Correos Cash

Els moviments bancaris dels teus clients ara també des de Correos.

Informació del producte

Modalitats del servici

Amb el servici Correos Cash podràs deixar diverses operacions bancàries a través de les nostres oficines o amb entregues a domicili per a més comoditat dels teus clients:

Retirada d’efectiu en oficines: mitjançant el nostre producte Giro Inmediato.

 • Pas 1: El client sol·licita retirar efectiu des de l’app de la teua entitat.
 • Pas 2: La teua entitat li envia un localitzador de Giro Inmediato.
 • Pas 3: El client va a qualsevol oficina de Correos amb el localitzador i el seu DNI.
 • Pas 4: El nostre personal fa l’operació. El client només ha de firmar i des de Correos li entreguem els diners i el resguard.

Retirada d’efectiu a domicili: mitjançant el nostre producte Giro Ordinario a domicili.

 • Pas 1: El client sol·licita retirar efectiu des de l’app de la teua entitat.
 • Pas 2: La teua entitat ens sol·licita l’ordre de Giro Ordinario a domicili.
 • Pas 3: Des de Correos t’enviem la confirmació del gir i el preparem per a l’entrega al domicili.
 • Pas 4: Els nostres professionals entreguen els diners en efectiu i el resguard als teus clients.

Ingrés d’efectiu: mitjançant el nostre producte Giro de Orden de Ingreso en Cuenta.

 • Pas 1: El client sol·licita retirar efectiu des de l’app de la teua entitat.
 • Pas 2: La teua entitat genera un núvol de punts o codi de barres amb tota la informació necessària per a l’ingrés i li l’envia al client.
 • Pas 3: El client va a qualsevol oficina de Correos amb el núvol de punts o codi de barres, els diners que vol ingressar i el DNI.
 • Pas 4: El nostre personal llig el núvol de punts o el codi de barres i recull els diners a ingressar. El client només ha de firmar i arreplegar el resguard de l’operació.

Imports:

 • Màxim: 2.499,99€
 • Mínim: 0,01€

Preu

Si vols que et fem una oferta personalitzada, deixa’ns les dades en aquest formulari.