determinats tràmits duaners previs a la seua exportació per raons de seguretat internacional, segons la legislació duanera vigent. És possible que es requerisca certa informació addicional per a este tipus d’enviaments que permeta agilitar els tràmits a les duanes, així com facilitar més traçabilitat.

Així mateix, tots els enviaments postals amb mercaderies procedents de les Canàries, Ceuta i Melilla o països fora d’Europa estan subjectes a controls fronterers de seguretat i a determinats tràmits d’importació, necessaris per a alliberar els enviaments de la Duana i rebre’ls al domicili.

Per als teus enviaments de Paqueteria Comercial des de la Península i les Balears cap a les Canàries, Ceuta, Melilla i països no pertanyents a la Unió Europea:

Des de la Península i les Balears:

  • DUA exportació nacional:  per als teus enviaments de Paqueteria Comercial des de la Península i les Balears cap a les Canàries, Ceuta i Melilla.
  • DUA exportació internacional: per als teus enviaments de Paqueteria Comercial des de la Península i les Balears.

Des de les Canàries:

  • DUA exportació nacional: per als teus enviaments de Paqueteria Comercial des de les Canàries cap a la Península i les Balears, Ceuta i Melilla.
  • DUA exportació internacional: per als teus enviaments de Paqueteria Comercial des de les Canàries cap a països pertanyents o no a la Unió Europea.

El DUA d’exportació, a més dels beneficis abans indicats, permet que, en cas que una mercaderia retorne al territori, puga acreditar que és una mercaderia comunitària que va eixir en una venda, de manera que en ser retornada i reimportada, evite que l’exportador, haja de pagar l’IVA a la reimportació d’eixa mercaderia.

Formulari d’exportació